Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2796
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśampāyana uvāca / (1.1) Par.?
karṇasya vacanaṃ śrutvā rājā duryodhanas tadā / (1.2) Par.?
hṛṣṭo bhūtvā punar dīna idaṃ vacanam abravīt // (1.3) Par.?
bravīṣi yad idaṃ karṇa sarvaṃ me manasi sthitam / (2.1) Par.?
na tvabhyanujñāṃ lapsyāmi gamane yatra pāṇḍavāḥ // (2.2) Par.?
paridevati tān vīrān dhṛtarāṣṭro mahīpatiḥ / (3.1) Par.?
manyate 'bhyadhikāṃścāpi tapoyogena pāṇḍavān // (3.2) Par.?
atha vāpyanubudhyeta nṛpo 'smākaṃ cikīrṣitam / (4.1) Par.?
evam apyāyatiṃ rakṣan nābhyanujñātum arhati // (4.2) Par.?
na hi dvaitavane kiṃcid vidyate 'nyat prayojanam / (5.1) Par.?
utsādanam ṛte teṣāṃ vanasthānāṃ mama dviṣām // (5.2) Par.?
jānāsi hi yathā kṣattā dyūtakāla upasthite / (6.1) Par.?
abravīd yacca māṃ tvāṃ ca saubalaṃ ca vacas tadā // (6.2) Par.?
tāni pūrvāṇi vākyāni yaccānyat paridevitam / (7.1) Par.?
vicintya nādhigacchāmi gamanāyetarāya vā // (7.2) Par.?
mamāpi hi mahān harṣo yad ahaṃ bhīmaphalgunau / (8.1) Par.?
kliṣṭāvaraṇye paśyeyaṃ kṛṣṇayā sahitāviti // (8.2) Par.?
na tathā prāpnuyāṃ prītim avāpya vasudhām api / (9.1) Par.?
dṛṣṭvā yathā pāṇḍusutān valkalājinavāsasaḥ // (9.2) Par.?
kiṃ nu syād adhikaṃ tasmād yad ahaṃ drupadātmajām / (10.1) Par.?
draupadīṃ karṇa paśyeyaṃ kāṣāyavasanāṃ vane // (10.2) Par.?
yadi māṃ dharmarājaś ca bhīmasenaś ca pāṇḍavaḥ / (11.1) Par.?
yuktaṃ paramayā lakṣmyā paśyetāṃ jīvitaṃ bhavet // (11.2) Par.?
upāyaṃ na tu paśyāmi yena gacchema tad vanam / (12.1) Par.?
yathā cābhyanujānīyād gacchantaṃ māṃ mahīpatiḥ // (12.2) Par.?
sa saubalena sahitas tathā duḥśāsanena ca / (13.1) Par.?
upāyaṃ paśya nipuṇaṃ yena gacchema tad vanam // (13.2) Par.?
aham apyadya niścitya gamanāyetarāya vā / (14.1) Par.?
kālyam eva gamiṣyāmi samīpaṃ pārthivasya ha // (14.2) Par.?
mayi tatropaviṣṭe tu bhīṣme ca kurusattame / (15.1) Par.?
upāyo yo bhaved dṛṣṭas taṃ brūyāḥ sahasaubalaḥ // (15.2) Par.?
tato bhīṣmasya rājñaś ca niśamya gamanaṃ prati / (16.1) Par.?
vyavasāyaṃ kariṣye 'ham anunīya pitāmaham // (16.2) Par.?
tathetyuktvā tu te sarve jagmur āvasathān prati / (17.1) Par.?
vyuṣitāyāṃ rajanyāṃ tu karṇo rājānam abhyayāt // (17.2) Par.?
tato duryodhanaṃ karṇaḥ prahasann idam abravīt / (18.1) Par.?
upāyaḥ paridṛṣṭo 'yaṃ taṃ nibodha janeśvara // (18.2) Par.?
ghoṣā dvaitavane sarve tvatpratīkṣā narādhipa / (19.1) Par.?
ghoṣayātrāpadeśena gamiṣyāmo na saṃśayaḥ // (19.2) Par.?
ucitaṃ hi sadā gantuṃ ghoṣayātrāṃ viśāṃ pate / (20.1) Par.?
evaṃ ca tvāṃ pitā rājan samanujñātum arhati // (20.2) Par.?
tathā kathayamānau tau ghoṣayātrāviniścayam / (21.1) Par.?
gāndhārarājaḥ śakuniḥ pratyuvāca hasann iva // (21.2) Par.?
upāyo 'yaṃ mayā dṛṣṭo gamanāya nirāmayaḥ / (22.1) Par.?
anujñāsyati no rājā codayiṣyati cāpyuta // (22.2) Par.?
ghoṣā dvaitavane sarve tvatpratīkṣā narādhipa / (23.1) Par.?
ghoṣayātrāpadeśena gamiṣyāmo na saṃśayaḥ // (23.2) Par.?
tataḥ prahasitāḥ sarve te 'nyonyasya talān daduḥ / (24.1) Par.?
tad eva ca viniścitya dadṛśuḥ kurusattamam // (24.2) Par.?
Duration=0.20707011222839 secs.