Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7886
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saṃjaya uvāca / (1.1) Par.?
salile janite tasmin kaunteyena mahātmanā / (1.2) Par.?
nivārite dviṣatsainye kṛte ca śaraveśmani // (1.3) Par.?
vāsudevo rathāt tūrṇam avatīrya mahādyutiḥ / (2.1) Par.?
mocayāmāsa turagān vitunnān kaṅkapatribhiḥ // (2.2) Par.?
adṛṣṭapūrvaṃ tad dṛṣṭvā siṃhanādo mahān abhūt / (3.1) Par.?
siddhacāraṇasaṃghānāṃ sainikānāṃ ca sarvaśaḥ // (3.2) Par.?
padātinaṃ tu kaunteyaṃ yudhyamānaṃ nararṣabhāḥ / (4.1) Par.?
nāśaknuvan vārayituṃ tad adbhutam ivābhavat // (4.2) Par.?
āpatatsu rathaugheṣu prabhūtagajavājiṣu / (5.1) Par.?
nāsaṃbhramat tadā pārthastad asya puruṣān ati // (5.2) Par.?
vyasṛjanta śaraughāṃste pāṇḍavaṃ prati pārthivāḥ / (6.1) Par.?
na cāvyathata dharmātmā vāsaviḥ paravīrahā // (6.2) Par.?
sa tāni śarajālāni gadāḥ prāsāṃśca vīryavān / (7.1) Par.?
āgatān agrasat pārthaḥ saritaḥ sāgaro yathā // (7.2) Par.?
astravegena mahatā pārtho bāhubalena ca / (8.1) Par.?
sarveṣāṃ pārthivendrāṇām agrasat tāñ śarottamān // (8.2) Par.?
tat tu pārthasya vikrāntaṃ vāsudevasya cobhayoḥ / (9.1) Par.?
apūjayanmahārāja kauravāḥ paramādbhutam // (9.2) Par.?
kim adbhutataraṃ loke bhavitāpyatha vāpyabhūt / (10.1) Par.?
yad aśvān pārthagovindau mocayāmāsatū raṇe // (10.2) Par.?
bhayaṃ vipulam asmāsu tāvadhattāṃ narottamau / (11.1) Par.?
tejo vidadhatuścograṃ visrabdhau raṇamūrdhani // (11.2) Par.?
athotsmayan hṛṣīkeśaḥ strīmadhya iva bhārata / (12.1) Par.?
arjunena kṛte saṃkhye śaragarbhagṛhe tadā // (12.2) Par.?
upāvartayad avyagrastān aśvān puṣkarekṣaṇaḥ / (13.1) Par.?
miṣatāṃ sarvasainyānāṃ tvadīyānāṃ viśāṃ pate // (13.2) Par.?
teṣāṃ śramaṃ ca glāniṃ ca vepathuṃ vamathuṃ vraṇān / (14.1) Par.?
sarvaṃ vyapānudat kṛṣṇaḥ kuśalo hyaśvakarmaṇi // (14.2) Par.?
śalyān uddhṛtya pāṇibhyāṃ parimṛjya ca tān hayān / (15.1) Par.?
upāvṛtya yathānyāyaṃ pāyayāmāsa vāri saḥ // (15.2) Par.?
sa tāṃl labdhodakān snātāñ jagdhānnān vigataklamān / (16.1) Par.?
yojayāmāsa saṃhṛṣṭaḥ punar eva rathottame // (16.2) Par.?
sa taṃ rathavaraṃ śauriḥ sarvaśastrabhṛtāṃ varaḥ / (17.1) Par.?
samāsthāya mahātejāḥ sārjunaḥ prayayau drutam // (17.2) Par.?
rathaṃ rathavarasyājau yuktaṃ labdhodakair hayaiḥ / (18.1) Par.?
dṛṣṭvā kurubalaśreṣṭhāḥ punar vimanaso 'bhavan // (18.2) Par.?
viniḥśvasantaste rājan bhagnadaṃṣṭrā ivoragāḥ / (19.1) Par.?
