Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7774
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dhṛtarāṣṭra uvāca / (1.1) Par.?
dṛṣṭvā mama hatān putrān bahūn ekena saṃjaya / (1.2) Par.?
bhīṣmo droṇaḥ kṛpaścaiva kim akurvata saṃyuge // (1.3) Par.?
ahanyahani me putrāḥ kṣayaṃ gacchanti saṃjaya / (2.1) Par.?
manye 'haṃ sarvathā sūta daivenopahatā bhṛśam // (2.2) Par.?
yatra me tanayāḥ sarve jīyante na jayantyuta / (3.1) Par.?
yatra bhīṣmasya droṇasya kṛpasya ca mahātmanaḥ // (3.2) Par.?
saumadatteśca vīrasya bhagadattasya cobhayoḥ / (4.1) Par.?
aśvatthāmnastathā tāta śūrāṇāṃ sumahātmanām // (4.2) Par.?
anyeṣāṃ caiva vīrāṇāṃ madhyagāstanayā mama / (5.1) Par.?
yad ahanyanta saṃgrāme kim anyad bhāgadheyataḥ // (5.2) Par.?
na hi duryodhano mandaḥ purā proktam abudhyata / (6.1) Par.?
vāryamāṇo mayā tāta bhīṣmeṇa vidureṇa ca // (6.2) Par.?
gāndhāryā caiva durmedhāḥ satataṃ hitakāmyayā / (7.1) Par.?
nāvabudhyat purā mohāt tasya prāptam idaṃ phalam // (7.2) Par.?
yad bhīmasenaḥ samare putrānmama vicetasaḥ / (8.1) Par.?
ahanyahani saṃkruddho nayate yamasādanam // (8.2) Par.?
saṃjaya uvāca / (9.1) Par.?
idaṃ tat samanuprāptaṃ kṣattur vacanam uttamam / (9.2) Par.?
na buddhavān asi vibho procyamānaṃ hitaṃ tadā // (9.3) Par.?
nivāraya sutān dyūtāt pāṇḍavānmā druheti ca / (10.1) Par.?
suhṛdāṃ hitakāmānāṃ bruvatāṃ tat tad eva ca // (10.2) Par.?
na śuśrūṣasi yad vākyaṃ martyaḥ pathyam ivauṣadham / (11.1) Par.?
tad eva tvām anuprāptaṃ vacanaṃ sādhu bhāṣitam // (11.2) Par.?
viduradroṇabhīṣmāṇāṃ tathānyeṣāṃ hitaiṣiṇām / (12.1) Par.?
akṛtvā vacanaṃ pathyaṃ kṣayaṃ gacchanti kauravāḥ // (12.2) Par.?
tad etat samatikrāntaṃ pūrvam eva viśāṃ pate / (13.1) Par.?
tasmānme śṛṇu tattvena yathā yuddham avartata // (13.2) Par.?
madhyāhne sumahāraudraḥ saṃgrāmaḥ samapadyata / (14.1) Par.?
lokakṣayakaro rājaṃstanme nigadataḥ śṛṇu // (14.2) Par.?
tataḥ sarvāṇi sainyāni dharmaputrasya śāsanāt / (15.1) Par.?
saṃrabdhānyabhyadhāvanta bhīṣmam eva jighāṃsayā // (15.2) Par.?
dhṛṣṭadyumnaḥ śikhaṇḍī ca sātyakiśca mahārathaḥ / (16.1) Par.?
yuktānīkā mahārāja bhīṣmam eva samabhyayuḥ // (16.2) Par.?
arjuno draupadeyāśca cekitānaśca saṃyuge / (17.1) Par.?
duryodhanasamādiṣṭān rājñaḥ sarvān samabhyayuḥ // (17.2) Par.?
abhimanyustathā vīro haiḍimbaśca mahārathaḥ / (18.1) Par.?
bhīmasenaśca saṃkruddhaste 'bhyadhāvanta kauravān // (18.2) Par.?
tridhābhūtair avadhyanta pāṇḍavaiḥ kauravā yudhi / (19.1) Par.?
