Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9406
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
sa rājā sumahātejā vṛddhaḥ kurukulodvahaḥ / (1.2) Par.?
nāpaśyata tadā kiṃcid apriyaṃ pāṇḍunandane // (1.3) Par.?
vartamāneṣu sadvṛttiṃ pāṇḍaveṣu mahātmasu / (2.1) Par.?
prītimān abhavad rājā dhṛtarāṣṭro 'mbikāsutaḥ // (2.2) Par.?
saubaleyī ca gāndhārī putraśokam apāsya tam / (3.1) Par.?
sadaiva prītimatyāsīt tanayeṣu nijeṣviva // (3.2) Par.?
priyāṇyeva tu kauravyo nāpriyāṇi kurūdvaha / (4.1) Par.?
vaicitravīrye nṛpatau samācarati nityadā // (4.2) Par.?
yad yad brūte ca kiṃcit sa dhṛtarāṣṭro narādhipaḥ / (5.1) Par.?
guru vā laghu vā kāryaṃ gāndhārī ca yaśasvinī // (5.2) Par.?
tat sa rājā mahārāja pāṇḍavānāṃ dhuraṃdharaḥ / (6.1) Par.?
pūjayitvā vacastat tad akārṣīt paravīrahā // (6.2) Par.?
tena tasyābhavat prīto vṛttena sa narādhipaḥ / (7.1) Par.?
anvatapyacca saṃsmṛtya putraṃ mandam acetasam // (7.2) Par.?
sadā ca prātar utthāya kṛtajapyaḥ śucir nṛpaḥ / (8.1) Par.?
āśāste pāṇḍuputrāṇāṃ samareṣvaparājayam // (8.2) Par.?
brāhmaṇān vācayitvā ca hutvā caiva hutāśanam / (9.1) Par.?
āyuṣyaṃ pāṇḍuputrāṇām āśāste sa narādhipaḥ // (9.2) Par.?
na tāṃ prītiṃ parām āpa putrebhyaḥ sa mahīpatiḥ / (10.1) Par.?
yāṃ prītiṃ pāṇḍuputrebhyaḥ samavāpa tadā nṛpaḥ // (10.2) Par.?
brāhmaṇānāṃ ca vṛddhānāṃ kṣatriyāṇāṃ ca bhārata / (11.1) Par.?
tathā viṭśūdrasaṃghānām abhavat supriyastadā // (11.2) Par.?
yacca kiṃcit purā pāpaṃ dhṛtarāṣṭrasutaiḥ kṛtam / (12.1) Par.?
akṛtvā hṛdi tad rājā taṃ nṛpaṃ so 'nvavartata // (12.2) Par.?
yaśca kaścinnaraḥ kiṃcid apriyaṃ cāmbikāsute / (13.1) Par.?
kurute dveṣyatām eti sa kaunteyasya dhīmataḥ // (13.2) Par.?
na rājño dhṛtarāṣṭrasya na ca duryodhanasya vai / (14.1) Par.?
uvāca duṣkṛtaṃ kiṃcid yudhiṣṭhirabhayānnaraḥ // (14.2) Par.?
dhṛtyā tuṣṭo narendrasya gāndhārī vidurastathā / (15.1) Par.?
śaucena cājātaśatror na tu bhīmasya śatruhan // (15.2) Par.?
anvavartata bhīmo 'pi niṣṭanan dharmajaṃ nṛpam / (16.1) Par.?
dhṛtarāṣṭraṃ ca samprekṣya sadā bhavati durmanāḥ // (16.2) Par.?
rājānam anuvartantaṃ dharmaputraṃ mahāmatim / (17.1) Par.?
anvavartata kauravyo hṛdayena parāṅmukhaḥ // (17.2) Par.?
Duration=0.067615985870361 secs.