Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2468
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yudhiṣṭhira uvāca / (1.1) Par.?
asāṃnidhyaṃ kathaṃ kṛṣṇa tavāsīd vṛṣṇinandana / (1.2) Par.?
kva cāsīd vipravāsas te kiṃ vākārṣīḥ pravāsakaḥ // (1.3) Par.?
kṛṣṇa uvāca / (2.1) Par.?
śālvasya nagaraṃ saubhaṃ gato 'haṃ bharatarṣabha / (2.2) Par.?
vinihantuṃ naraśreṣṭha tatra me śṛṇu kāraṇam // (2.3) Par.?
mahātejā mahābāhur yaḥ sa rājā mahāyaśāḥ / (3.1) Par.?
damaghoṣātmajo vīraḥ śiśupālo mayā hataḥ // (3.2) Par.?
yajñe te bharataśreṣṭha rājasūye 'rhaṇāṃ prati / (4.1) Par.?
sa roṣavaśasamprāpto nāmṛṣyata durātmavān // (4.2) Par.?
śrutvā taṃ nihataṃ śālvas tīvraroṣasamanvitaḥ / (5.1) Par.?
upāyād dvārakāṃ śūnyām ihasthe mayi bhārata // (5.2) Par.?
sa tatra yodhito rājan bālakair vṛṣṇipuṃgavaiḥ / (6.1) Par.?
āgataḥ kāmagaṃ saubham āruhyaiva nṛśaṃsakṛt // (6.2) Par.?
tato vṛṣṇipravīrāṃs tān bālān hatvā bahūṃs tadā / (7.1) Par.?
purodyānāni sarvāṇi bhedayāmāsa durmatiḥ // (7.2) Par.?
uktavāṃś ca mahābāho kvāsau vṛṣṇikulādhamaḥ / (8.1) Par.?
vāsudevaḥ sumandātmā vasudevasuto gataḥ // (8.2) Par.?
tasya yuddhārthino darpaṃ yuddhe nāśayitāsmyaham / (9.1) Par.?
ānartāḥ satyam ākhyāta tatra gantāsmi yatra saḥ // (9.2) Par.?
taṃ hatvā vinivartiṣye kaṃsakeśiniṣūdanam / (10.1) Par.?
ahatvā na nivartiṣye satyenāyudham ālabhe // (10.2) Par.?
kvāsau kvāsāv iti punas tatra tatra vidhāvati / (11.1) Par.?
mayā kila raṇe yuddhaṃ kāṅkṣamāṇaḥ sa saubharāṭ // (11.2) Par.?
adya taṃ pāpakarmāṇaṃ kṣudraṃ viśvāsaghātinam / (12.1) Par.?
śiśupālavadhāmarṣād gamayiṣye yamakṣayam // (12.2) Par.?
mama pāpasvabhāvena bhrātā yena nipātitaḥ / (13.1) Par.?
śiśupālo mahīpālas taṃ vadhiṣye mahītale // (13.2) Par.?
bhrātā bālaś ca rājā ca na ca saṃgrāmamūrdhani / (14.1) Par.?
pramattaś ca hato vīras taṃ haniṣye janārdanam // (14.2) Par.?
evamādi mahārāja vilapya divam āsthitaḥ / (15.1) Par.?
kāmagena sa saubhena kṣiptvā māṃ kurunandana // (15.2) Par.?
tam aśrauṣam ahaṃ gatvā yathā vṛttaḥ sudurmatiḥ / (16.1) Par.?
mayi kauravya duṣṭātmā mārttikāvatako nṛpaḥ // (16.2) Par.?
tato 'ham api kauravya roṣavyākulalocanaḥ / (17.1) Par.?
niścitya manasā rājan vadhāyāsya mano dadhe // (17.2) Par.?
ānarteṣu vimardaṃ ca kṣepaṃ cātmani kaurava / (18.1) Par.?
pravṛddham avalepaṃ ca tasya duṣkṛtakarmaṇaḥ // (18.2) Par.?
tataḥ saubhavadhāyāhaṃ pratasthe pṛthivīpate / (19.1) Par.?
sa mayā sāgarāvarte dṛṣṭa āsīt parīpsatā // (19.2) Par.?
tataḥ pradhmāpya jalajaṃ pāñcajanyam ahaṃ nṛpa / (20.1) Par.?
āhūya śālvaṃ samare yuddhāya samavasthitaḥ // (20.2) Par.?
sumuhūrtam abhūd yuddhaṃ tatra me dānavaiḥ saha / (21.1) Par.?
vaśībhūtāś ca me sarve bhūtale ca nipātitāḥ // (21.2) Par.?
etat kāryaṃ mahābāho yenāhaṃ nāgamaṃ tadā / (22.1) Par.?
śrutvaiva hāstinapuraṃ dyūtaṃ cāvinayotthitam // (22.2) Par.?
Duration=0.18541193008423 secs.