Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8655
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
janamejaya uvāca / (1.1) Par.?
vijite pāṇḍaveyaistu praśānte ca dvijottama / (1.2) Par.?
rāṣṭre kiṃ cakratur vīrau vāsudevadhanaṃjayau // (1.3) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (2.1) Par.?
vijite pāṇḍaveyaistu praśānte ca viśāṃ pate / (2.2) Par.?
rāṣṭre babhūvatur hṛṣṭau vāsudevadhanaṃjayau // (2.3) Par.?
vijahrāte mudā yuktau divi deveśvarāviva / (3.1) Par.?
tau vaneṣu vicitreṣu parvatānāṃ ca sānuṣu // (3.2) Par.?
śaileṣu ramaṇīyeṣu palvaleṣu nadīṣu ca / (4.1) Par.?
caṅkramyamāṇau saṃhṛṣṭāvaśvināviva nandane // (4.2) Par.?
indraprasthe mahātmānau remāte kṛṣṇapāṇḍavau / (5.1) Par.?
praviśya tāṃ sabhāṃ ramyāṃ vijahrāte ca bhārata // (5.2) Par.?
tatra yuddhakathāścitrāḥ parikleśāṃśca pārthiva / (6.1) Par.?
kathāyoge kathāyoge kathayāmāsatustadā // (6.2) Par.?
ṛṣīṇāṃ devatānāṃ ca vaṃśāṃstāvāhatustadā / (7.1) Par.?
prīyamāṇau mahātmānau purāṇāv ṛṣisattamau // (7.2) Par.?
madhurāstu kathāś citrāś citrārthapadaniścayāḥ / (8.1) Par.?
niścayajñaḥ sa pārthāya kathayāmāsa keśavaḥ // (8.2) Par.?
putraśokābhisaṃtaptaṃ jñātīnāṃ ca sahasraśaḥ / (9.1) Par.?
kathābhiḥ śamayāmāsa pārthaṃ śaurir janārdanaḥ // (9.2) Par.?
sa tam āśvāsya vidhivad vidhānajño mahātapāḥ / (10.1) Par.?
apahṛtyātmano bhāraṃ viśaśrāmeva sātvataḥ // (10.2) Par.?
tataḥ kathānte govindo guḍākeśam uvāca ha / (11.1) Par.?
sāntvayañ ślakṣṇayā vācā hetuyuktam idaṃ vacaḥ // (11.2) Par.?
vijiteyaṃ dharā kṛtsnā savyasācin paraṃtapa / (12.1) Par.?
tvadbāhubalam āśritya rājñā dharmasutena ha // (12.2) Par.?
asapatnāṃ mahīṃ bhuṅkte dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ / (13.1) Par.?
bhīmasenaprabhāvena yamayośca narottama // (13.2) Par.?
dharmeṇa rājñā dharmajña prāptaṃ rājyam akaṇṭakam / (14.1) Par.?
dharmeṇa nihataḥ saṃkhye sa ca rājā suyodhanaḥ // (14.2) Par.?
adharmarucayo lubdhāḥ sadā cāpriyavādinaḥ / (15.1) Par.?
dhārtarāṣṭrā durātmānaḥ sānubandhā nipātitāḥ // (15.2) Par.?
praśāntām akhilāṃ pārtha pṛthivīṃ pṛthivīpatiḥ / (16.1) Par.?
bhuṅkte dharmasuto rājā tvayā guptaḥ kurūdvaha // (16.2) Par.?
rame cāhaṃ tvayā sārdham araṇyeṣvapi pāṇḍava / (17.1) Par.?
kimu yatra jano 'yaṃ vai pṛthā cāmitrakarśana // (17.2) Par.?
yatra dharmasuto rājā yatra bhīmo mahābalaḥ / (18.1) Par.?
yatra mādravatīputrau ratistatra parā mama // (18.2) Par.?
tathaiva svargakalpeṣu sabhoddeśeṣu bhārata / (19.1) Par.?
ramaṇīyeṣu puṇyeṣu sahitasya tvayānagha // (19.2) Par.?
kālo mahāṃstvatīto me śūraputram apaśyataḥ / (20.1) Par.?
baladevaṃ ca kauravya tathānyān vṛṣṇipuṃgavān // (20.2) Par.?
so 'haṃ gantum abhīpsāmi purīṃ dvāravatīṃ prati / (21.1) Par.?
rocatāṃ gamanaṃ mahyaṃ tavāpi puruṣarṣabha // (21.2) Par.?
ukto bahuvidhaṃ rājā tatra tatra yudhiṣṭhiraḥ / (22.1) Par.?
sa ha bhīṣmeṇa yadyuktam asmābhiḥ śokakārite // (22.2) Par.?
śiṣṭo yudhiṣṭhiro 'smābhiḥ śāstā sann api pāṇḍavaḥ / (23.1) Par.?
tena tacca vacaḥ samyag gṛhītaṃ sumahātmanā // (23.2) Par.?
dharmaputre hi dharmajñe kṛtajñe satyavādini / (24.1) Par.?
satyaṃ dharmo matiścāgryā sthitiśca satataṃ sthirā // (24.2) Par.?
tad gatvā taṃ mahātmānaṃ yadi te rocate 'rjuna / (25.1) Par.?
asmadgamanasaṃyuktaṃ vaco brūhi janādhipam // (25.2) Par.?
na hi tasyāpriyaṃ kuryāṃ prāṇatyāge 'pyupasthite / (26.1) Par.?
kuto gantuṃ mahābāho purīṃ dvāravatīṃ prati // (26.2) Par.?
sarvaṃ tvidam ahaṃ pārtha tvatprītihitakāmyayā / (27.1) Par.?
bravīmi satyaṃ kauravya na mithyaitat kathaṃcana // (27.2) Par.?
prayojanaṃ ca nirvṛttam iha vāse mamārjuna / (28.1) Par.?
dhārtarāṣṭro hato rājā sabalaḥ sapadānugaḥ // (28.2) Par.?
pṛthivī ca vaśe tāta dharmaputrasya dhīmataḥ / (29.1) Par.?
sthitā samudravasanā saśailavanakānanā / (29.2) Par.?
citā ratnair bahuvidhaiḥ kururājasya pāṇḍava // (29.3) Par.?
dharmeṇa rājā dharmajñaḥ pātu sarvāṃ vasuṃdharām / (30.1) Par.?
upāsyamāno bahubhiḥ siddhaiścāpi mahātmabhiḥ / (30.2) Par.?
stūyamānaśca satataṃ bandibhir bharatarṣabha // (30.3) Par.?
tanmayā saha gatvādya rājānaṃ kuruvardhanam / (31.1) Par.?
āpṛccha kuruśārdūla gamanaṃ dvārakāṃ prati // (31.2) Par.?
idaṃ śarīraṃ vasu yacca me gṛhe niveditaṃ pārtha sadā yudhiṣṭhire / (32.1) Par.?
priyaśca mānyaśca hi me yudhiṣṭhiraḥ sadā kurūṇām adhipo mahāmatiḥ // (32.2) Par.?
prayojanaṃ cāpi nivāsakāraṇe na vidyate me tvad ṛte mahābhuja / (33.1) Par.?
sthitā hi pṛthvī tava pārtha śāsane guroḥ suvṛttasya yudhiṣṭhirasya ha // (33.2) Par.?
itīdam uktaṃ sa tadā mahātmanā janārdanenāmitavikramo 'rjunaḥ / (34.1) Par.?
tatheti kṛcchrād iva vācam īrayaj janārdanaṃ sampratipūjya pārthiva // (34.2) Par.?
Duration=0.11977887153625 secs.