Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7829
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saṃjaya uvāca / (1.1) Par.?
dṛṣṭvā tu saṃnivṛttāṃstān saṃśaptakagaṇān punaḥ / (1.2) Par.?
vāsudevaṃ mahātmānam arjunaḥ samabhāṣata // (1.3) Par.?
codayāśvān hṛṣīkeśa saṃśaptakagaṇān prati / (2.1) Par.?
naite hāsyanti saṃgrāmaṃ jīvanta iti me matiḥ // (2.2) Par.?
paśya me 'strabalaṃ ghoraṃ bāhvor iṣvasanasya ca / (3.1) Par.?
adyaitān pātayiṣyāmi kruddho rudraḥ paśūn iva // (3.2) Par.?
tataḥ kṛṣṇaḥ smitaṃ kṛtvā pariṇandya śivena tam / (4.1) Par.?
prāveśayata durdharṣo yatra yatraicchad arjunaḥ // (4.2) Par.?
babhrāje sa ratho 'tyartham uhyamāno raṇe tadā / (5.1) Par.?
uhyamānam ivākāśe vimānaṃ pāṇḍurair hayaiḥ // (5.2) Par.?
maṇḍalāni tataścakre gatapratyāgatāni ca / (6.1) Par.?
yathā śakraratho rājan yuddhe devāsure purā // (6.2) Par.?
atha nārāyaṇāḥ kruddhā vividhāyudhapāṇayaḥ / (7.1) Par.?
chādayantaḥ śaravrātaiḥ parivavrur dhanaṃjayam // (7.2) Par.?
adṛśyaṃ ca muhūrtena cakruste bharatarṣabha / (8.1) Par.?
kṛṣṇena sahitaṃ yuddhe kuntīputraṃ dhanaṃjayam // (8.2) Par.?
kruddhastu phalgunaḥ saṃkhye dviguṇīkṛtavikramaḥ / (9.1) Par.?
gāṇḍīvam upasaṃmṛjya tūrṇaṃ jagrāha saṃyuge // (9.2) Par.?
baddhvā ca bhṛkuṭīṃ vaktre krodhasya pratilakṣaṇam / (10.1) Par.?
devadattaṃ mahāśaṅkhaṃ pūrayāmāsa pāṇḍavaḥ // (10.2) Par.?
athāstram arisaṃghaghnaṃ tvāṣṭram abhyasyad arjunaḥ / (11.1) Par.?
tato rūpasahasrāṇi prādurāsan pṛthak pṛthak // (11.2) Par.?
ātmanaḥ pratirūpaistair nānārūpair vimohitāḥ / (12.1) Par.?
anyonyam arjunaṃ matvā svam ātmānaṃ ca jaghnire // (12.2) Par.?
ayam arjuno 'yaṃ govinda imau yādavapāṇḍavau / (13.1) Par.?
iti bruvāṇāḥ saṃmūḍhā jaghnur anyonyam āhave // (13.2) Par.?
mohitāḥ paramāstreṇa kṣayaṃ jagmuḥ parasparam / (14.1) Par.?
aśobhanta raṇe yodhāḥ puṣpitā iva kiṃśukāḥ // (14.2) Par.?
tataḥ śarasahasrāṇi tair vimuktāni bhasmasāt / (15.1) Par.?
kṛtvā tad astraṃ tān vīrān anayad yamasādanam // (15.2) Par.?
atha prahasya bībhatsur lalitthānmālavān api / (16.1) Par.?
mācellakāṃstrigartāṃśca yaudheyāṃścārdayaccharaiḥ // (16.2) Par.?
te vadhyamānā vīreṇa kṣatriyāḥ kālacoditāḥ / (17.1) Par.?
vyasṛjañ śaravarṣāṇi pārthe nānāvidhāni ca // (17.2) Par.?
tato naivārjunastatra na ratho na ca keśavaḥ / (18.1) Par.?
pratyadṛśyata ghoreṇa śaravarṣeṇa saṃvṛtaḥ // (18.2) Par.?
tataste labdhalakṣyatvād anyonyam abhicukruśuḥ / (19.1) Par.?
hatau kṛṣṇāviti prītā vāsāṃsyādudhuvustadā // (19.2) Par.?
bherīmṛdaṅgaśaṅkhāṃśca dadhmur vīrāḥ sahasraśaḥ / (20.1) Par.?
