Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2705
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
arjuna uvāca / (1.1) Par.?
adṛśyamānās te daityā yodhayanti sma māyayā / (1.2) Par.?
adṛśyān astravīryeṇa tān apyaham ayodhayam // (1.3) Par.?
gāṇḍīvamuktā viśikhāḥ samyag astrapracoditāḥ / (2.1) Par.?
achindann uttamāṅgāni yatra yatra sma te 'bhavan // (2.2) Par.?
tato nivātakavacā vadhyamānā mayā yudhi / (3.1) Par.?
saṃhṛtya māyāṃ sahasā prāviśan puram ātmanaḥ // (3.2) Par.?
vyapayāteṣu daityeṣu prādurbhūte ca darśane / (4.1) Par.?
apaśyaṃ dānavāṃs tatra hatāñśatasahasraśaḥ // (4.2) Par.?
viniṣpiṣṭāni tatraiṣāṃ śastrāṇyābharaṇāni ca / (5.1) Par.?
kūṭaśaḥ sma pradṛśyante gātrāṇi kavacāni ca // (5.2) Par.?
hayānāṃ nāntaraṃ hyāsīt padād vicalituṃ padam / (6.1) Par.?
utpatya sahasā tasthur antarikṣagamās tataḥ // (6.2) Par.?
tato nivātakavacā vyoma saṃchādya kevalam / (7.1) Par.?
adṛśyā hyabhyavartanta visṛjantaḥ śiloccayān // (7.2) Par.?
antarbhūmigatāś cānye hayānāṃ caraṇānyatha / (8.1) Par.?
nyagṛhṇan dānavā ghorā rathacakre ca bhārata // (8.2) Par.?
vinigṛhya harīn aśvān rathaṃ ca mama yudhyataḥ / (9.1) Par.?
sarvato mām acinvanta sarathaṃ dharaṇīdharaiḥ // (9.2) Par.?
parvatair upacīyadbhiḥ patamānaistathāparaiḥ / (10.1) Par.?
sa deśo yatra vartāma guheva samapadyata // (10.2) Par.?
parvataiśchādyamāno 'haṃ nigṛhītaiś ca vājibhiḥ / (11.1) Par.?
agacchaṃ paramām ārtiṃ mātalis tad alakṣayat // (11.2) Par.?
lakṣayitvā tu māṃ bhītam idaṃ vacanam abravīt / (12.1) Par.?
arjunārjuna mā bhais tvaṃ vajram astram udīraya // (12.2) Par.?
tato 'haṃ tasya tad vākyaṃ śrutvā vajram udīrayam / (13.1) Par.?
devarājasya dayitaṃ vajram astraṃ narādhipa // (13.2) Par.?
acalaṃ sthānam āsādya gāṇḍīvam anumantrya ca / (14.1) Par.?
amuñcaṃ vajrasaṃsparśān āyasān niśitāñ śarān // (14.2) Par.?
tato māyāśca tāḥ sarvā nivātakavacāṃśca tān / (15.1) Par.?
te vajracoditā bāṇā vajrabhūtāḥ samāviśan // (15.2) Par.?
te vajravegābhihatā dānavāḥ parvatopamāḥ / (16.1) Par.?
itaretaram āśliṣya nyapatan pṛthivītale // (16.2) Par.?
antarbhūmau tu ye 'gṛhṇan dānavā rathavājinaḥ / (17.1) Par.?
anupraviśya tān bāṇāḥ prāhiṇvan yamasādanam // (17.2) Par.?
hatair nivātakavacair nirastaiḥ parvatopamaiḥ / (18.1) Par.?
samācchādyata deśaḥ sa vikīrṇair iva parvataiḥ // (18.2) Par.?
na hayānāṃ kṣatiḥ kācin na rathasya na mātaleḥ / (19.1) Par.?
mama cādṛśyata tadā tad adbhutam ivābhavat // (19.2) Par.?
tato māṃ prahasan rājan mātaliḥ pratyabhāṣata / (20.1) Par.?
naitad arjuna deveṣu tvayi vīryaṃ yadīkṣyate // (20.2) Par.?
hateṣvasurasaṃgheṣu dārās teṣāṃ tu sarvaśaḥ / (21.1) Par.?
prākrośan nagare tasmin yathā śaradi lakṣmaṇāḥ // (21.2) Par.?
tato mātalinā sārdham ahaṃ tat puram abhyayām / (22.1) Par.?
trāsayan rathaghoṣeṇa nivātakavacastriyaḥ // (22.2) Par.?
tān dṛṣṭvā daśasāhasrān mayūrasadṛśān hayān / (23.1) Par.?
rathaṃ ca ravisaṃkāśaṃ prādravan gaṇaśaḥ striyaḥ // (23.2) Par.?
tābhir ābharaṇaiḥ śabdas trāsitābhiḥ samīritaḥ / (24.1) Par.?
śilānām iva śaileṣu patantīnām abhūt tadā // (24.2) Par.?
vitrastā daityanāryas tāḥ svāni veśmānyathāviśan / (25.1) Par.?
bahuratnavicitrāṇi śātakumbhamayāni ca // (25.2) Par.?
tad adbhutākāram ahaṃ dṛṣṭvā nagaram uttamam / (26.1) Par.?
viśiṣṭaṃ devanagarād apṛcchaṃ mātaliṃ tataḥ // (26.2) Par.?
idam evaṃvidhaṃ kasmād devatā nāviśantyuta / (27.1) Par.?
puraṃdarapurāddhīdaṃ viśiṣṭam iti lakṣaye // (27.2) Par.?
mātalir uvāca / (28.1) Par.?
āsīd idaṃ purā pārtha devarājasya naḥ puram / (28.2) Par.?
tato nivātakavacair itaḥ pracyāvitāḥ surāḥ // (28.3) Par.?
tapas taptvā mahat tīvraṃ prasādya ca pitāmaham / (29.1) Par.?
idaṃ vṛtaṃ nivāsāya devebhyaś cābhayaṃ yudhi // (29.2) Par.?
tataḥ śakreṇa bhagavān svayambhūr abhicoditaḥ / (30.1) Par.?
vidhattāṃ bhagavān atretyātmano hitakāmyayā // (30.2) Par.?
tata ukto bhagavatā diṣṭam atreti vāsavaḥ / (31.1) Par.?
bhavitāntas tvam evaiṣāṃ dehenānyena vṛtrahan // (31.2) Par.?
tata eṣāṃ vadhārthāya śakro 'strāṇi dadau tava / (32.1) Par.?
na hi śakyāḥ surair hantuṃ ya ete nihatās tvayā // (32.2) Par.?
kālasya pariṇāmena tatas tvam iha bhārata / (33.1) Par.?
eṣām antakaraḥ prāptas tat tvayā ca kṛtaṃ tathā // (33.2) Par.?
dānavānāṃ vināśārthaṃ mahāstrāṇāṃ mahad balam / (34.1) Par.?
grāhitas tvaṃ mahendreṇa puruṣendra tad uttamam // (34.2) Par.?
arjuna uvāca / (35.1) Par.?
tataḥ praviśya nagaraṃ dānavāṃśca nihatya tān / (35.2) Par.?
punar mātalinā sārdham agacchaṃ devasadma tat // (35.3) Par.?
Duration=0.20271420478821 secs.