Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5701
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yudhiṣṭhira uvāca / (1.1) Par.?
samāgatāḥ pāṇḍavāḥ sṛñjayāśca janārdano yuyudhāno virāṭaḥ / (1.2) Par.?
yat te vākyaṃ dhṛtarāṣṭrānuśiṣṭaṃ gāvalgaṇe brūhi tat sūtaputra // (1.3) Par.?
saṃjaya uvāca / (2.1) Par.?
ajātaśatruṃ ca vṛkodaraṃ ca dhanaṃjayaṃ mādravatīsutau ca / (2.2) Par.?
āmantraye vāsudevaṃ ca śauriṃ yuyudhānaṃ cekitānaṃ virāṭam // (2.3) Par.?
pāñcālānām adhipaṃ caiva vṛddhaṃ dhṛṣṭadyumnaṃ pārṣataṃ yājñasenim / (3.1) Par.?
sarve vācaṃ śṛṇutemāṃ madīyāṃ vakṣyāmi yāṃ bhūtim icchan kurūṇām // (3.2) Par.?
śamaṃ rājā dhṛtarāṣṭro 'bhinandann ayojayat tvaramāṇo rathaṃ me / (4.1) Par.?
sabhrātṛputrasvajanasya rājñas tad rocatāṃ pāṇḍavānāṃ śamo 'stu // (4.2) Par.?
sarvair dharmaiḥ samupetāḥ stha pārthāḥ prasthānena mārdavenārjavena / (5.1) Par.?
jātāḥ kule anṛśaṃsā vadānyā hrīniṣedhāḥ karmaṇāṃ niścayajñāḥ // (5.2) Par.?
na yujyate karma yuṣmāsu hīnaṃ sattvaṃ hi vastādṛśaṃ bhīmasenāḥ / (6.1) Par.?
udbhāsate hyañjanabinduvat tacchukle vastre yad bhavet kilbiṣaṃ vaḥ // (6.2) Par.?
sarvakṣayo dṛśyate yatra kṛtsnaḥ pāpodayo nirayo 'bhāvasaṃsthaḥ / (7.1) Par.?
kastat kuryājjātu karma prajānan parājayo yatra samo jayaśca // (7.2) Par.?
te vai dhanyā yaiḥ kṛtaṃ jñātikāryaṃ ye vaḥ putrāḥ suhṛdo bāndhavāśca / (8.1) Par.?
upakruṣṭaṃ jīvitaṃ saṃtyajeyus tataḥ kurūṇāṃ niyato vai bhavaḥ syāt // (8.2) Par.?
te cet kurūn anuśāsya stha pārthā ninīya sarvān dviṣato nigṛhya / (9.1) Par.?
samaṃ vastajjīvitaṃ mṛtyunā syād yajjīvadhvaṃ jñātivadhe na sādhu // (9.2) Par.?
ko hyeva yuṣmān saha keśavena sacekitānān pārṣatabāhuguptān / (10.1) Par.?
sasātyakīn viṣaheta prajetuṃ labdhvāpi devān sacivān sahendrān // (10.2) Par.?
ko vā kurūn droṇabhīṣmābhiguptān aśvatthāmnā śalyakṛpādibhiśca / (11.1) Par.?
raṇe prasoḍhuṃ viṣaheta rājan rādheyaguptān saha bhūmipālaiḥ // (11.2) Par.?
mahad balaṃ dhārtarāṣṭrasya rājñaḥ ko vai śakto hantum akṣīyamāṇaḥ / (12.1) Par.?
so 'haṃ jaye caiva parājaye ca niḥśreyasaṃ nādhigacchāmi kiṃcit // (12.2) Par.?
kathaṃ hi nīcā iva dauṣkuleyā nirdharmārthaṃ karma kuryuśca pārthāḥ / (13.1) Par.?
so 'haṃ prasādya praṇato vāsudevaṃ pāñcālānām adhipaṃ caiva vṛddham // (13.2) Par.?
kṛtāñjaliḥ śaraṇaṃ vaḥ prapadye kathaṃ svasti syāt kurusṛñjayānām / (14.1) Par.?
na hyeva te vacanaṃ vāsudevo dhanaṃjayo vā jātu kiṃcinna kuryāt // (14.2) Par.?
prāṇān ādau yācyamānaḥ kuto 'nyad etad vidvan sādhanārthaṃ bravīmi / (15.1) Par.?
etad rājño bhīṣmapurogamasya mataṃ yad vaḥ śāntir ihottamā syāt // (15.2) Par.?
Duration=0.121169090271 secs.