Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5657
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
sa śatrusenāṃ tarasā praṇudya gāstā vijityātha dhanurdharāgryaḥ / (1.2) Par.?
duryodhanāyābhimukhaṃ prayāto bhūyo 'rjunaḥ priyam ājau cikīrṣan // (1.3) Par.?
goṣu prayātāsu javena matsyān kirīṭinaṃ kṛtakāryaṃ ca matvā / (2.1) Par.?
duryodhanāyābhimukhaṃ prayāntaṃ kurupravīrāḥ sahasābhipetuḥ // (2.2) Par.?
teṣām anīkāni bahūni gāḍhaṃ vyūḍhāni dṛṣṭvā bahuladhvajāni / (3.1) Par.?
matsyasya putraṃ dviṣatāṃ nihantā vairāṭim āmantrya tato 'bhyuvāca // (3.2) Par.?
etena tūrṇaṃ pratipādayemāñśvetān hayān kāñcanaraśmiyoktrān / (4.1) Par.?
javena sarveṇa kuru prayatnam āsādayaitad rathasiṃhavṛndam // (4.2) Par.?
gajo gajeneva mayā durātmā yo yoddhum ākāṅkṣati sūtaputraḥ / (5.1) Par.?
tam eva māṃ prāpaya rājaputra duryodhanāpāśrayajātadarpam // (5.2) Par.?
sa tair hayair vātajavair bṛhadbhiḥ putro virāṭasya suvarṇakakṣyaiḥ / (6.1) Par.?
vidhvaṃsayaṃstadrathinām anīkaṃ tato 'vahat pāṇḍavam ājimadhye // (6.2) Par.?
taṃ citraseno viśikhair vipāṭhaiḥ saṃgrāmajicchatrusaho jayaśca / (7.1) Par.?
pratyudyayur bhāratam āpatantaṃ mahārathāḥ karṇam abhīpsamānāḥ // (7.2) Par.?
tataḥ sa teṣāṃ puruṣapravīraḥ śarāsanārciḥ śaravegatāpaḥ / (8.1) Par.?
vrātān rathānām adahat sa manyur vanaṃ yathāgniḥ kurupuṃgavānām // (8.2) Par.?
tasmiṃstu yuddhe tumule pravṛtte pārthaṃ vikarṇo 'tirathaṃ rathena / (9.1) Par.?
vipāṭhavarṣeṇa kurupravīro bhīmena bhīmānujam āsasāda // (9.2) Par.?
tato vikarṇasya dhanur vikṛṣya jāmbūnadāgryopacitaṃ dṛḍhajyam / (10.1) Par.?
apātayad dhvajam asya pramathya chinnadhvajaḥ so 'pyapayājjavena // (10.2) Par.?
taṃ śātravāṇāṃ gaṇabādhitāraṃ karmāṇi kurvāṇam amānuṣāṇi / (11.1) Par.?
śatruṃtapaḥ kopam amṛṣyamāṇaḥ samarpayat kūrmanakhena pārtham // (11.2) Par.?
sa tena rājñātirathena viddho vigāhamāno dhvajinīṃ kurūṇām / (12.1) Par.?
śatruṃtapaṃ pañcabhir āśu viddhvā tato 'sya sūtaṃ daśabhir jaghāna // (12.2) Par.?
tataḥ sa viddho bharatarṣabheṇa bāṇena gātrāvaraṇātigena / (13.1) Par.?
gatāsur ājau nipapāta bhūmau nago nagāgrād iva vātarugṇaḥ // (13.2) Par.?
ratharṣabhāste tu ratharṣabheṇa vīrā raṇe vīratareṇa bhagnāḥ / (14.1) Par.?
cakampire vātavaśena kāle prakampitānīva mahāvanāni // (14.2) Par.?
hatāstu pārthena narapravīrā bhūmau yuvānaḥ suṣupuḥ suveṣāḥ / (15.1) Par.?
vasupradā vāsavatulyavīryāḥ parājitā vāsavajena saṃkhye / (15.2) Par.?
suvarṇakārṣṇāyasavarmanaddhā nāgā yathā haimavatāḥ pravṛddhāḥ // (15.3) Par.?
tathā sa śatrūn samare vinighnan gāṇḍīvadhanvā puruṣapravīraḥ / (16.1) Par.?
cacāra saṃkhye pradiśo diśaśca dahann ivāgnir vanam ātapānte // (16.2) Par.?
prakīrṇaparṇāni yathā vasante viśātayitvātyanilo nudan khe / (17.1) Par.?
tathā sapatnān vikiran kirīṭī cacāra saṃkhye 'tiratho rathena // (17.2) Par.?
śoṇāśvavāhasya hayānnihatya vaikartanabhrātur adīnasattvaḥ / (18.1) Par.?
ekena saṃgrāmajitaḥ śareṇa śiro jahārātha kirīṭamālī // (18.2) Par.?
tasmin hate bhrātari sūtaputro vaikartano vīryam athādadānaḥ / (19.1) Par.?
pragṛhya dantāviva nāgarājo maharṣabhaṃ vyāghra ivābhyadhāvat // (19.2) Par.?
sa pāṇḍavaṃ dvādaśabhiḥ pṛṣatkair vaikartanaḥ śīghram upājaghāna / (20.1) Par.?
vivyādha gātreṣu hayāṃśca sarvān virāṭaputraṃ ca śarair nijaghne // (20.2) Par.?
sa hastinevābhihato gajendraḥ pragṛhya bhallānniśitānniṣaṅgāt / (21.1) Par.?
ākarṇapūrṇaṃ ca dhanur vikṛṣya vivyādha bāṇair atha sūtaputram // (21.2) Par.?
athāsya bāhūruśirolalāṭaṃ grīvāṃ rathāṅgāni parāvamardī / (22.1) Par.?
sthitasya bāṇair yudhi nirbibheda gāṇḍīvamuktair aśaniprakāśaiḥ // (22.2) Par.?
sa pārthamuktair viśikhaiḥ praṇunno gajo gajeneva jitastarasvī / (23.1) Par.?
vihāya saṃgrāmaśiraḥ prayāto vaikartanaḥ pāṇḍavabāṇataptaḥ // (23.2) Par.?
Duration=0.099731922149658 secs.