Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Cosmogony (gen.)

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6171
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bharadvāja uvāca / (1.1) Par.?
prajāvisargaṃ vividhaṃ kathaṃ sa sṛjate prabhuḥ / (1.2) Par.?
merumadhye sthito brahmā tad brūhi dvijasattama // (1.3) Par.?
bhṛgur uvāca / (2.1) Par.?
prajāvisargaṃ vividhaṃ mānaso manasāsṛjat / (2.2) Par.?
saṃdhukṣaṇārthaṃ bhūtānāṃ sṛṣṭaṃ prathamato jalam // (2.3) Par.?
yat prāṇāḥ sarvabhūtānāṃ vardhante yena ca prajāḥ / (3.1) Par.?
parityaktāśca naśyanti tenedaṃ sarvam āvṛtam // (3.2) Par.?
pṛthivī parvatā meghā mūrtimantaśca ye pare / (4.1) Par.?
sarvaṃ tad vāruṇaṃ jñeyam āpas tastambhire punaḥ // (4.2) Par.?
bharadvāja uvāca / (5.1) Par.?
kathaṃ salilam utpannaṃ kathaṃ caivāgnimārutau / (5.2) Par.?
kathaṃ ca medinī sṛṣṭetyatra me saṃśayo mahān // (5.3) Par.?
bhṛgur uvāca / (6.1) Par.?
brahmakalpe purā brahman brahmarṣīṇāṃ samāgame / (6.2) Par.?
lokasaṃbhavasaṃdehaḥ samutpanno mahātmanām // (6.3) Par.?
te 'tiṣṭhan dhyānam ālambya maunam āsthāya niścalāḥ / (7.1) Par.?
tyaktāhārāḥ pavanapā divyaṃ varṣaśataṃ dvijāḥ // (7.2) Par.?
teṣāṃ dharmamayī vāṇī sarveṣāṃ śrotram āgamat / (8.1) Par.?
divyā sarasvatī tatra saṃbabhūva nabhastalāt // (8.2) Par.?
purā stimitaniḥśabdam ākāśam acalopamam / (9.1) Par.?
naṣṭacandrārkapavanaṃ prasuptam iva saṃbabhau // (9.2) Par.?
tataḥ salilam utpannaṃ tamasīvāparaṃ tamaḥ / (10.1) Par.?
tasmācca salilotpīḍād udatiṣṭhata mārutaḥ // (10.2) Par.?
yathā bhājanam acchidraṃ niḥśabdam iva lakṣyate / (11.1) Par.?
taccāmbhasā pūryamāṇaṃ saśabdaṃ kurute 'nilaḥ // (11.2) Par.?
tathā salilasaṃruddhe nabhaso 'nte nirantare / (12.1) Par.?
bhittvārṇavatalaṃ vāyuḥ samutpatati ghoṣavān // (12.2) Par.?
sa eṣa carate vāyur arṇavotpīḍasaṃbhavaḥ / (13.1) Par.?
ākāśasthānam āsādya praśāntiṃ nādhigacchati // (13.2) Par.?
tasmin vāyvambusaṃgharṣe dīptatejā mahābalaḥ / (14.1) Par.?
prādurbhavatyūrdhvaśikhaḥ kṛtvā vitimiraṃ nabhaḥ // (14.2) Par.?
agniḥ pavanasaṃyuktaḥ khāt samutpatate jalam / (15.1) Par.?
so 'gnir mārutasaṃyogād ghanatvam upapadyate // (15.2) Par.?
tasyākāśe nipatitaḥ snehastiṣṭhati yo 'paraḥ / (16.1) Par.?
sa saṃghātatvam āpanno bhūmitvam upagacchati // (16.2) Par.?
rasānāṃ sarvagandhānāṃ snehānāṃ prāṇināṃ tathā / (17.1) Par.?
bhūmir yonir iha jñeyā yasyāṃ sarvaṃ prasūyate // (17.2) Par.?
Duration=0.12943005561829 secs.