dhig aho dhig gataḥ pārthaḥ kṛṣṇaścetyabruvan pṛthak // (19.2) Par.?
sarvakṣatrasya miṣato rathenaikena daṃśitau / (20.1) Par.?
bālakrīḍanakeneva kadarthīkṛtya no balam // (20.2) Par.?
krośatāṃ yatamānānām asaṃsaktau paraṃtapau / (21.1) Par.?
darśayitvātmano vīryaṃ prayātau sarvarājasu // (21.2) Par.?
tau prayātau punar dṛṣṭvā tadānye sainikābruvan / (22.1) Par.?
tvaradhvaṃ kuravaḥ sarve vadhe kṛṣṇakirīṭinoḥ // (22.2) Par.?
rathaṃ yuktvā hi dāśārho miṣatāṃ sarvadhanvinām / (23.1) Par.?
jayadrathāya yātyeṣa kadarthīkṛtya no raṇe // (23.2) Par.?
tatra kecin mitho rājan samabhāṣanta bhūmipāḥ / (24.1) Par.?
adṛṣṭapūrvaṃ saṃgrāme tad dṛṣṭvā mahad adbhutam // (24.2) Par.?
sarvasainyāni rājā ca dhṛtarāṣṭro 'tyayaṃ gataḥ / (25.1) Par.?
duryodhanāparādhena kṣatraṃ kṛtsnā ca medinī // (25.2) Par.?
vilayaṃ samanuprāptā tacca rājā na budhyate / (26.1) Par.?
ityevaṃ kṣatriyāstatra bruvantyanye ca bhārata // (26.2) Par.?
sindhurājasya yat kṛtyaṃ gatasya yamasādanam / (27.1) Par.?
tat karotu vṛthādṛṣṭir dhārtarāṣṭro 'nupāyavit // (27.2) Par.?
tataḥ śīghrataraṃ prāyāt pāṇḍavaḥ saindhavaṃ prati / (28.1) Par.?
nivartamāne tigmāṃśau hṛṣṭaiḥ pītodakair hayaiḥ // (28.2) Par.?
taṃ prayāntaṃ mahābāhuṃ sarvaśastrabhṛtāṃ varam / (29.1) Par.?
nāśaknuvan vārayituṃ yodhāḥ kruddham ivāntakam // (29.2) Par.?
vidrāvya tu tataḥ sainyaṃ pāṇḍavaḥ śatrutāpanaḥ / (30.1) Par.?
yathā mṛgagaṇān siṃhaḥ saindhavārthe vyaloḍayat // (30.2) Par.?
gāhamānastvanīkāni tūrṇam aśvān acodayat / (31.1) Par.?
balākavarṇān dāśārhaḥ pāñcajanyaṃ vyanādayat // (31.2) Par.?
kaunteyenāgrataḥ sṛṣṭā nyapatan pṛṣṭhataḥ śarāḥ / (32.1) Par.?
tūrṇāt tūrṇataraṃ hyaśvāste 'vahan vātaraṃhasaḥ // (32.2) Par.?
vātoddhūtapatākāntaṃ rathaṃ jaladanisvanam / (33.1) Par.?
ghoraṃ kapidhvajaṃ dṛṣṭvā viṣaṇṇā rathino 'bhavan // (33.2) Par.?
divākare 'tha rajasā sarvataḥ saṃvṛte bhṛśam / (34.1) Par.?
śarārtāśca raṇe yodhā na kṛṣṇau śekur īkṣitum // (34.2) Par.?
tato nṛpatayaḥ kruddhāḥ parivavrur dhanaṃjayam / (35.1) Par.?
kṣatriyā bahavaścānye jayadrathavadhaiṣiṇam // (35.2) Par.?
apanīyatsu śalyeṣu dhiṣṭhitaṃ puruṣarṣabham / (36.1) Par.?
duryodhanastvagāt pārthaṃ tvaramāṇo mahāhave // (36.2) Par.?
Duration=0.15773487091064 secs.