Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8014
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
saṃjayasya vacaḥ śrutvā prajñācakṣur nareśvaraḥ / (1.2) Par.?
tataḥ saṃkhyātum ārebhe tad vaco guṇadoṣataḥ // (1.3) Par.?
prasaṃkhyāya ca saukṣmyeṇa guṇadoṣān vicakṣaṇaḥ / (2.1) Par.?
yathāvanmatitattvena jayakāmaḥ sutān prati // (2.2) Par.?
balābale viniścitya yāthātathyena buddhimān / (3.1) Par.?
śaktiṃ saṃkhyātum ārebhe tadā vai manujādhipaḥ // (3.2) Par.?
devamānuṣayoḥ śaktyā tejasā caiva pāṇḍavān / (4.1) Par.?
kurūñ śaktyālpatarayā duryodhanam athābravīt // (4.2) Par.?
duryodhaneyaṃ cintā me śaśvannāpyupaśāmyati / (5.1) Par.?
satyaṃ hyetad ahaṃ manye pratyakṣaṃ nānumānataḥ // (5.2) Par.?
ātmajeṣu paraṃ snehaṃ sarvabhūtāni kurvate / (6.1) Par.?
priyāṇi caiṣāṃ kurvanti yathāśakti hitāni ca // (6.2) Par.?
evam evopakartṝṇāṃ prāyaśo lakṣayāmahe / (7.1) Par.?
icchanti bahulaṃ santaḥ pratikartuṃ mahat priyam // (7.2) Par.?
agniḥ sācivyakartā syāt khāṇḍave tat kṛtaṃ smaran / (8.1) Par.?
arjunasyātibhīme 'smin kurupāṇḍusamāgame // (8.2) Par.?
jātagṛdhyābhipannāśca pāṇḍavānām anekaśaḥ / (9.1) Par.?
dharmādayo bhaviṣyanti samāhūtā divaukasaḥ // (9.2) Par.?
bhīṣmadroṇakṛpādīnāṃ bhayād aśanisaṃmitam / (10.1) Par.?
rirakṣiṣantaḥ saṃrambhaṃ gamiṣyantīti me matiḥ // (10.2) Par.?
te devasahitāḥ pārthā na śakyāḥ prativīkṣitum / (11.1) Par.?
mānuṣeṇa naravyāghrā vīryavanto 'strapāragāḥ // (11.2) Par.?
durāsadaṃ yasya divyaṃ gāṇḍīvaṃ dhanur uttamam / (12.1) Par.?
vāruṇau cākṣayau divyau śarapūrṇau maheṣudhī // (12.2) Par.?
vānaraśca dhvajo divyo niḥsaṅgo dhūmavad gatiḥ / (13.1) Par.?
rathaśca caturantāyāṃ yasya nāsti samastviṣā // (13.2) Par.?
mahāmeghanibhaś cāpi nirghoṣaḥ śrūyate janaiḥ / (14.1) Par.?
mahāśanisamaḥ śabdaḥ śātravāṇāṃ bhayaṃkaraḥ // (14.2) Par.?
yaṃ cātimānuṣaṃ vīrye kṛtsno loko vyavasyati / (15.1) Par.?
devānām api jetāraṃ yaṃ viduḥ pārthivā raṇe // (15.2) Par.?
śatāni pañca caiveṣūn udvapann iva dṛśyate / (16.1) Par.?
nimeṣāntaramātreṇa muñcan dūraṃ ca pātayan // (16.2) Par.?
yam āha bhīṣmo droṇaśca kṛpo drauṇistathaiva ca / (17.1) Par.?
madrarājastathā śalyo madhyasthā ye ca mānavāḥ // (17.2) Par.?
yuddhāyāvasthitaṃ pārthaṃ pārthivair atimānuṣaiḥ / (18.1) Par.?
aśakyaṃ rathaśārdūlaṃ parājetum ariṃdamam // (18.2) Par.?
kṣipatyekena vegena pañca bāṇaśatāni yaḥ / (19.1) Par.?
sadṛśaṃ bāhuvīryeṇa kārtavīryasya pāṇḍavam // (19.2) Par.?
tam arjunaṃ maheṣvāsaṃ mahendropendrarakṣitam / (20.1) Par.?
nighnantam iva paśyāmi vimarde 'sminmahāmṛdhe // (20.2) Par.?
ityevaṃ cintayan kṛtsnam ahorātrāṇi bhārata / (21.1) Par.?
anidro niḥsukhaścāsmi kurūṇāṃ śamacintayā // (21.2) Par.?
kṣayodayo 'yaṃ sumahān kurūṇāṃ pratyupasthitaḥ / (22.1) Par.?
asya cet kalahasyāntaḥ śamād anyo na vidyate // (22.2) Par.?
śamo me rocate nityaṃ pārthaistāta na vigrahaḥ / (23.1) Par.?
kurubhyo hi sadā manye pāṇḍavāñ śaktimattarān // (23.2) Par.?
Duration=0.11387610435486 secs.