Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 7990
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
saṃjaya uvāca / (1.1) Par.?
samprekṣya samare bhīmaṃ rakṣasā grastam antikāt / (1.2) Par.?
vāsudevo 'bravīd vākyaṃ ghaṭotkacam idaṃ tadā // (1.3) Par.?
paśya bhīmaṃ mahābāho rakṣasā grastam antikāt / (2.1) Par.?
paśyatāṃ sarvasainyānāṃ tava caiva mahādyute // (2.2) Par.?
sa karṇaṃ tvaṃ samutsṛjya rākṣasendram alāyudham / (3.1) Par.?
jahi kṣipraṃ mahābāho paścāt karṇaṃ vadhiṣyasi // (3.2) Par.?
sa vārṣṇeyavacaḥ śrutvā karṇam utsṛjya vīryavān / (4.1) Par.?
yuyudhe rākṣasendreṇa bakabhrātrā ghaṭotkacaḥ / (4.2) Par.?
tayoḥ sutumulaṃ yuddhaṃ babhūva niśi rakṣasoḥ // (4.3) Par.?
alāyudhasya yodhāṃstu rākṣasān bhīmadarśanān / (5.1) Par.?
vegenāpatataḥ śūrān pragṛhītaśarāsanān // (5.2) Par.?
āttāyudhaḥ susaṃkruddho yuyudhāno mahārathaḥ / (6.1) Par.?
nakulaḥ sahadevaśca cichidur niśitaiḥ śaraiḥ // (6.2) Par.?
sarvāṃśca samare rājan kirīṭī kṣatriyarṣabhān / (7.1) Par.?
paricikṣepa bībhatsuḥ sarvataḥ prakṣipañ śarān // (7.2) Par.?
karṇaśca samare rājan vyadrāvayata pārthivān / (8.1) Par.?
dhṛṣṭadyumnaśikhaṇḍyādīn pāñcālānāṃ mahārathān // (8.2) Par.?
tān vadhyamānān dṛṣṭvā tu bhīmo bhīmaparākramaḥ / (9.1) Par.?
abhyayāt tvaritaḥ karṇaṃ viśikhān vikiran raṇe // (9.2) Par.?
tataste 'pyāyayur hatvā rākṣasān yatra sūtajaḥ / (10.1) Par.?
nakulaḥ sahadevaśca sātyakiśca mahārathaḥ / (10.2) Par.?
te karṇaṃ yodhayāmāsuḥ pāñcālā droṇam eva ca // (10.3) Par.?
alāyudhastu saṃkruddho ghaṭotkacam ariṃdamam / (11.1) Par.?
parigheṇātikāyena tāḍayāmāsa mūrdhani // (11.2) Par.?
sa tu tena prahāreṇa bhaimasenir mahābalaḥ / (12.1) Par.?
īṣanmūrchānvito ''tmānaṃ saṃstambhayata vīryavān // (12.2) Par.?
tato dīptāgnisaṃkāśāṃ śataghaṇṭām alaṃkṛtām / (13.1) Par.?
cikṣepa samare tasmai gadāṃ kāñcanabhūṣaṇām // (13.2) Par.?
sā hayān sārathiṃ caiva rathaṃ cāsya mahāsvanā / (14.1) Par.?
cūrṇayāmāsa vegena visṛṣṭā bhīmakarmaṇā // (14.2) Par.?
sa bhagnahayacakrākṣo viśīrṇadhvajakūbaraḥ / (15.1) Par.?
utpapāta rathāt tūrṇaṃ māyām āsthāya rākṣasīm // (15.2) Par.?
sa samāsthāya māyāṃ tu vavarṣa rudhiraṃ bahu / (16.1) Par.?
vidyudvibhrājitaṃ cāsīt timirābhrākulaṃ nabhaḥ // (16.2) Par.?
tato vajranipātāśca sāśanistanayitnavaḥ / (17.1) Par.?
mahāṃścaṭacaṭāśabdastatrāsīddhi mahāhave // (17.2) Par.?
tāṃ prekṣya vihitāṃ māyāṃ rākṣaso rākṣasena tu / (18.1) Par.?
