Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7790
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saṃjaya uvāca / (1.1) Par.?
dṛṣṭvā bhīṣmaṃ raṇe kruddhaṃ pāṇḍavair abhisaṃvṛtam / (1.2) Par.?
yathā meghair mahārāja tapānte divi bhāskaram // (1.3) Par.?
duryodhano mahārāja duḥśāsanam abhāṣata / (2.1) Par.?
eṣa śūro maheṣvāso bhīṣmaḥ śatruniṣūdanaḥ // (2.2) Par.?
chāditaḥ pāṇḍavaiḥ śūraiḥ samantād bharatarṣabha / (3.1) Par.?
tasya kāryaṃ tvayā vīra rakṣaṇaṃ sumahātmanaḥ // (3.2) Par.?
rakṣyamāṇo hi samare bhīṣmo 'smākaṃ pitāmahaḥ / (4.1) Par.?
nihanyāt samare yattān pāñcālān pāṇḍavaiḥ saha // (4.2) Par.?
tatra kāryam ahaṃ manye bhīṣmasyaivābhirakṣaṇam / (5.1) Par.?
goptā hyeṣa maheṣvāso bhīṣmo 'smākaṃ pitāmahaḥ // (5.2) Par.?
sa bhavān sarvasainyena parivārya pitāmaham / (6.1) Par.?
samare duṣkaraṃ karma kurvāṇaṃ parirakṣatu // (6.2) Par.?
evam uktastu samare putro duḥśāsanastava / (7.1) Par.?
parivārya sthito bhīṣmaṃ sainyena mahatā vṛtaḥ // (7.2) Par.?
tataḥ śatasahasreṇa hayānāṃ subalātmajaḥ / (8.1) Par.?
vimalaprāsahastānām ṛṣṭitomaradhāriṇām // (8.2) Par.?
darpitānāṃ suvegānāṃ balasthānāṃ patākinām / (9.1) Par.?
śikṣitair yuddhakuśalair upetānāṃ narottamaiḥ // (9.2) Par.?
nakulaṃ sahadevaṃ ca dharmarājaṃ ca pāṇḍavam / (10.1) Par.?
nyavārayannaraśreṣṭhaṃ parivārya samantataḥ // (10.2) Par.?
tato duryodhano rājā śūrāṇāṃ hayasādinām / (11.1) Par.?
ayutaṃ preṣayāmāsa pāṇḍavānāṃ nivāraṇe // (11.2) Par.?
taiḥ praviṣṭair mahāvegair garutmadbhir ivāhave / (12.1) Par.?
khurāhatā dharā rājaṃścakampe ca nanāda ca // (12.2) Par.?
khuraśabdaśca sumahān vājināṃ śuśruve tadā / (13.1) Par.?
mahāvaṃśavanasyeva dahyamānasya parvate // (13.2) Par.?
utpatadbhiśca taistatra samuddhūtaṃ mahad rajaḥ / (14.1) Par.?
divākarapathaṃ prāpya chādayāmāsa bhāskaram // (14.2) Par.?
vegavadbhir hayaistaistu kṣobhitaṃ pāṇḍavaṃ balam / (15.1) Par.?
nipatadbhir mahāvegair haṃsair iva mahat saraḥ / (15.2) Par.?
heṣatāṃ caiva śabdena na prājñāyata kiṃcana // (15.3) Par.?
tato yudhiṣṭhiro rājā mādrīputrau ca pāṇḍavau / (16.1) Par.?
pratyaghnaṃstarasā vegaṃ samare hayasādinām // (16.2) Par.?
udvṛttasya mahārāja prāvṛṭkālena pūryataḥ / (17.1) Par.?
paurṇamāsyām ambuvegaṃ yathā velā mahodadheḥ // (17.2) Par.?
tataste rathino rājañ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ / (18.1) Par.?
nyakṛntann uttamāṅgāni kāyebhyo hayasādinām // (18.2) Par.?
te nipetur mahārāja nihatā dṛḍhadhanvibhiḥ / (19.1) Par.?
nāgair iva mahānāgā yathā syur girigahvare // (19.2) Par.?
te 'pi prāsaiḥ suniśitaiḥ śaraiḥ saṃnataparvabhiḥ / (20.1) Par.?
nyakṛntann uttamāṅgāni vicaranto diśo daśa // (20.2) Par.?
atyāsannā hayārohā ṛṣṭibhir bharatarṣabha / (21.1) Par.?
achinann uttamāṅgāni phalānīva mahādrumāt // (21.2) Par.?
sasādino hayā rājaṃstatra tatra niṣūditāḥ / (22.1) Par.?
patitāḥ pātyamānāśca śataśo 'tha sahasraśaḥ // (22.2) Par.?
vadhyamānā hayāste tu prādravanta bhayārditāḥ / (23.1) Par.?
yathā siṃhān samāsādya mṛgāḥ prāṇaparāyaṇāḥ // (23.2) Par.?
pāṇḍavāstu mahārāja jitvā śatrūnmahāhave / (24.1) Par.?
dadhmuḥ śaṅkhāṃśca bherīśca tāḍayāmāsur āhave // (24.2) Par.?
tato duryodhano dṛṣṭvā dīnaṃ sainyam avasthitam / (25.1) Par.?
abravīd bharataśreṣṭha madrarājam idaṃ vacaḥ // (25.2) Par.?
eṣa pāṇḍusuto jyeṣṭho jitvā mātula māmakān / (26.1) Par.?
paśyatāṃ no mahābāho senāṃ drāvayate balī // (26.2) Par.?
taṃ vāraya mahābāho veleva makarālayam / (27.1) Par.?
tvaṃ hi saṃśrūyase 'tyartham asahyabalavikramaḥ // (27.2) Par.?
putrasya tava tad vākyaṃ śrutvā śalyaḥ pratāpavān / (28.1) Par.?
prayayau rathavaṃśena yatra rājā yudhiṣṭhiraḥ // (28.2) Par.?
tad āpatad vai sahasā śalyasya sumahad balam / (29.1) Par.?
mahaughavegaṃ samare vārayāmāsa pāṇḍavaḥ // (29.2) Par.?
madrarājaṃ ca samare dharmarājo mahārathaḥ / (30.1) Par.?
daśabhiḥ sāyakaistūrṇam ājaghāna stanāntare / (30.2) Par.?
nakulaḥ sahadevaśca tribhistribhir ajihmagaiḥ // (30.3) Par.?
madrarājo 'pi tān sarvān ājaghāna tribhistribhiḥ / (31.1) Par.?
yudhiṣṭhiraṃ punaḥ ṣaṣṭyā vivyādha niśitaiḥ śaraiḥ / (31.2) Par.?
mādrīputrau ca saṃrabdhau dvābhyāṃ dvābhyām atāḍayat // (31.3) Par.?
tato bhīmo mahābāhur dṛṣṭvā rājānam āhave / (32.1) Par.?
madrarājavaśaṃ prāptaṃ mṛtyor āsyagataṃ yathā / (32.2) Par.?
abhyadravata saṃgrāme yudhiṣṭhiram amitrajit // (32.3) Par.?
tato yuddhaṃ mahāghoraṃ prāvartata sudāruṇam / (33.1) Par.?
aparāṃ diśam āsthāya dyotamāne divākare // (33.2) Par.?
Duration=0.1548011302948 secs.