Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8583
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
dhṛtarāṣṭra uvāca / (1.1) Par.?
pāṇḍye hate kim akarod arjuno yudhi saṃjaya / (1.2) Par.?
ekavīreṇa karṇena drāviteṣu pareṣu ca // (1.3) Par.?
samāptavidyo balavān yukto vīraś ca pāṇḍavaḥ / (2.1) Par.?
sarvabhūteṣv anujñātaḥ śaṃkareṇa mahātmanā // (2.2) Par.?
tasmān mahad bhayaṃ tīvram amitraghnād dhanaṃjayāt / (3.1) Par.?
sa yat tatrākarot pārthas tan mamācakṣva saṃjaya // (3.2) Par.?
saṃjaya uvāca / (4.1) Par.?
hate pāṇḍye 'rjunaṃ kṛṣṇas tvarann āha vaco hitam / (4.2) Par.?
paśyātimānyaṃ rājānam apayātāṃś ca pāṇḍavān // (4.3) Par.?
aśvatthāmnaś ca saṃkalpāddhatāḥ karṇena sṛñjayāḥ / (5.1) Par.?
tathāśvanaranāgānāṃ kṛtaṃ ca kadanaṃ mahat / (5.2) Par.?
ity ācaṣṭa sudurdharṣo vāsudevaḥ kirīṭine // (5.3) Par.?
etacchrutvā ca dṛṣṭvā ca bhrātur ghoraṃ mahad bhayam / (6.1) Par.?
vāhayāśvān hṛṣīkeśa kṣipram ity āha pāṇḍavaḥ // (6.2) Par.?
tataḥ prāyāddhṛṣīkeśo rathenāpratiyodhinā / (7.1) Par.?
dāruṇaś ca punas tatra prādurāsīt samāgamaḥ // (7.2) Par.?
tataḥ pravavṛte bhūyaḥ saṃgrāmo rājasattama / (8.1) Par.?
karṇasya pāṇḍavānāṃ ca yamarāṣṭravivardhanaḥ // (8.2) Par.?
dhanūṃṣi bāṇān parighān asitomarapaṭṭiśān / (9.1) Par.?
musalāni bhuśuṇḍīś ca śaktiṛṣṭiparaśvadhān // (9.2) Par.?
gadāḥ prāsān asīn kuntān bhiṇḍipālān mahāṅkuśān / (10.1) Par.?
pragṛhya kṣipram āpetuḥ parasparajigīṣayā // (10.2) Par.?
bāṇajyātalaśabdena dyāṃ diśaḥ pradiśo viyat / (11.1) Par.?
pṛthivīṃ nemighoṣeṇa nādayanto 'bhyayuḥ parān // (11.2) Par.?
tena śabdena mahatā saṃhṛṣṭāś cakrur āhavam / (12.1) Par.?
vīrā vīrair mahāghoraṃ kalahāntaṃ titīrṣavaḥ // (12.2) Par.?
jyātalatradhanuḥśabdāḥ kuñjarāṇāṃ ca bṛṃhitam / (13.1) Par.?
tāḍitānāṃ ca patatāṃ ninādaḥ sumahān abhūt // (13.2) Par.?
bāṇaśabdāṃś ca vividhāñ śūrāṇām abhigarjatām / (14.1) Par.?
śrutvā śabdaṃ bhṛśaṃ tresur jaghnur mamluś ca bhārata // (14.2) Par.?
teṣāṃ nānadyatāṃ caiva śastravṛṣṭiṃ ca muñcatām / (15.1) Par.?
bahūn ādhirathiḥ karṇaḥ pramamātha raṇeṣubhiḥ // (15.2) Par.?
pañca pāñcālavīrāṇāṃ rathān daśa ca pañca ca / (16.1) Par.?
sāśvasūtadhvajān karṇaḥ śarair ninye yamakṣayam // (16.2) Par.?
yodhamukhyā mahāvīryāḥ pāṇḍūnāṃ karṇam āhave / (17.1) Par.?
