Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Agni

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2774
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
2 parallel or similar passage(s) in this chapter
mārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
kāśyapo hyatha vāsiṣṭhaḥ prāṇaś ca prāṇaputrakaḥ / (1.2) Par.?
agnir āṅgirasaś caiva cyavanas triṣuvarcakaḥ // (1.3) Par.?
acaranta tapas tīvraṃ putrārthe bahuvārṣikam / (2.1) Par.?
putraṃ labhema dharmiṣṭhaṃ yaśasā brahmaṇā samam // (2.2) Par.?
mahāvyāhṛtibhir dhyātaḥ pañcabhis tais tadā tvatha / (3.1) Par.?
jajñe tejomayo 'rciṣmān pañcavarṇaḥ prabhāvanaḥ // (3.2) Par.?
samiddho 'gniḥ śiras tasya bāhū sūryanibhau tathā / (4.1) Par.?
tvaṅ netre ca suvarṇābhe kṛṣṇe jaṅghe ca bhārata // (4.2) Par.?
pañcavarṇaḥ sa tapasā kṛtas taiḥ pañcabhir janaiḥ / (5.1) Par.?
pāñcajanyaḥ śruto vede pañcavaṃśakaras tu saḥ // (5.2) Par.?
daśa varṣasahasrāṇi tapas taptvā mahātapāḥ / (6.1) Par.?
janayat pāvakaṃ ghoraṃ pitṝṇāṃ sa prajāḥ sṛjan // (6.2) Par.?
bṛhadrathaṃtaraṃ mūrdhno vaktrācca tarasāharau / (7.1) Par.?
śivaṃ nābhyāṃ balād indraṃ vāyvagnī prāṇato 'sṛjat // (7.2) Par.?
bāhubhyām anudāttau ca viśve bhūtāni caiva ha / (8.1) Par.?
etān sṛṣṭvā tataḥ pañca pitṝṇām asṛjat sutān // (8.2) Par.?
bṛhadūrjasya praṇidhiḥ kāśyapasya bṛhattaraḥ / (9.1) Par.?
bhānur aṅgiraso vīraḥ putro varcasya saubharaḥ // (9.2) Par.?
prāṇasya cānudāttaś ca vyākhyātāḥ pañca vaṃśajāḥ / (10.1) Par.?
devān yajñamuṣaś cānyān sṛjan pañcadaśottarān // (10.2) Par.?
abhīmam atibhīmaṃ ca bhīmaṃ bhīmabalābalam / (11.1) Par.?
etān yajñamuṣaḥ pañca devān abhyasṛjat tapaḥ // (11.2) Par.?
sumitraṃ mitravantaṃ ca mitrajñaṃ mitravardhanam / (12.1) Par.?
mitradharmāṇam ityetān devān abhyasṛjat tapaḥ // (12.2) Par.?
surapravīraṃ vīraṃ ca sukeśaṃ ca suvarcasam / (13.1) Par.?
surāṇām api hantāraṃ pañcaitān asṛjat tapaḥ // (13.2) Par.?
trividhaṃ saṃsthitā hyete pañca pañca pṛthak pṛthak / (14.1) Par.?
muṣṇantyatra sthitā hyete svargato yajñayājinaḥ // (14.2) Par.?
teṣām iṣṭaṃ harantyete nighnanti ca mahad bhuvi / (15.1) Par.?
spardhayā havyavāhānāṃ nighnantyete haranti ca // (15.2) Par.?
havir vedyāṃ tadādānaṃ kuśalaiḥ sampravartitam / (16.1) Par.?
tad ete nopasarpanti yatra cāgniḥ sthito bhavet // (16.2) Par.?
cito 'gnir udvahan yajñaṃ pakṣābhyāṃ tān prabādhate / (17.1) Par.?
mantraiḥ praśamitā hyete neṣṭaṃ muṣṇanti yajñiyam // (17.2) Par.?
bṛhadukthatapasyaiva putro bhūmim upāśritaḥ / (18.1) Par.?
agnihotre hūyamāne pṛthivyāṃ sadbhir ijyate // (18.2) Par.?
rathaṃtaraś ca tapasaḥ putro 'gniḥ paripaṭhyate / (19.1) Par.?
mitravindāya vai tasya havir adhvaryavo viduḥ / (19.2) Par.?
mumude paramaprītaḥ saha putrair mahāyaśāḥ // (19.3) Par.?
Duration=0.07878589630127 secs.