Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2568
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
janamejaya uvāca / (1.1) Par.?
bhagavan kāmyakāt pārthe gate me prapitāmahe / (1.2) Par.?
pāṇḍavāḥ kim akurvanta tam ṛte savyasācinam // (1.3) Par.?
sa hi teṣāṃ maheṣvāso gatir āsīd anīkajit / (2.1) Par.?
ādityānāṃ yathā viṣṇus tathaiva pratibhāti me // (2.2) Par.?
tenendrasamavīryeṇa saṃgrāmeṣvanivartinā / (3.1) Par.?
vinābhūtā vane vīrāḥ katham āsan pitāmahāḥ // (3.2) Par.?
vaiśampāyana uvāca / (4.1) Par.?
gate tu kāmyakāt tāta pāṇḍave savyasācini / (4.2) Par.?
babhūvuḥ kauraveyās te duḥkhaśokaparāyaṇāḥ // (4.3) Par.?
ākṣiptasūtrā maṇayaś chinnapakṣā iva dvijāḥ / (5.1) Par.?
aprītamanasaḥ sarve babhūvur atha pāṇḍavāḥ // (5.2) Par.?
vanaṃ ca tad abhūt tena hīnam akliṣṭakarmaṇā / (6.1) Par.?
kubereṇa yathā hīnaṃ vanaṃ caitrarathaṃ tathā // (6.2) Par.?
tam ṛte puruṣavyāghraṃ pāṇḍavā janamejaya / (7.1) Par.?
mudam aprāpnuvanto vai kāmyake nyavasaṃs tadā // (7.2) Par.?
brāhmaṇārthe parākrāntāḥ śuddhair bāṇair mahārathāḥ / (8.1) Par.?
nighnanto bharataśreṣṭha medhyān bahuvidhān mṛgān // (8.2) Par.?
nityaṃ hi puruṣavyāghrā vanyāhāram ariṃdamāḥ / (9.1) Par.?
viprasṛtya samāhṛtya brāhmaṇebhyo nyavedayan // (9.2) Par.?
evaṃ te nyavasaṃs tatra sotkaṇṭhāḥ puruṣarṣabhāḥ / (10.1) Par.?
ahṛṣṭamanasaḥ sarve gate rājan dhanaṃjaye // (10.2) Par.?
atha viproṣitaṃ vīraṃ pāñcālī madhyamaṃ patim / (11.1) Par.?
smarantī pāṇḍavaśreṣṭham idaṃ vacanam abravīt // (11.2) Par.?
yo 'rjunenārjunas tulyo dvibāhur bahubāhunā / (12.1) Par.?
tam ṛte pāṇḍavaśreṣṭhaṃ vanaṃ na pratibhāti me / (12.2) Par.?
śūnyām iva ca paśyāmi tatra tatra mahīm imām // (12.3) Par.?
bahvāścaryam idaṃ cāpi vanaṃ kusumitadrumam / (13.1) Par.?
na tathā ramaṇīyaṃ me tam ṛte savyasācinam // (13.2) Par.?
nīlāmbudasamaprakhyaṃ mattamātaṃgavikramam / (14.1) Par.?
tam ṛte puṇḍarīkākṣaṃ kāmyakaṃ nātibhāti me // (14.2) Par.?
yasya sma dhanuṣo ghoṣaḥ śrūyate 'śaninisvanaḥ / (15.1) Par.?
na labhe śarma taṃ rājan smarantī savyasācinam // (15.2) Par.?
tathā lālapyamānāṃ tāṃ niśamya paravīrahā / (16.1) Par.?
bhīmaseno mahārāja draupadīm idam abravīt // (16.2) Par.?
manaḥprītikaraṃ bhadre yad bravīṣi sumadhyame / (17.1) Par.?
tan me prīṇāti hṛdayam amṛtaprāśanopamam // (17.2) Par.?
yasya dīrghau samau pīnau bhujau parighasaṃnibhau / (18.1) Par.?
maurvīkṛtakiṇau vṛttau khaḍgāyudhagadādharau // (18.2) Par.?
niṣkāṅgadakṛtāpīḍau pañcaśīrṣāvivoragau / (19.1) Par.?
tam ṛte puruṣavyāghraṃ naṣṭasūryam idaṃ vanam // (19.2) Par.?
yam āśritya mahābāhuṃ pāñcālāḥ kuravas tathā / (20.1) Par.?
surāṇām api yattānāṃ pṛtanāsu na bibhyati // (20.2) Par.?
yasya bāhū samāśritya vayaṃ sarve mahātmanaḥ / (21.1) Par.?
manyāmahe jitān ājau parān prāptāṃ ca medinīm // (21.2) Par.?
tam ṛte phalgunaṃ vīraṃ na labhe kāmyake dhṛtim / (22.1) Par.?
śūnyām iva ca paśyāmi tatra tatra mahīm imām // (22.2) Par.?
nakula uvāca / (23.1) Par.?
ya udīcīṃ diśaṃ gatvā jitvā yudhi mahābalān / (23.2) Par.?
gandharvamukhyāñ śataśo hayāṃllebhe sa vāsaviḥ // (23.3) Par.?
rājaṃs tittirikalmāṣāñ śrīmān anilaraṃhasaḥ / (24.1) Par.?
prādād bhrātre priyaḥ premṇā rājasūye mahākratau // (24.2) Par.?
tam ṛte bhīmadhanvānaṃ bhīmād avarajaṃ vane / (25.1) Par.?
kāmaye kāmyake vāsaṃ nedānīm amaropamam // (25.2) Par.?
sahadeva uvāca / (26.1) Par.?
yo dhanāni ca kanyāś ca yudhi jitvā mahārathān / (26.2) Par.?
ājahāra purā rājñe rājasūye mahākratau // (26.3) Par.?
yaḥ sametān mṛdhe jitvā yādavān amitadyutiḥ / (27.1) Par.?
subhadrām ājahāraiko vāsudevasya saṃmate // (27.2) Par.?
tasya jiṣṇor bṛsīṃ dṛṣṭvā śūnyām upaniveśane / (28.1) Par.?
hṛdayaṃ me mahārāja na śāmyati kadācana // (28.2) Par.?
vanād asmād vivāsaṃ tu rocaye 'ham ariṃdama / (29.1) Par.?
na hi nas tam ṛte vīraṃ ramaṇīyam idaṃ vanam // (29.2) Par.?
Duration=0.13414192199707 secs.