śīghrāstrā divam āvṛtya parivavruḥ samantataḥ // (17.2) Par.?
tataḥ karṇo dviṣatsenāṃ śaravarṣair viloḍayan / (18.1) Par.?
vijagāhe 'ṇḍajāpūrṇāṃ padminīm iva yūthapaḥ // (18.2) Par.?
dviṣanmadhyam avaskandya rādheyo dhanur uttamam / (19.1) Par.?
vidhunvānaḥ śitair bāṇaiḥ śirāṃsy unmathya pātayat // (19.2) Par.?
carmavarmāṇi saṃchindya nirvāpam iva dehinām / (20.1) Par.?
viṣehur nāsya saṃparkaṃ dvitīyasya patatriṇaḥ // (20.2) Par.?
varmadehāsumathanair dhanuṣaḥ pracyutaiḥ śaraiḥ / (21.1) Par.?
maurvyā talatrair nyavadhīt kaśayā vājino yathā // (21.2) Par.?
pāṇḍusṛñjayapāñcālāñ śaragocaram ānayat / (22.1) Par.?
mamarda karṇas tarasā siṃho mṛgagaṇān iva // (22.2) Par.?
tataḥ pāñcālaputrāś ca draupadeyāś ca māriṣa / (23.1) Par.?
yamau ca yuyudhānaś ca sahitāḥ karṇam abhyayuḥ // (23.2) Par.?
vyāyacchamānāḥ subhṛśaṃ kurupāṇḍavasṛñjayāḥ / (24.1) Par.?
priyān asūn raṇe tyaktvā yodhā jagmuḥ parasparam // (24.2) Par.?
susaṃnaddhāḥ kavacinaḥ saśirastrāṇabhūṣaṇāḥ / (25.1) Par.?
gadābhir musalaiś cānye parighaiś ca mahārathāḥ // (25.2) Par.?
samabhyadhāvanta bhṛśaṃ devā daṇḍair ivodyataiḥ / (26.1) Par.?
nadantaś cāhvayantaś ca pravalgantaś ca māriṣa // (26.2) Par.?
tato nijaghnur anyonyaṃ petuś cāhavatāḍitāḥ / (27.1) Par.?
vamanto rudhiraṃ gātrair vimastiṣkekṣaṇā yudhi // (27.2) Par.?
dantapūrṇaiḥ sarudhirair vaktrair dāḍimasaṃnibhaiḥ / (28.1) Par.?
jīvanta iva cāpy ete tasthuḥ śastropabṛṃhitāḥ // (28.2) Par.?
parasparaṃ cāpy apare paṭṭiśair asibhis tathā / (29.1) Par.?
śaktibhir bhiṇḍipālaiś ca nakharaprāsatomaraiḥ // (29.2) Par.?
tatakṣuś cichiduś cānye bibhiduś cikṣipus tathā / (30.1) Par.?
saṃcakartuś ca jaghnuś ca kruddhā nirbibhiduś ca ha // (30.2) Par.?
petur anyonyanihatā vyasavo rudhirokṣitāḥ / (31.1) Par.?
kṣarantaḥ svarasaṃ raktaṃ prakṛtāś candanā iva // (31.2) Par.?
rathai rathā vinihatā hastinaś cāpi hastibhiḥ / (32.1) Par.?
narā naravaraiḥ petur aśvāś cāśvaiḥ sahasraśaḥ // (32.2) Par.?
dhvajāḥ śirāṃsi chatrāṇi dvipahastā nṛṇāṃ bhujāḥ / (33.1) Par.?
kṣurair bhallārdhacandraiś ca chinnāḥ śastrāṇi tatyajuḥ // (33.2) Par.?
narāṃś ca nāgāṃś ca rathān hayān mamṛdur āhave / (34.1) Par.?
aśvārohair hatāḥ śūrāś chinnahastāś ca dantinaḥ // (34.2) Par.?
sapatākā dhvajāḥ petur viśīrṇā iva parvatāḥ / (35.1) Par.?
pattibhiś ca samāplutya dviradāḥ syandanās tathā // (35.2) Par.?
prahatā hanyamānāś ca patitāś caiva sarvaśaḥ / (36.1) Par.?
aśvārohāḥ samāsādya tvaritāḥ pattibhir hatāḥ / (36.2) Par.?
sādibhiḥ pattisaṃghāś ca nihatā yudhi śerate // (36.3) Par.?
mṛditānīva padmāni pramlānā iva ca srajaḥ / (37.1) Par.?
hatānāṃ vadanāny āsan gātrāṇi ca mahāmate // (37.2) Par.?
rūpāṇy atyarthakāmyāni dviradāśvanṛṇāṃ nṛpa / (38.1) Par.?
samunnānīva vastrāṇi prāpur durdarśatāṃ param // (38.2) Par.?
Duration=0.22273278236389 secs.