Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5630
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
tasmin kāle samāgamya sarve tatrāsya bāndhavāḥ / (1.2) Par.?
ruruduḥ kīcakaṃ dṛṣṭvā parivārya samantataḥ // (1.3) Par.?
sarve saṃhṛṣṭaromāṇaḥ saṃtrastāḥ prekṣya kīcakam / (2.1) Par.?
tathā sarvāṅgasaṃbhugnaṃ kūrmaṃ sthala ivoddhṛtam // (2.2) Par.?
pothitaṃ bhīmasenena tam indreṇeva dānavam / (3.1) Par.?
saṃskārayitum icchanto bahir netuṃ pracakramuḥ // (3.2) Par.?
dadṛśuste tataḥ kṛṣṇāṃ sūtaputrāḥ samāgatāḥ / (4.1) Par.?
adūrād anavadyāṅgīṃ stambham āliṅgya tiṣṭhatīm // (4.2) Par.?
samaveteṣu sūteṣu tān uvācopakīcakaḥ / (5.1) Par.?
hanyatāṃ śīghram asatī yatkṛte kīcako hataḥ // (5.2) Par.?
atha vā neha hantavyā dahyatāṃ kāminā saha / (6.1) Par.?
mṛtasyāpi priyaṃ kāryaṃ sūtaputrasya sarvathā // (6.2) Par.?
tato virāṭam ūcuste kīcako 'syāḥ kṛte hataḥ / (7.1) Par.?
sahādyānena dahyeta tadanujñātum arhasi // (7.2) Par.?
parākramaṃ tu sūtānāṃ matvā rājānvamodata / (8.1) Par.?
sairandhryāḥ sūtaputreṇa saha dāhaṃ viśāṃ pate // (8.2) Par.?
tāṃ samāsādya vitrastāṃ kṛṣṇāṃ kamalalocanām / (9.1) Par.?
momuhyamānāṃ te tatra jagṛhuḥ kīcakā bhṛśam // (9.2) Par.?
tatastu tāṃ samāropya nibadhya ca sumadhyamām / (10.1) Par.?
jagmur udyamya te sarve śmaśānam abhitastadā // (10.2) Par.?
hriyamāṇā tu sā rājan sūtaputrair aninditā / (11.1) Par.?
prākrośannātham icchantī kṛṣṇā nāthavatī satī // (11.2) Par.?
draupadyuvāca / (12.1) Par.?
jayo jayanto vijayo jayatseno jayadbalaḥ / (12.2) Par.?
te me vācaṃ vijānantu sūtaputrā nayanti mām // (12.3) Par.?
yeṣāṃ jyātalanirghoṣo visphūrjitam ivāśaneḥ / (13.1) Par.?
vyaśrūyata mahāyuddhe bhīmaghoṣastarasvinām // (13.2) Par.?
rathaghoṣaśca balavān gandharvāṇāṃ yaśasvinām / (14.1) Par.?
te me vācaṃ vijānantu sūtaputrā nayanti mām // (14.2) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (15.1) Par.?
tasyāstāḥ kṛpaṇā vācaḥ kṛṣṇāyāḥ paridevitāḥ / (15.2) Par.?
śrutvaivābhyapatad bhīmaḥ śayanād avicārayan // (15.3) Par.?
bhīmasena uvāca / (16.1) Par.?
ahaṃ śṛṇomi te vācaṃ tvayā sairandhri bhāṣitām / (16.2) Par.?
tasmāt te sūtaputrebhyo na bhayaṃ bhīru vidyate // (16.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (17.1) Par.?
ityuktvā sa mahābāhur vijajṛmbhe jighāṃsayā / (17.2) Par.?
tataḥ sa vyāyataṃ kṛtvā veṣaṃ viparivartya ca / (17.3) Par.?
advāreṇābhyavaskandya nirjagāma bahistadā // (17.4) Par.?
sa bhīmasenaḥ prākārād ārujya tarasā drumam / (18.1) Par.?
śmaśānābhimukhaḥ prāyād yatra te kīcakā gatāḥ // (18.2) Par.?
sa taṃ vṛkṣaṃ daśavyāmaṃ saskandhaviṭapaṃ balī / (19.1) Par.?
pragṛhyābhyadravat sūtān daṇḍapāṇir ivāntakaḥ // (19.2) Par.?
ūruvegena tasyātha nyagrodhāśvatthakiṃśukāḥ / (20.1) Par.?
bhūmau nipatitā vṛkṣāḥ saṃghaśastatra śerate // (20.2) Par.?
taṃ siṃham iva saṃkruddhaṃ dṛṣṭvā gandharvam āgatam / (21.1) Par.?
vitresuḥ sarvataḥ sūtā viṣādabhayakampitāḥ // (21.2) Par.?
tam antakam ivāyāntaṃ gandharvaṃ prekṣya te tadā / (22.1) Par.?
didhakṣantastadā jyeṣṭhaṃ bhrātaraṃ hyupakīcakāḥ / (22.2) Par.?
parasparam athocuste viṣādabhayakampitāḥ // (22.3) Par.?
gandharvo balavān eti kruddha udyamya pādapam / (23.1) Par.?
sairandhrī mucyatāṃ śīghraṃ mahanno bhayam āgatam // (23.2) Par.?
te tu dṛṣṭvā tam āviddhaṃ bhīmasenena pādapam / (24.1) Par.?
vimucya draupadīṃ tatra prādravannagaraṃ prati // (24.2) Par.?
dravatastāṃstu samprekṣya sa vajrī dānavān iva / (25.1) Par.?
śataṃ pañcādhikaṃ bhīmaḥ prāhiṇod yamasādanam // (25.2) Par.?
tata āśvāsayat kṛṣṇāṃ pravimucya viśāṃ pate / (26.1) Par.?
uvāca ca mahābāhuḥ pāñcālīṃ tatra draupadīm / (26.2) Par.?
aśrupūrṇamukhīṃ dīnāṃ durdharṣaḥ sa vṛkodaraḥ // (26.3) Par.?
evaṃ te bhīru vadhyante ye tvāṃ kliśyantyanāgasam / (27.1) Par.?
praihi tvaṃ nagaraṃ kṛṣṇe na bhayaṃ vidyate tava / (27.2) Par.?
anyenāhaṃ gamiṣyāmi virāṭasya mahānasam // (27.3) Par.?
pañcādhikaṃ śataṃ tacca nihataṃ tatra bhārata / (28.1) Par.?
mahāvanam iva chinnaṃ śiśye vigalitadrumam // (28.2) Par.?
evaṃ te nihatā rājañ śataṃ pañca ca kīcakāḥ / (29.1) Par.?
sa ca senāpatiḥ pūrvam ityetat sūtaṣaṭśatam // (29.2) Par.?
tad dṛṣṭvā mahad āścaryaṃ narā nāryaśca saṃgatāḥ / (30.1) Par.?
vismayaṃ paramaṃ gatvā nocuḥ kiṃcana bhārata // (30.2) Par.?
Duration=0.12832903862 secs.