Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): cow

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9351
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
yudhiṣṭhira uvāca / (1.1) Par.?
mayā gavāṃ purīṣaṃ vai śriyā juṣṭam iti śrutam / (1.2) Par.?
etad icchāmyahaṃ śrotuṃ saṃśayo 'tra hi me mahān // (1.3) Par.?
bhīṣma uvāca / (2.1) Par.?
atrāpyudāharantīmam itihāsaṃ purātanam / (2.2) Par.?
gobhir nṛpeha saṃvādaṃ śriyā bharatasattama // (2.3) Par.?
śrīḥ kṛtveha vapuḥ kāntaṃ gomadhyaṃ praviveśa ha / (3.1) Par.?
gāvo 'tha vismitāstasyā dṛṣṭvā rūpasya saṃpadam // (3.2) Par.?
gāva ūcuḥ / (4.1) Par.?
kāsi devi kuto vā tvaṃ rūpeṇāpratimā bhuvi / (4.2) Par.?
vismitāḥ sma mahābhāge tava rūpasya saṃpadā // (4.3) Par.?
icchāmastvāṃ vayaṃ jñātuṃ kā tvaṃ kva ca gamiṣyasi / (5.1) Par.?
tattvena ca suvarṇābhe sarvam etad bravīhi naḥ // (5.2) Par.?
śrīr uvāca / (6.1) Par.?
lokakāntāsmi bhadraṃ vaḥ śrīr nāmneha pariśrutā / (6.2) Par.?
mayā daityāḥ parityaktā vinaṣṭāḥ śāśvatīḥ samāḥ // (6.3) Par.?
indro vivasvān somaśca viṣṇur āpo 'gnir eva ca / (7.1) Par.?
mayābhipannā ṛdhyante ṛṣayo devatāstathā // (7.2) Par.?
yāṃśca dviṣāmyahaṃ gāvaste vinaśyanti sarvaśaḥ / (8.1) Par.?
dharmārthakāmahīnāśca te bhavantyasukhānvitāḥ // (8.2) Par.?
evaṃprabhāvāṃ māṃ gāvo vijānīta sukhapradām / (9.1) Par.?
icchāmi cāpi yuṣmāsu vastuṃ sarvāsu nityadā / (9.2) Par.?
āgatā prārthayānāhaṃ śrījuṣṭā bhavatānaghāḥ // (9.3) Par.?
gāva ūcuḥ / (10.1) Par.?
adhruvāṃ cañcalāṃ ca tvāṃ sāmānyāṃ bahubhiḥ saha / (10.2) Par.?
na tvām icchāmi bhadraṃ te gamyatāṃ yatra rocate // (10.3) Par.?
vapuṣmantyo vayaṃ sarvāḥ kim asmākaṃ tvayādya vai / (11.1) Par.?
yatreṣṭaṃ gamyatāṃ tatra kṛtakāryā vayaṃ tvayā // (11.2) Par.?
śrīr uvāca / (12.1) Par.?
kim etad vaḥ kṣamaṃ gāvo yanmāṃ nehābhyanandatha / (12.2) Par.?
na māṃ saṃprati gṛhṇītha kasmād vai durlabhāṃ satīm // (12.3) Par.?
satyaśca lokavādo 'yaṃ loke carati suvratāḥ / (13.1) Par.?
svayaṃ prāpte paribhavo bhavatīti viniścayaḥ // (13.2) Par.?
mahad ugraṃ tapaḥ kṛtvā māṃ niṣevanti mānavāḥ / (14.1) Par.?
devadānavagandharvāḥ piśācoragarākṣasāḥ // (14.2) Par.?
kṣamam etaddhi vo gāvaḥ pratigṛhṇīta mām iha / (15.1) Par.?
nāvamanyā hyahaṃ saumyāstrailokye sacarācare // (15.2) Par.?
gāva ūcuḥ / (16.1) Par.?
nāvamanyāmahe devi na tvāṃ paribhavāmahe / (16.2) Par.?
adhruvā calacittāsi tatastvāṃ varjayāmahe // (16.3) Par.?
bahunātra kim uktena gamyatāṃ yatra vāñchasi / (17.1) Par.?
vapuṣmatyo vayaṃ sarvāḥ kim asmākaṃ tvayānaghe // (17.2) Par.?
śrīr uvāca / (18.1) Par.?
avajñātā bhaviṣyāmi sarvalokeṣu mānadāḥ / (18.2) Par.?
pratyākhyānena yuṣmābhiḥ prasādaḥ kriyatām iti // (18.3) Par.?
mahābhāgā bhavatyo vai śaraṇyāḥ śaraṇāgatām / (19.1) Par.?
paritrāyantu māṃ nityaṃ bhajamānām aninditām / (19.2) Par.?
mānanāṃ tvaham icchāmi bhavatyaḥ satataṃ śubhāḥ // (19.3) Par.?
apyekāṅge tu vo vastum icchāmi ca sukutsite / (20.1) Par.?
na vo 'sti kutsitaṃ kiṃcid aṅgeṣvālakṣyate 'naghāḥ // (20.2) Par.?
puṇyāḥ pavitrāḥ subhagā mamādeśaṃ prayacchata / (21.1) Par.?
vaseyaṃ yatra cāṅge 'haṃ tanme vyākhyātum arhatha // (21.2) Par.?
bhīṣma uvāca / (22.1) Par.?
evam uktāstu tā gāvaḥ śubhāḥ karuṇavatsalāḥ / (22.2) Par.?
saṃmantrya sahitāḥ sarvāḥ śriyam ūcur narādhipa // (22.3) Par.?
avaśyaṃ mānanā kāryā tavāsmābhir yaśasvini / (23.1) Par.?
śakṛnmūtre nivasa naḥ puṇyam etaddhi naḥ śubhe // (23.2) Par.?
śrīr uvāca / (24.1) Par.?
diṣṭyā prasādo yuṣmābhiḥ kṛto me 'nugrahātmakaḥ / (24.2) Par.?
evaṃ bhavatu bhadraṃ vaḥ pūjitāsmi sukhapradāḥ // (24.3) Par.?
bhīṣma uvāca / (25.1) Par.?
evaṃ kṛtvā tu samayaṃ śrīr gobhiḥ saha bhārata / (25.2) Par.?
paśyantīnāṃ tatastāsāṃ tatraivāntaradhīyata // (25.3) Par.?
etad gośakṛtaḥ putra māhātmyaṃ te 'nuvarṇitam / (26.1) Par.?
māhātmyaṃ ca gavāṃ bhūyaḥ śrūyatāṃ gadato mama // (26.2) Par.?
Duration=0.17425799369812 secs.