Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 6341
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bhīṣma uvāca / (1.1) Par.?
atha kāle bahutithe pūrṇe prāpto bhujaṃgamaḥ / (1.2) Par.?
dattābhyanujñaḥ svaṃ veśma kṛtakarmā vivasvataḥ // (1.3) Par.?
taṃ bhāryā samabhikrāmat pādaśaucādibhir guṇaiḥ / (2.1) Par.?
upapannāṃ ca tāṃ sādhvīṃ pannagaḥ paryapṛcchata // (2.2) Par.?
api tvam asi kalyāṇi devatātithipūjane / (3.1) Par.?
pūrvam uktena vidhinā yuktā yuktena matsamam // (3.2) Par.?
na khalvasyakṛtārthena strībuddhyā mārdavīkṛtā / (4.1) Par.?
madviyogena suśroṇi viyuktā dharmasetunā // (4.2) Par.?
nāgabhāryovāca / (5.1) Par.?
śiṣyāṇāṃ guruśuśrūṣā viprāṇāṃ vedapāraṇam / (5.2) Par.?
bhṛtyānāṃ svāmivacanaṃ rājñāṃ lokānupālanam // (5.3) Par.?
sarvabhūtaparitrāṇaṃ kṣatradharma ihocyate / (6.1) Par.?
vaiśyānāṃ yajñasaṃvṛttir ātitheyasamanvitā // (6.2) Par.?
viprakṣatriyavaiśyānāṃ śuśrūṣā śūdrakarma tat / (7.1) Par.?
gṛhasthadharmo nāgendra sarvabhūtahitaiṣitā // (7.2) Par.?
niyatāhāratā nityaṃ vratacaryā yathākramam / (8.1) Par.?
dharmo hi dharmasaṃbandhād indriyāṇāṃ viśeṣaṇam // (8.2) Par.?
ahaṃ kasya kuto vāhaṃ kaḥ ko me ha bhaved iti / (9.1) Par.?
prayojanamatir nityam evaṃ mokṣāśramī bhavet // (9.2) Par.?
pativratātvaṃ bhāryāyāḥ paramo dharma ucyate / (10.1) Par.?
tavopadeśānnāgendra tacca tattvena vedmi vai // (10.2) Par.?
sāhaṃ dharmaṃ vijānantī dharmanitye tvayi sthite / (11.1) Par.?
satpathaṃ katham utsṛjya yāsyāmi viṣame pathi // (11.2) Par.?
devatānāṃ mahābhāga dharmacaryā na hīyate / (12.1) Par.?
atithīnāṃ ca satkāre nityayuktāsmyatandritā // (12.2) Par.?
saptāṣṭadivasāstvadya viprasyehāgatasya vai / (13.1) Par.?
sa ca kāryaṃ na me khyāti darśanaṃ tava kāṅkṣati // (13.2) Par.?
gomatyāstveṣa puline tvaddarśanasamutsukaḥ / (14.1) Par.?
āsīno ''vartayan brahma brāhmaṇaḥ saṃśitavrataḥ // (14.2) Par.?
ahaṃ tvanena nāgendra sāmapūrvaṃ samāhitā / (15.1) Par.?
prasthāpyo matsakāśaṃ sa samprāpto bhujagottamaḥ // (15.2) Par.?
etacchrutvā mahāprājña tatra gantuṃ tvam arhasi / (16.1) Par.?
dātum arhasi vā tasya darśanaṃ darśanaśravaḥ // (16.2) Par.?
Duration=0.11447715759277 secs.