Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6239
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vyāsa uvāca / (1.1) Par.?
śarīrād vipramuktaṃ hi sūkṣmabhūtaṃ śarīriṇam / (1.2) Par.?
karmabhiḥ paripaśyanti śāstroktaiḥ śāstracetasaḥ // (1.3) Par.?
yathā marīcyaḥ sahitāścaranti gacchanti tiṣṭhanti ca dṛśyamānāḥ / (2.1) Par.?
dehair vimuktā vicaranti lokāṃs tathaiva sattvānyatimānuṣāṇi // (2.2) Par.?
pratirūpaṃ yathaivāpsu tāpaḥ sūryasya lakṣyate / (3.1) Par.?
sattvavāṃstu tathā sattvaṃ pratirūpaṃ prapaśyati // (3.2) Par.?
tāni sūkṣmāṇi sattvasthā vimuktāni śarīrataḥ / (4.1) Par.?
svena tattvena tattvajñāḥ paśyanti niyatendriyāḥ // (4.2) Par.?
svapatāṃ jāgratāṃ caiva sarveṣām ātmacintitam / (5.1) Par.?
pradhānadvaidhayuktānāṃ jahatāṃ karmajaṃ rajaḥ // (5.2) Par.?
yathāhani tathā rātrau yathā rātrau tathāhani / (6.1) Par.?
vaśe tiṣṭhati sattvātmā satataṃ yogayoginām // (6.2) Par.?
teṣāṃ nityaṃ sadānityo bhūtātmā satataṃ guṇaiḥ / (7.1) Par.?
saptabhistvanvitaḥ sūkṣmaiścariṣṇur ajarāmaraḥ // (7.2) Par.?
manobuddhiparābhūtaḥ svadehaparadehavit / (8.1) Par.?
svapneṣvapi bhavatyeṣa vijñātā sukhaduḥkhayoḥ // (8.2) Par.?
tatrāpi labhate duḥkhaṃ tatrāpi labhate sukham / (9.1) Par.?
krodhalobhau tu tatrāpi kṛtvā vyasanam archati // (9.2) Par.?
prīṇitaścāpi bhavati mahato 'rthān avāpya ca / (10.1) Par.?
karoti puṇyaṃ tatrāpi jāgrann iva ca paśyati // (10.2) Par.?
tam evam atitejo'ṃśaṃ bhūtātmānaṃ hṛdi sthitam / (11.1) Par.?
tamorajobhyām āviṣṭā nānupaśyanti mūrtiṣu // (11.2) Par.?
śāstrayogaparā bhūtvā svam ātmānaṃ parīpsavaḥ / (12.1) Par.?
anucchvāsāny amūrtīni yāni vajropamānyapi // (12.2) Par.?
pṛthagbhūteṣu sṛṣṭeṣu caturṣvāśramakarmasu / (13.1) Par.?
samādhau yogam evaitacchāṇḍilyaḥ śamam abravīt // (13.2) Par.?
viditvā sapta sūkṣmāṇi ṣaḍaṅgaṃ ca maheśvaram / (14.1) Par.?
pradhānaviniyogasthaḥ paraṃ brahmādhigacchati // (14.2) Par.?
Duration=0.12479400634766 secs.