ūrdhvam utpatya haiḍimbastāṃ māyāṃ māyayāvadhīt // (18.2) Par.?
so 'bhivīkṣya hatāṃ māyāṃ māyāvī māyayaiva hi / (19.1) Par.?
aśmavarṣaṃ sutumulaṃ visasarja ghaṭotkace // (19.2) Par.?
aśmavarṣaṃ sa tad ghoraṃ śaravarṣeṇa vīryavān / (20.1) Par.?
diśo vidhvaṃsayāmāsa tad adbhutam ivābhavat // (20.2) Par.?
tato nānāpraharaṇair anyonyam abhivarṣatām / (21.1) Par.?
āyasaiḥ parighaiḥ śūlair gadāmusalamudgaraiḥ // (21.2) Par.?
pinākaiḥ karavālaiśca tomaraprāsakampanaiḥ / (22.1) Par.?
nārācair niśitair bhallaiḥ śaraiścakraiḥ paraśvadhaiḥ // (22.2) Par.?
ayoguḍair bhiṇḍipālair gośīrṣolūkhalair api / (23.1) Par.?
utpāṭya ca mahāśākhair vividhair jagatīruhaiḥ // (23.2) Par.?
śamīpīlukarīraiśca śamyākaiścaiva bhārata / (24.1) Par.?
iṅgudair badarībhiśca kovidāraiśca puṣpitaiḥ // (24.2) Par.?
palāśair arimedaiśca plakṣanyagrodhapippalaiḥ / (25.1) Par.?
mahadbhiḥ samare tasmin anyonyam abhijaghnatuḥ // (25.2) Par.?
vividhaiḥ parvatāgraiśca nānādhātubhir ācitaiḥ / (26.1) Par.?
teṣāṃ śabdo mahān āsīd vajrāṇāṃ bhidyatām iva // (26.2) Par.?
yuddhaṃ tad abhavad ghoraṃ bhaimyalāyudhayor nṛpa / (27.1) Par.?
harīndrayor yathā rājan vālisugrīvayoḥ purā // (27.2) Par.?
tau yuddhvā vividhair ghorair āyudhair viśikhaistathā / (28.1) Par.?
pragṛhya niśitau khaḍgāvanyonyam abhijaghnatuḥ // (28.2) Par.?
tāvanyonyam abhidrutya keśeṣu sumahābalau / (29.1) Par.?
bhujābhyāṃ paryagṛhṇītāṃ mahākāyau mahābalau // (29.2) Par.?
tau bhinnagātrau prasvedaṃ susruvāte janādhipa / (30.1) Par.?
rudhiraṃ ca mahākāyāvabhivṛṣṭāvivācalau // (30.2) Par.?
athābhipatya vegena samudbhrāmya ca rākṣasam / (31.1) Par.?
balenākṣipya haiḍimbaścakartāsya śiro mahat // (31.2) Par.?
so 'pahṛtya śirastasya kuṇḍalābhyāṃ vibhūṣitam / (32.1) Par.?
tadā sutumulaṃ nādaṃ nanāda sumahābalaḥ // (32.2) Par.?
hataṃ dṛṣṭvā mahākāyaṃ bakajñātim ariṃdamam / (33.1) Par.?
pāñcālāḥ pāṇḍavāścaiva siṃhanādān vinedire // (33.2) Par.?
tato bherīsahasrāṇi śaṅkhānām ayutāni ca / (34.1) Par.?
avādayan pāṇḍaveyāstasmin rakṣasi pātite // (34.2) Par.?
atīva sā niśā teṣāṃ babhūva vijayāvahā / (35.1) Par.?
vidyotamānā vibabhau samantād dīpamālinī // (35.2) Par.?
alāyudhasya tu śiro bhaimasenir mahābalaḥ / (36.1) Par.?
duryodhanasya pramukhe cikṣepa gatacetanam // (36.2) Par.?
atha duryodhano rājā dṛṣṭvā hatam alāyudham / (37.1) Par.?
babhūva paramodvignaḥ saha sainyena bhārata // (37.2) Par.?
tena hyasya pratijñātaṃ bhīmasenam ahaṃ yudhi / (38.1) Par.?
hanteti svayam āgamya smaratā vairam uttamam // (38.2) Par.?
dhruvaṃ sa tena hantavya ityamanyata pārthivaḥ / (39.1) Par.?
jīvitaṃ cirakālāya bhrātṝṇāṃ cāpyamanyata // (39.2) Par.?
sa taṃ dṛṣṭvā vinihataṃ bhīmasenātmajena vai / (40.1) Par.?
pratijñāṃ bhīmasenasya pūrṇām evābhyamanyata // (40.2) Par.?
Duration=0.22974801063538 secs.