siṃhanādaravāṃścogrāṃścakrire tatra māriṣa // (20.2) Par.?
tataḥ prasiṣvide kṛṣṇaḥ khinnaścārjunam abravīt / (21.1) Par.?
kvāsi pārtha na paśye tvāṃ kaccijjīvasi śatruhan // (21.2) Par.?
tasya taṃ mānuṣaṃ bhāvaṃ bhāvajño ''jñāya pāṇḍavaḥ / (22.1) Par.?
vāyavyāstreṇa tair astāṃ śaravṛṣṭim apāharat // (22.2) Par.?
tataḥ saṃśaptakavrātān sāśvadviparathāyudhān / (23.1) Par.?
uvāha bhagavān vāyuḥ śuṣkaparṇacayān iva // (23.2) Par.?
uhyamānāstu te rājan bahvaśobhanta vāyunā / (24.1) Par.?
praḍīnāḥ pakṣiṇaḥ kāle vṛkṣebhya iva māriṣa // (24.2) Par.?
tāṃstathā vyākulīkṛtya tvaramāṇo dhanaṃjayaḥ / (25.1) Par.?
jaghāna niśitair bāṇaiḥ sahasrāṇi śatāni ca // (25.2) Par.?
śirāṃsi bhallair aharad bāhūn api ca sāyudhān / (26.1) Par.?
hastihastopamāṃścorūñ śarair urvyām apātayat // (26.2) Par.?
pṛṣṭhacchinnān vicaraṇān vimastiṣkekṣaṇāṅgulīn / (27.1) Par.?
nānāṅgāvayavair hīnāṃścakārārīn dhanaṃjayaḥ // (27.2) Par.?
gandharvanagarākārān vidhivat kalpitān rathān / (28.1) Par.?
śarair viśakalīkurvaṃścakre vyaśvarathadvipān // (28.2) Par.?
muṇḍatālavanānīva tatra tatra cakāśire / (29.1) Par.?
chinnadhvajarathavrātāḥ kecit kecit kvacit kvacit // (29.2) Par.?
sottarāyudhino nāgāḥ sapatākāṅkuśāyudhāḥ / (30.1) Par.?
petuḥ śakrāśanihatā drumavanta ivācalāḥ // (30.2) Par.?
cāmarāpīḍakavacāḥ srastāntranayanāsavaḥ / (31.1) Par.?
sārohāsturagāḥ petuḥ pārthabāṇahatāḥ kṣitau // (31.2) Par.?
vipraviddhāsinakharāś chinnavarmarṣṭiśaktayaḥ / (32.1) Par.?
pattayaśchinnavarmāṇaḥ kṛpaṇaṃ śerate hatāḥ // (32.2) Par.?
tair hatair hanyamānaiśca patadbhiḥ patitair api / (33.1) Par.?
bhramadbhir niṣṭanadbhiśca ghoram āyodhanaṃ babhau // (33.2) Par.?
rajaśca mahad udbhūtaṃ śāntaṃ rudhiravṛṣṭibhiḥ / (34.1) Par.?
mahī cāpyabhavad durgā kabandhaśatasaṃkulā // (34.2) Par.?
tad babhau raudrabībhatsaṃ bībhatsor yānam āhave / (35.1) Par.?
ākrīḍa iva rudrasya ghnataḥ kālātyaye paśūn // (35.2) Par.?
te vadhyamānāḥ pārthena vyākulāśvarathadvipāḥ / (36.1) Par.?
tam evābhimukhāḥ kṣīṇāḥ śakrasyātithitāṃ gatāḥ // (36.2) Par.?
sā bhūmir bharataśreṣṭha nihataistair mahārathaiḥ / (37.1) Par.?
āstīrṇā saṃbabhau sarvā pretībhūtaiḥ samantataḥ // (37.2) Par.?
etasminn antare caiva pramatte savyasācini / (38.1) Par.?
vyūḍhānīkastato droṇo yudhiṣṭhiram upādravat // (38.2) Par.?
taṃ pratyagṛhṇaṃstvaritā vyūḍhānīkāḥ prahāriṇaḥ / (39.1) Par.?
yudhiṣṭhiraṃ parīpsantastadāsīt tumulaṃ mahat // (39.2) Par.?
Duration=0.1303391456604 secs.