Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9332
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
vanaṃ gateṣu pārtheṣu nirjiteṣu durodare / (1.2) Par.?
dhṛtarāṣṭraṃ mahārāja tadā cintā samāviśat // (1.3) Par.?
taṃ cintayānam āsīnaṃ dhṛtarāṣṭraṃ janeśvaram / (2.1) Par.?
niḥśvasantam anekāgram iti hovāca saṃjayaḥ // (2.2) Par.?
avāpya vasusampūrṇāṃ vasudhāṃ vasudhādhipa / (3.1) Par.?
pravrājya pāṇḍavān rājyād rājan kim anuśocasi // (3.2) Par.?
dhṛtarāṣṭra uvāca / (4.1) Par.?
aśocyaṃ tu kutas teṣāṃ yeṣāṃ vairaṃ bhaviṣyati / (4.2) Par.?
pāṇḍavair yuddhaśauṇḍair hi mitravadbhir mahārathaiḥ // (4.3) Par.?
saṃjaya uvāca / (5.1) Par.?
tavedaṃ sukṛtaṃ rājan mahad vairaṃ bhaviṣyati / (5.2) Par.?
vināśaḥ sarvalokasya sānubandho bhaviṣyati // (5.3) Par.?
vāryamāṇo 'pi bhīṣmeṇa droṇena vidureṇa ca / (6.1) Par.?
pāṇḍavānāṃ priyāṃ bhāryāṃ draupadīṃ dharmacāriṇīm // (6.2) Par.?
prāhiṇod ānayeheti putro duryodhanas tava / (7.1) Par.?
sūtaputraṃ sumandātmā nirlajjaḥ prātikāminam // (7.2) Par.?
dhṛtarāṣṭra uvāca / (8.1) Par.?
yasmai devāḥ prayacchanti puruṣāya parābhavam / (8.2) Par.?
buddhiṃ tasyāpakarṣanti so 'pācīnāni paśyati // (8.3) Par.?
buddhau kaluṣabhūtāyāṃ vināśe pratyupasthite / (9.1) Par.?
anayo nayasaṃkāśo hṛdayān nāpasarpati // (9.2) Par.?
anarthāś cārtharūpeṇa arthāś cānartharūpiṇaḥ / (10.1) Par.?
uttiṣṭhanti vināśānte naraṃ taccāsya rocate // (10.2) Par.?
na kālo daṇḍam udyamya śiraḥ kṛntati kasyacit / (11.1) Par.?
kālasya balam etāvad viparītārthadarśanam // (11.2) Par.?
āsāditam idaṃ ghoraṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam / (12.1) Par.?
pāñcālīm apakarṣadbhiḥ sabhāmadhye tapasvinīm // (12.2) Par.?
ayonijāṃ rūpavatīṃ kule jātāṃ vibhāvarīm / (13.1) Par.?
ko nu tāṃ sarvadharmajñāṃ paribhūya yaśasvinīm // (13.2) Par.?
paryānayet sabhāmadhyam ṛte durdyūtadevinam / (14.1) Par.?
strīdharmiṇīṃ varārohāṃ śoṇitena samukṣitām // (14.2) Par.?
ekavastrāṃ ca pāñcālīṃ pāṇḍavān abhyavekṣatīm / (15.1) Par.?
hṛtasvān bhraṣṭacittāṃs tān hṛtadārān hṛtaśriyaḥ // (15.2) Par.?
vihīnān sarvakāmebhyo dāsabhāvavaśaṃ gatān / (16.1) Par.?
dharmapāśaparikṣiptān aśaktān iva vikrame // (16.2) Par.?
kruddhām amarṣitāṃ kṛṣṇāṃ duḥkhitāṃ kurusaṃsadi / (17.1) Par.?
duryodhanaś ca karṇaś ca kaṭukāny abhyabhāṣatām // (17.2) Par.?
tasyāḥ kṛpaṇacakṣurbhyāṃ pradahyetāpi medinī / (18.1) Par.?
api śeṣaṃ bhaved adya putrāṇāṃ mama saṃjaya // (18.2) Par.?
bhāratānāṃ striyaḥ sarvā gāndhāryā saha saṃgatāḥ / (19.1) Par.?
prākrośan bhairavaṃ tatra dṛṣṭvā kṛṣṇāṃ sabhāgatām // (19.2) Par.?
agnihotrāṇi sāyāhne na cāhūyanta sarvaśaḥ / (20.1) Par.?
brāhmaṇāḥ kupitāś cāsan draupadyāḥ parikarṣaṇe // (20.2) Par.?