tathaiva kaurave rājann avadhyanta pare raṇe // (19.2) Par.?
droṇastu rathināṃ śreṣṭhaḥ somakān sṛñjayaiḥ saha / (20.1) Par.?
abhyadravata saṃkruddhaḥ preṣayiṣyan yamakṣayam // (20.2) Par.?
tatrākrando mahān āsīt sṛñjayānāṃ mahātmanām / (21.1) Par.?
vadhyatāṃ samare rājan bhāradvājena dhanvinā // (21.2) Par.?
droṇena nihatāstatra kṣatriyā bahavo raṇe / (22.1) Par.?
viveṣṭantaḥ sma dṛśyante vyādhikliṣṭā narā iva // (22.2) Par.?
kūjatāṃ krandatāṃ caiva stanatāṃ caiva saṃyuge / (23.1) Par.?
aniśaṃ śrūyate śabdaḥ kṣutkṛśānāṃ nṛṇām iva // (23.2) Par.?
tathaiva kauraveyāṇāṃ bhīmaseno mahābalaḥ / (24.1) Par.?
cakāra kadanaṃ ghoraṃ kruddhaḥ kāla ivāparaḥ // (24.2) Par.?
vadhyatāṃ tatra sainyānām anyonyena mahāraṇe / (25.1) Par.?
prāvartata nadī ghorā rudhiraughapravāhinī // (25.2) Par.?
sa saṃgrāmo mahārāja ghorarūpo 'bhavanmahān / (26.1) Par.?
kurūṇāṃ pāṇḍavānāṃ ca yamarāṣṭravivardhanaḥ // (26.2) Par.?
tato bhīmo raṇe kruddho rabhasaśca viśeṣataḥ / (27.1) Par.?
gajānīkaṃ samāsādya preṣayāmāsa mṛtyave // (27.2) Par.?
tatra bhārata bhīmena nārācābhihatā gajāḥ / (28.1) Par.?
petuḥ seduśca neduśca diśaśca paribabhramuḥ // (28.2) Par.?
chinnahastā mahānāgāśchinnapādāśca māriṣa / (29.1) Par.?
krauñcavad vyanadan bhītāḥ pṛthivīm adhiśiśyire // (29.2) Par.?
nakulaḥ sahadevaśca hayānīkam abhidrutau / (30.1) Par.?
te hayāḥ kāñcanāpīḍā rukmabhāṇḍaparicchadāḥ / (30.2) Par.?
vadhyamānā vyadṛśyanta śataśo 'tha sahasraśaḥ // (30.3) Par.?
patadbhiśca hayai rājan samāstīryata medinī / (31.1) Par.?
nirjihvaiśca śvasadbhiśca kūjadbhiśca gatāsubhiḥ / (31.2) Par.?
hayair babhau naraśreṣṭha nānārūpadharair dharā // (31.3) Par.?
arjunena hataiḥ saṃkhye tathā bhārata vājibhiḥ / (32.1) Par.?
prababhau vasudhā ghorā tatra tatra viśāṃ pate // (32.2) Par.?
rathair bhagnair dhvajaiśchinnaiśchatraiśca sumahāprabhaiḥ / (33.1) Par.?
hārair niṣkaiḥ sakeyūraiḥ śirobhiśca sakuṇḍalaiḥ // (33.2) Par.?
uṣṇīṣair apaviddhaiśca patākābhiśca sarvaśaḥ / (34.1) Par.?
anukarṣaiḥ śubhai rājan yoktraiścavyasuraśmibhiḥ / (34.2) Par.?
saṃchannā vasudhā bhāti vasante kusumair iva // (34.3) Par.?
evam eṣa kṣayo vṛttaḥ pāṇḍūnām api bhārata / (35.1) Par.?
kruddhe śāṃtanave bhīṣme droṇe ca rathasattame // (35.2) Par.?
aśvatthāmni kṛpe caiva tathaiva kṛtavarmaṇi / (36.1) Par.?
tathetareṣu kruddheṣu tāvakānām api kṣayaḥ // (36.2) Par.?
Duration=0.34752106666565 secs.