Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5695
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
yuyudhānastato vīraḥ sātvatānāṃ mahārathaḥ / (1.2) Par.?
mahatā caturaṅgeṇa balenāgād yudhiṣṭhiram // (1.3) Par.?
tasya yodhā mahāvīryā nānādeśasamāgatāḥ / (2.1) Par.?
nānāpraharaṇā vīrāḥ śobhayāṃcakrire balam // (2.2) Par.?
paraśvadhair bhiṇḍipālaiḥ śaktitomaramudgaraiḥ / (3.1) Par.?
śaktyṛṣṭiparaśuprāsaiḥ karavālaiśca nirmalaiḥ // (3.2) Par.?
khaḍgakārmukaniryūhaiḥ śaraiśca vividhair api / (4.1) Par.?
tailadhautaiḥ prakāśadbhistad aśobhata vai balam // (4.2) Par.?
tasya meghaprakāśasya śastraistaiḥ śobhitasya ca / (5.1) Par.?
babhūva rūpaṃ sainyasya meghasyeva savidyutaḥ // (5.2) Par.?
akṣauhiṇī hi senā sā tadā yaudhiṣṭhiraṃ balam / (6.1) Par.?
praviśyāntardadhe rājan sāgaraṃ kunadī yathā // (6.2) Par.?
tathaivākṣauhiṇīṃ gṛhya cedīnām ṛṣabho balī / (7.1) Par.?
dhṛṣṭaketur upāgacchat pāṇḍavān amitaujasaḥ // (7.2) Par.?
māgadhaśca jayatseno jārāsaṃdhir mahābalaḥ / (8.1) Par.?
akṣauhiṇyaiva sainyasya dharmarājam upāgamat // (8.2) Par.?
tathaiva pāṇḍyo rājendra sāgarānūpavāsibhiḥ / (9.1) Par.?
vṛto bahuvidhair yodhair yudhiṣṭhiram upāgamat // (9.2) Par.?
tasya sainyam atīvāsīt tasmin balasamāgame / (10.1) Par.?
prekṣaṇīyataraṃ rājan suveṣaṃ balavat tadā // (10.2) Par.?
drupadasyāpyabhūt senā nānādeśasamāgataiḥ / (11.1) Par.?
śobhitā puruṣaiḥ śūraiḥ putraiścāsya mahārathaiḥ // (11.2) Par.?
tathaiva rājā matsyānāṃ virāṭo vāhinīpatiḥ / (12.1) Par.?
pārvatīyair mahīpālaiḥ sahitaḥ pāṇḍavān iyāt // (12.2) Par.?
itaścetaśca pāṇḍūnāṃ samājagmur mahātmanām / (13.1) Par.?
akṣauhiṇyastu saptaiva vividhadhvajasaṃkulāḥ / (13.2) Par.?
yuyutsamānāḥ kurubhiḥ pāṇḍavān samaharṣayan // (13.3) Par.?
tathaiva dhārtarāṣṭrasya harṣaṃ samabhivardhayan / (14.1) Par.?
bhagadatto mahīpālaḥ senām akṣauhiṇīṃ dadau // (14.2) Par.?
tasya cīnaiḥ kirātaiśca kāñcanair iva saṃvṛtam / (15.1) Par.?
babhau balam anādhṛṣyaṃ karṇikāravanaṃ yathā // (15.2) Par.?
tathā bhūriśravāḥ śūraḥ śalyaśca kurunandana / (16.1) Par.?
duryodhanam upāyātāvakṣauhiṇyā pṛthak pṛthak // (16.2) Par.?
kṛtavarmā ca hārdikyo bhojāndhakabalaiḥ saha / (17.1) Par.?
akṣauhiṇyaiva senāyā duryodhanam upāgamat // (17.2) Par.?
tasya taiḥ puruṣavyāghrair vanamālādharair balam / (18.1) Par.?
aśobhata yathā mattair vanaṃ prakrīḍitair gajaiḥ // (18.2) Par.?
jayadrathamukhāścānye sindhusauvīravāsinaḥ / (19.1) Par.?
ājagmuḥ pṛthivīpālāḥ kampayanta ivācalān // (19.2) Par.?
teṣām akṣauhiṇī senā bahulā vibabhau tadā / (20.1) Par.?
vidhūyamānā vātena bahurūpā ivāmbudāḥ // (20.2) Par.?
sudakṣiṇaśca kāmbojo yavanaiśca śakaistathā / (21.1) Par.?
upājagāma kauravyam akṣauhiṇyā viśāṃ pate // (21.2) Par.?
tasya senāsamāvāyaḥ śalabhānām ivābabhau / (22.1) Par.?
sa ca samprāpya kauravyaṃ tatraivāntardadhe tadā // (22.2) Par.?
tathā māhiṣmatīvāsī nīlo nīlāyudhaiḥ saha / (23.1) Par.?
mahīpālo mahāvīryair dakṣiṇāpathavāsibhiḥ // (23.2) Par.?
āvantyau ca mahīpālau mahābalasusaṃvṛtau / (24.1) Par.?
pṛthag akṣauhiṇībhyāṃ tāvabhiyātau suyodhanam // (24.2) Par.?
kekayāśca naravyāghrāḥ sodaryāḥ pañca pārthivāḥ / (25.1) Par.?
saṃharṣayantaḥ kauravyam akṣauhiṇyā samādravan // (25.2) Par.?
itaścetaśca sarveṣāṃ bhūmipānāṃ mahātmanām / (26.1) Par.?
tisro 'nyāḥ samavartanta vāhinyo bharatarṣabha // (26.2) Par.?
evam ekādaśāvṛttāḥ senā duryodhanasya tāḥ / (27.1) Par.?
yuyutsamānāḥ kaunteyānnānādhvajasamākulāḥ // (27.2) Par.?
na hāstinapure rājann avakāśo 'bhavat tadā / (28.1) Par.?
rājñāṃ sabalamukhyānāṃ prādhānyenāpi bhārata // (28.2) Par.?
tataḥ pañcanadaṃ caiva kṛtsnaṃ ca kurujāṅgalam / (29.1) Par.?
tathā rohitakāraṇyaṃ marubhūmiśca kevalā // (29.2) Par.?
ahicchatraṃ kālakūṭaṃ gaṅgākūlaṃ ca bhārata / (30.1) Par.?
vāraṇā vāṭadhānaṃ ca yāmunaścaiva parvataḥ // (30.2) Par.?
eṣa deśaḥ suvistīrṇaḥ prabhūtadhanadhānyavān / (31.1) Par.?
babhūva kauraveyāṇāṃ balena susamākulaḥ // (31.2) Par.?
tatra sainyaṃ tathāyuktaṃ dadarśa sa purohitaḥ / (32.1) Par.?
yaḥ sa pāñcālarājena preṣitaḥ kauravān prati // (32.2) Par.?
Duration=0.10394191741943 secs.