āsīn niṣṭānako ghoro nirghātaś ca mahān abhūt / (21.1) Par.?
divolkāś cāpatan ghorā rāhuś cārkam upāgrasat / (21.2) Par.?
aparvaṇi mahāghoraṃ prajānāṃ janayan bhayam // (21.3) Par.?
tathaiva rathaśālāsu prādurāsīddhutāśanaḥ / (22.1) Par.?
dhvajāś ca vyavaśīryanta bharatānām abhūtaye // (22.2) Par.?
duryodhanasyāgnihotre prākrośan bhairavaṃ śivāḥ / (23.1) Par.?
tās tadā pratyabhāṣanta rāsabhāḥ sarvatodiśam // (23.2) Par.?
prātiṣṭhata tato bhīṣmo droṇena saha saṃjaya / (24.1) Par.?
kṛpaś ca somadattaś ca bāhlīkaś ca mahārathaḥ // (24.2) Par.?
tato 'ham abruvaṃ tatra vidureṇa pracoditaḥ / (25.1) Par.?
varaṃ dadāni kṛṣṇāyai kāṅkṣitaṃ yad yad icchati // (25.2) Par.?
avṛṇot tatra pāñcālī pāṇḍavān amitaujasaḥ / (26.1) Par.?
sarathān sadhanuṣkāṃś cāpy anujñāsiṣam apy aham // (26.2) Par.?
athābravīn mahāprājño viduraḥ sarvadharmavit / (27.1) Par.?
etadantāḥ stha bharatā yad vaḥ kṛṣṇā sabhāṃ gatā // (27.2) Par.?
eṣā pāñcālarājasya sutaiṣā śrīr anuttamā / (28.1) Par.?
pāñcālī pāṇḍavān etān daivasṛṣṭopasarpati // (28.2) Par.?
tasyāḥ pārthāḥ parikleśaṃ na kṣaṃsyante 'tyamarṣaṇāḥ / (29.1) Par.?
vṛṣṇayo vā maheṣvāsāḥ pāñcālā vā mahaujasaḥ // (29.2) Par.?
tena satyābhisaṃdhena vāsudevena rakṣitāḥ / (30.1) Par.?
āgamiṣyati bībhatsuḥ pāñcālair abhirakṣitaḥ // (30.2) Par.?
teṣāṃ madhye maheṣvāso bhīmaseno mahābalaḥ / (31.1) Par.?
āgamiṣyati dhunvāno gadāṃ daṇḍam ivāntakaḥ // (31.2) Par.?
tato gāṇḍīvanirghoṣaṃ śrutvā pārthasya dhīmataḥ / (32.1) Par.?
gadāvegaṃ ca bhīmasya nālaṃ soḍhuṃ narādhipāḥ // (32.2) Par.?
tatra me rocate nityaṃ pārthaiḥ sārdhaṃ na vigrahaḥ / (33.1) Par.?
kurubhyo hi sadā manye pāṇḍavāñ śaktimattarān // (33.2) Par.?
tathā hi balavān rājā jarāsaṃdho mahādyutiḥ / (34.1) Par.?
bāhupraharaṇenaiva bhīmena nihato yudhi // (34.2) Par.?
tasya te śama evāstu pāṇḍavair bharatarṣabha / (35.1) Par.?
ubhayoḥ pakṣayor yuktaṃ kriyatām aviśaṅkayā // (35.2) Par.?
evaṃ gāvalgaṇe kṣattā dharmārthasahitaṃ vacaḥ / (36.1) Par.?
uktavān na gṛhītaṃ ca mayā putrahitepsayā // (36.2) Par.?
Duration=0.13806700706482 secs.