Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7757
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saṃjaya uvāca / (1.1) Par.?
śikhaṇḍī saha matsyena virāṭena viśāṃ pate / (1.2) Par.?
bhīṣmam āśu maheṣvāsam āsasāda sudurjayam // (1.3) Par.?
droṇaṃ kṛpaṃ vikarṇaṃ ca maheṣvāsān mahābalān / (2.1) Par.?
rājñaścānyān raṇe śūrān bahūn ārchad dhanaṃjayaḥ // (2.2) Par.?
saindhavaṃ ca maheṣvāsaṃ sāmātyaṃ saha bandhubhiḥ / (3.1) Par.?
prācyāṃśca dākṣiṇātyāṃśca bhūmipān bhūmiparṣabha // (3.2) Par.?
putraṃ ca te maheṣvāsaṃ duryodhanam amarṣaṇam / (4.1) Par.?
duḥsahaṃ caiva samare bhīmaseno 'bhyavartata // (4.2) Par.?
sahadevastu śakunim ulūkaṃ ca mahāratham / (5.1) Par.?
pitāputrau maheṣvāsāvabhyavartata durjayau // (5.2) Par.?
yudhiṣṭhiro mahārāja gajānīkaṃ mahārathaḥ / (6.1) Par.?
samavartata saṃgrāme putreṇa nikṛtastava // (6.2) Par.?
mādrīputrastu nakulaḥ śūraḥ saṃkrandano yudhi / (7.1) Par.?
trigartānāṃ rathodāraiḥ samasajjata pāṇḍavaḥ // (7.2) Par.?
abhyavartanta durdharṣāḥ samare śālvakekayān / (8.1) Par.?
sātyakiścekitānaśca saubhadraśca mahārathaḥ // (8.2) Par.?
dhṛṣṭaketuśca samare rākṣasaśca ghaṭotkacaḥ / (9.1) Par.?
putrāṇāṃ te rathānīkaṃ pratyudyātāḥ sudurjayāḥ // (9.2) Par.?
senāpatir ameyātmā dhṛṣṭadyumno mahābalaḥ / (10.1) Par.?
droṇena samare rājan samiyāyendrakarmaṇā // (10.2) Par.?
evam ete maheṣvāsāstāvakāḥ pāṇḍavaiḥ saha / (11.1) Par.?
sametya samare śūrāḥ saṃprahāraṃ pracakrire // (11.2) Par.?
madhyaṃdinagate sūrye nabhasyākulatāṃ gate / (12.1) Par.?
kuravaḥ pāṇḍaveyāśca nijaghnur itaretaram // (12.2) Par.?
dhvajino hemacitrāṅgā vicaranto raṇājire / (13.1) Par.?
sapatākā rathā rejur vaiyāghraparivāraṇāḥ // (13.2) Par.?
sametānāṃ ca samare jigīṣūṇāṃ parasparam / (14.1) Par.?
babhūva tumulaḥ śabdaḥ siṃhānām iva nardatām // (14.2) Par.?
tatrādbhutam apaśyāma saṃprahāraṃ sudāruṇam / (15.1) Par.?
yam akurvan raṇe vīrāḥ sṛñjayāḥ kurubhiḥ saha // (15.2) Par.?
naiva khaṃ na diśo rājanna sūryaṃ śatrutāpana / (16.1) Par.?
vidiśo vāpyapaśyāma śarair muktaiḥ samantataḥ // (16.2) Par.?
śaktīnāṃ vimalāgrāṇāṃ tomarāṇāṃ tathāsyatām / (17.1) Par.?
nistriṃśānāṃ ca pītānāṃ nīlotpalanibhāḥ prabhāḥ // (17.2) Par.?
kavacānāṃ vicitrāṇāṃ bhūṣaṇānāṃ prabhāstathā / (18.1) Par.?
khaṃ diśaḥ pradiśaścaiva bhāsayāmāsur ojasā / (18.2) Par.?
virarāja tadā rājaṃstatra tatra raṇāṅgaṇam // (18.3) Par.?
rathasiṃhāsanavyāghrāḥ samāyāntaś ca saṃyuge / (19.1) Par.?
virejuḥ samare rājan grahā iva nabhastale // (19.2) Par.?
bhīṣmastu rathināṃ śreṣṭho bhīmasenaṃ mahābalam / (20.1) Par.?
avārayata saṃkruddhaḥ sarvasainyasya paśyataḥ // (20.2) Par.?
tato bhīṣmavinirmuktā rukmapuṅkhāḥ śilāśitāḥ / (21.1) Par.?
abhyaghnan samare bhīmaṃ tailadhautāḥ sutejanāḥ // (21.2) Par.?
tasya śaktiṃ mahāvegāṃ bhīmaseno mahābalaḥ / (22.1) Par.?
kruddhāśīviṣasaṃkāśāṃ preṣayāmāsa bhārata // (22.2) Par.?
tām āpatantīṃ sahasā rukmadaṇḍāṃ durāsadām / (23.1) Par.?
cicheda samare bhīṣmaḥ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ // (23.2) Par.?
tato 'pareṇa bhallena pītena niśitena ca / (24.1) Par.?
kārmukaṃ bhīmasenasya dvidhā cicheda bhārata // (24.2) Par.?
sātyakistu tatastūrṇaṃ bhīṣmam āsādya saṃyuge / (25.1) Par.?
śarair bahubhir ānarchat pitaraṃ te janeśvara // (25.2) Par.?
tataḥ saṃdhāya vai tīkṣṇaṃ śaraṃ paramadāruṇam / (26.1) Par.?
vārṣṇeyasya rathād bhīṣmaḥ pātayāmāsa sārathim // (26.2) Par.?
tasyāśvāḥ pradrutā rājannihate rathasārathau / (27.1) Par.?
tena tenaiva dhāvanti manomārutaraṃhasaḥ // (27.2) Par.?
tataḥ sarvasya sainyasya nisvanastumulo 'bhavat / (28.1) Par.?
hāhākāraśca saṃjajñe pāṇḍavānāṃ mahātmanām // (28.2) Par.?
abhidravata gṛhṇīta hayān yacchata dhāvata / (29.1) Par.?
ityāsīt tumulaḥ śabdo yuyudhānarathaṃ prati // (29.2) Par.?
etasminn eva kāle tu bhīṣmaḥ śāṃtanavaḥ punaḥ / (30.1) Par.?
vyahanat pāṇḍavīṃ senām āsurīm iva vṛtrahā // (30.2) Par.?
te vadhyamānā bhīṣmeṇa pāñcālāḥ somakaiḥ saha / (31.1) Par.?
āryāṃ yuddhe matiṃ kṛtvā bhīṣmam evābhidudruvuḥ // (31.2) Par.?
dhṛṣṭadyumnamukhāścāpi pārthāḥ śāṃtanavaṃ raṇe / (32.1) Par.?
abhyadhāvañ jigīṣantastava putrasya vāhinīm // (32.2) Par.?
tathaiva tāvakā rājan bhīṣmadroṇamukhāḥ parān / (33.1) Par.?
abhyadhāvanta vegena tato yuddham avartata // (33.2) Par.?
Duration=0.10554790496826 secs.