Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): cow

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9347
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
bhīṣma uvāca / (1.1) Par.?
etasminn eva kāle tu vasiṣṭham ṛṣisattamam / (1.2) Par.?
ikṣvākuvaṃśajo rājā saudāso dadatāṃ varaḥ // (1.3) Par.?
sarvalokacaraṃ siddhaṃ brahmakośaṃ sanātanam / (2.1) Par.?
purohitam idaṃ praṣṭum abhivādyopacakrame // (2.2) Par.?
saudāsa uvāca / (3.1) Par.?
trailokye bhagavan kiṃ svit pavitraṃ kathyate 'nagha / (3.2) Par.?
yat kīrtayan sadā martyaḥ prāpnuyāt puṇyam uttamam // (3.3) Par.?
bhīṣma uvāca / (4.1) Par.?
tasmai provāca vacanaṃ praṇatāya hitaṃ tadā / (4.2) Par.?
gavām upaniṣad vidvānnamaskṛtya gavāṃ śuciḥ // (4.3) Par.?
gāvaḥ surabhigandhinyastathā guggulugandhikāḥ / (5.1) Par.?
gāvaḥ pratiṣṭhā bhūtānāṃ gāvaḥ svastyayanaṃ mahat // (5.2) Par.?
gāvo bhūtaṃ bhaviṣyacca gāvaḥ puṣṭiḥ sanātanī / (6.1) Par.?
gāvo lakṣmyāstathā mūlaṃ goṣu dattaṃ na naśyati / (6.2) Par.?
annaṃ hi satataṃ gāvo devānāṃ paramaṃ haviḥ // (6.3) Par.?
svāhākāravaṣaṭkārau goṣu nityaṃ pratiṣṭhitau / (7.1) Par.?
gāvo yajñasya hi phalaṃ goṣu yajñāḥ pratiṣṭhitāḥ // (7.2) Par.?
sāyaṃ prātaśca satataṃ homakāle mahāmate / (8.1) Par.?
gāvo dadati vai homyam ṛṣibhyaḥ puruṣarṣabha // (8.2) Par.?
kānicid yāni durgāṇi duṣkṛtāni kṛtāni ca / (9.1) Par.?
taranti caiva pāpmānaṃ dhenuṃ ye dadati prabho // (9.2) Par.?
ekāṃ ca daśagur dadyād daśa dadyācca gośatī / (10.1) Par.?
śataṃ sahasragur dadyāt sarve tulyaphalā hi te // (10.2) Par.?
anāhitāgniḥ śatagur ayajvā ca sahasraguḥ / (11.1) Par.?
samṛddho yaśca kīnāśo nārghyam arhanti te trayaḥ // (11.2) Par.?
kapilāṃ ye prayacchanti savatsāṃ kāṃsyadohanām / (12.1) Par.?
suvratāṃ vastrasaṃvītām ubhau lokau jayanti te // (12.2) Par.?
yuvānam indriyopetaṃ śatena saha yūthapam / (13.1) Par.?
gavendraṃ brāhmaṇendrāya bhūriśṛṅgam alaṃkṛtam // (13.2) Par.?
vṛṣabhaṃ ye prayacchanti śrotriyāya paraṃtapa / (14.1) Par.?
aiśvaryaṃ te 'bhijāyante jāyamānāḥ punaḥ punaḥ // (14.2) Par.?
nākīrtayitvā gāḥ supyānnāsmṛtya punar utpatet / (15.1) Par.?
sāyaṃ prātar namasyecca gāstataḥ puṣṭim āpnuyāt // (15.2) Par.?
gavāṃ mūtrapurīṣasya nodvijeta kadācana / (16.1) Par.?
na cāsāṃ māṃsam aśnīyād gavāṃ vyuṣṭiṃ tathāśnute // (16.2) Par.?
gāśca saṃkīrtayennityaṃ nāvamanyeta gāstathā / (17.1) Par.?
aniṣṭaṃ svapnam ālakṣya gāṃ naraḥ saṃprakīrtayet // (17.2) Par.?
gomayena sadā snāyād gokarīṣe ca saṃviśet / (18.1) Par.?
śleṣmamūtrapurīṣāṇi pratighātaṃ ca varjayet // (18.2) Par.?
sārdracarmaṇi bhuñjīta nirīkṣan vāruṇīṃ diśam / (19.1) Par.?
vāgyataḥ sarpiṣā bhūmau gavāṃ vyuṣṭiṃ tathāśnute // (19.2) Par.?
ghṛtena juhuyād agniṃ ghṛtena svasti vācayet / (20.1) Par.?
ghṛtaṃ dadyād ghṛtaṃ prāśed gavāṃ vyuṣṭiṃ tathāśnute // (20.2) Par.?
gomatyā vidyayā dhenuṃ tilānām abhimantrya yaḥ / (21.1) Par.?
rasaratnamayīṃ dadyānna sa śocet kṛtākṛte // (21.2) Par.?
gāvo mām upatiṣṭhantu hemaśṛṅgāḥ payomucaḥ / (22.1) Par.?
surabhyaḥ saurabheyāśca saritaḥ sāgaraṃ yathā // (22.2) Par.?
gāvaḥ paśyantu māṃ nityaṃ gāvaḥ paśyāmyahaṃ tadā / (23.1) Par.?
gāvo 'smākaṃ vayaṃ tāsāṃ yato gāvastato vayam // (23.2) Par.?
evaṃ rātrau divā caiva sameṣu viṣameṣu ca / (24.1) Par.?
mahābhayeṣu ca naraḥ kīrtayanmucyate bhayāt // (24.2) Par.?
Duration=0.1006031036377 secs.