Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7812
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saṃjaya uvāca / (1.1) Par.?
tasya lālapyataḥ śrutvā vṛddhaḥ kurupitāmahaḥ / (1.2) Par.?
deśakālocitaṃ vākyam abravīt prītamānasaḥ // (1.3) Par.?
samudra iva sindhūnāṃ jyotiṣām iva bhāskaraḥ / (2.1) Par.?
satyasya ca yathā santo bījānām iva corvarā // (2.2) Par.?
parjanya iva bhūtānāṃ pratiṣṭhā suhṛdāṃ bhava / (3.1) Par.?
bāndhavāstvānujīvantu sahasrākṣam ivāmarāḥ // (3.2) Par.?
svabāhubalavīryeṇa dhārtarāṣṭrapriyaiṣiṇā / (4.1) Par.?
karṇa rājapuraṃ gatvā kāmbojā nihatāstvayā // (4.2) Par.?
girivrajagatāścāpi nagnajitpramukhā nṛpāḥ / (5.1) Par.?
ambaṣṭhāśca videhāśca gāndhārāśca jitāstvayā // (5.2) Par.?
himavaddurganilayāḥ kirātā raṇakarkaśāḥ / (6.1) Par.?
duryodhanasya vaśagāḥ kṛtāḥ karṇa tvayā purā // (6.2) Par.?
tatra tatra ca saṃgrāme duryodhanahitaiṣiṇā / (7.1) Par.?
bahavaśca jitā vīrāstvayā karṇa mahaujasā // (7.2) Par.?
yathā duryodhanastāta sajñātikulabāndhavaḥ / (8.1) Par.?
tathā tvam api sarveṣāṃ kauravāṇāṃ gatir bhava // (8.2) Par.?
śivenābhivadāmi tvāṃ gaccha yudhyasva śatrubhiḥ / (9.1) Par.?
anuśādhi kurūn saṃkhye dhatsva duryodhane jayam // (9.2) Par.?
bhavān pautrasamo 'smākaṃ yathā duryodhanastathā / (10.1) Par.?
tavāpi dharmataḥ sarve yathā tasya vayaṃ tathā // (10.2) Par.?
yaunāt saṃbandhakālloke viśiṣṭaṃ saṃgataṃ satām / (11.1) Par.?
sadbhiḥ saha naraśreṣṭha pravadanti manīṣiṇaḥ // (11.2) Par.?
sa satyasaṃgaro bhūtvā mamedam iti niścitam / (12.1) Par.?
kurūṇāṃ pālaya balaṃ yathā duryodhanastathā // (12.2) Par.?
iti śrutvā vacaḥ so 'tha caraṇāvabhivādya ca / (13.1) Par.?
yayau vaikartanaḥ karṇastūrṇam āyodhanaṃ prati // (13.2) Par.?
so 'bhivīkṣya naraughāṇāṃ sthānam apratimaṃ mahat / (14.1) Par.?
vyūḍhapraharaṇoraskaṃ sainyaṃ tat samabṛṃhayat // (14.2) Par.?
karṇaṃ dṛṣṭvā maheṣvāsaṃ yuddhāya samavasthitam / (15.1) Par.?
kṣveḍitāsphoṭitaravaiḥ siṃhanādaravair api / (15.2) Par.?
dhanuḥśabdaiśca vividhaiḥ kuravaḥ samapūjayan // (15.3) Par.?
Duration=0.30459117889404 secs.