Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2641
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśampāyana uvāca / (1.1) Par.?
gacchan sa tīrthāni mahānubhāvaḥ puṇyāni ramyāṇi dadarśa rājā / (1.2) Par.?
sarvāṇi viprair upaśobhitāni kvacit kvacid bhārata sāgarasya // (1.3) Par.?
sa vṛttavāṃs teṣu kṛtābhiṣekaḥ sahānujaḥ pārthivaputrapautraḥ / (2.1) Par.?
samudragāṃ puṇyatamāṃ praśastāṃ jagāma pārikṣita pāṇḍuputraḥ // (2.2) Par.?
tatrāpi cāplutya mahānubhāvaḥ saṃtarpayāmāsa pitṝn surāṃśca / (3.1) Par.?
dvijātimukhyeṣu dhanaṃ visṛjya godāvarīṃ sāgaragām agacchat // (3.2) Par.?
tato vipāpmā draviḍeṣu rājan samudram āsādya ca lokapuṇyam / (4.1) Par.?
agastyatīrthaṃ ca pavitrapuṇyaṃ nārītīrthānyatha vīro dadarśa // (4.2) Par.?
tatrārjunasyāgryadhanurdharasya niśamya tat karma parair asahyam / (5.1) Par.?
sampūjyamānaḥ paramarṣisaṃghaiḥ parāṃ mudaṃ pāṇḍusutaḥ sa lebhe // (5.2) Par.?
sa teṣu tīrtheṣvabhiṣiktagātraḥ kṛṣṇāsahāyaḥ sahito 'nujaiś ca / (6.1) Par.?
sampūjayan vikramam arjunasya reme mahīpālapatiḥ pṛthivyām // (6.2) Par.?
tataḥ sahasrāṇi gavāṃ pradāya tīrtheṣu teṣvambudharottamasya / (7.1) Par.?
hṛṣṭaḥ saha bhrātṛbhir arjunasya saṃkīrtayāmāsa gavāṃ pradānam // (7.2) Par.?
sa tāni tīrthāni ca sāgarasya puṇyāni cānyāni bahūni rājan / (8.1) Par.?
krameṇa gacchan paripūrṇakāmaḥ śūrpārakaṃ puṇyatamaṃ dadarśa // (8.2) Par.?
tatrodadheḥ kaṃcid atītya deśaṃ khyātaṃ pṛthivyāṃ vanam āsasāda / (9.1) Par.?
taptaṃ surair yatra tapaḥ purastād iṣṭaṃ tathā puṇyatamair narendraiḥ // (9.2) Par.?
sa tatra tām agryadhanurdharasya vedīṃ dadarśāyatapīnabāhuḥ / (10.1) Par.?
ṛcīkaputrasya tapasvisaṃghaiḥ samāvṛtāṃ puṇyakṛd arcanīyām // (10.2) Par.?
tato vasūnāṃ vasudhādhipaḥ sa marudgaṇānāṃ ca tathāśvinoś ca / (11.1) Par.?
vaivasvatādityadhaneśvarāṇām indrasya viṣṇoḥ savitur vibhoś ca // (11.2) Par.?
bhagasya candrasya divākarasya pater apāṃ sādhyagaṇasya caiva / (12.1) Par.?
dhātuḥ pitṝṇāṃ ca tathā mahātmā rudrasya rājan sagaṇasya caiva // (12.2) Par.?
sarasvatyāḥ siddhagaṇasya caiva pūṣṇaś ca ye cāpyamarās tathānye / (13.1) Par.?
puṇyāni cāpyāyatanāni teṣāṃ dadarśa rājā sumanoharāṇi // (13.2) Par.?
teṣūpavāsān vividhān upoṣya dattvā ca ratnāni mahādhanāni / (14.1) Par.?
tīrtheṣu sarveṣu pariplutāṅgaḥ punaḥ sa śūrpārakam ājagāma // (14.2) Par.?
sa tena tīrthena tu sāgarasya punaḥ prayātaḥ saha sodarīyaiḥ / (15.1) Par.?
dvijaiḥ pṛthivyāṃ prathitaṃ mahadbhis tīrthaṃ prabhāsaṃ samupājagāma // (15.2) Par.?
tatrābhiṣiktaḥ pṛthulohitākṣaḥ sahānujair devagaṇān pitṝṃś ca / (16.1) Par.?
saṃtarpayāmāsa tathaiva kṛṣṇā te cāpi viprāḥ saha lomaśena // (16.2) Par.?
sa dvādaśāhaṃ jalavāyubhakṣaḥ kurvan kṣapāhaḥsu tadābhiṣekam / (17.1) Par.?
samantato 'gnīn upadīpayitvā tepe tapo dharmabhṛtāṃ variṣṭhaḥ // (17.2) Par.?
tam ugram āsthāya tapaś carantaṃ śuśrāva rāmaś ca janārdanaś ca / (18.1) Par.?
tau sarvavṛṣṇipravarau sasainyau yudhiṣṭhiraṃ jagmatur ājamīḍham // (18.2) Par.?
te vṛṣṇayaḥ pāṇḍusutān samīkṣya bhūmau śayānān maladigdhagātrān / (19.1) Par.?
anarhatīṃ draupadīṃ cāpi dṛṣṭvā suduḥkhitāścukruśur ārtanādam // (19.2) Par.?
tataḥ sa rāmaṃ ca janārdanaṃ ca kārṣṇiṃ ca sāmbaṃ ca śineśca pautram / (20.1) Par.?
anyāṃśca vṛṣṇīn upagamya pūjāṃ cakre yathādharmam adīnasattvaḥ // (20.2) Par.?
te cāpi sarvān pratipūjya pārthāṃs taiḥ satkṛtāḥ pāṇḍusutais tathaiva / (21.1) Par.?
yudhiṣṭhiraṃ saṃparivārya rājann upāviśan devagaṇā yathendram // (21.2) Par.?
teṣāṃ sa sarvaṃ caritaṃ pareṣāṃ vane ca vāsaṃ paramapratītaḥ / (22.1) Par.?
astrārtham indrasya gataṃ ca pārthaṃ kṛṣṇe śaśaṃsāmararājaputram // (22.2) Par.?
śrutvā tu te tasya vacaḥ pratītās tāṃścāpi dṛṣṭvā sukṛśān atīva / (23.1) Par.?
netrodbhavaṃ saṃmumucur daśārhā duḥkhārtijaṃ vāri mahānubhāvāḥ // (23.2) Par.?
Duration=0.086275100708008 secs.