Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5690
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śalya uvāca / (1.1) Par.?
athaināṃ rūpiṇīṃ sādhvīm upātiṣṭhad upaśrutiḥ / (1.2) Par.?
tāṃ vayorūpasampannāṃ dṛṣṭvā devīm upasthitām // (1.3) Par.?
indrāṇī samprahṛṣṭā sā sampūjyainām apṛcchata / (2.1) Par.?
icchāmi tvām ahaṃ jñātuṃ kā tvaṃ brūhi varānane // (2.2) Par.?
upaśrutir uvāca / (3.1) Par.?
upaśrutir ahaṃ devi tavāntikam upāgatā / (3.2) Par.?
darśanaṃ caiva samprāptā tava satyena toṣitā // (3.3) Par.?
pativratāsi yuktā ca yamena niyamena ca / (4.1) Par.?
darśayiṣyāmi te śakraṃ devaṃ vṛtraniṣūdanam / (4.2) Par.?
kṣipram anvehi bhadraṃ te drakṣyase surasattamam // (4.3) Par.?
śalya uvāca / (5.1) Par.?
tatastāṃ prasthitāṃ devīm indrāṇī sā samanvagāt / (5.2) Par.?
devāraṇyānyatikramya parvatāṃśca bahūṃstataḥ / (5.3) Par.?
himavantam atikramya uttaraṃ pārśvam āgamat // (5.4) Par.?
samudraṃ ca samāsādya bahuyojanavistṛtam / (6.1) Par.?
āsasāda mahādvīpaṃ nānādrumalatāvṛtam // (6.2) Par.?
tatrāpaśyat saro divyaṃ nānāśakunibhir vṛtam / (7.1) Par.?
śatayojanavistīrṇaṃ tāvad evāyataṃ śubham // (7.2) Par.?
tatra divyāni padmāni pañcavarṇāni bhārata / (8.1) Par.?
ṣaṭpadair upagītāni praphullāni sahasraśaḥ // (8.2) Par.?
padmasya bhittvā nālaṃ ca viveśa sahitā tayā / (9.1) Par.?
bisatantupraviṣṭaṃ ca tatrāpaśyacchatakratum // (9.2) Par.?
taṃ dṛṣṭvā ca susūkṣmeṇa rūpeṇāvasthitaṃ prabhum / (10.1) Par.?
sūkṣmarūpadharā devī babhūvopaśrutiśca sā // (10.2) Par.?
indraṃ tuṣṭāva cendrāṇī viśrutaiḥ pūrvakarmabhiḥ / (11.1) Par.?
stūyamānastato devaḥ śacīm āha puraṃdaraḥ // (11.2) Par.?
kimartham asi samprāptā vijñātaśca kathaṃ tvaham / (12.1) Par.?
tataḥ sā kathayāmāsa nahuṣasya viceṣṭitam // (12.2) Par.?
indratvaṃ triṣu lokeṣu prāpya vīryamadānvitaḥ / (13.1) Par.?
darpāviṣṭaśca duṣṭātmā mām uvāca śatakrato / (13.2) Par.?
upatiṣṭha mām iti krūraḥ kālaṃ ca kṛtavānmama // (13.3) Par.?
yadi na trāsyasi vibho kariṣyati sa māṃ vaśe / (14.1) Par.?
etena cāhaṃ saṃtaptā prāptā śakra tavāntikam / (14.2) Par.?
jahi raudraṃ mahābāho nahuṣaṃ pāpaniścayam // (14.3) Par.?
prakāśayasva cātmānaṃ daityadānavasūdana / (15.1) Par.?
tejaḥ samāpnuhi vibho devarājyaṃ praśādhi ca // (15.2) Par.?
Duration=0.10239195823669 secs.