Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): aśvamedha, hayamedha

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8788
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
dīkṣākāle tu samprāpte tataste sumahartvijaḥ / (1.2) Par.?
vidhivad dīkṣayāmāsur aśvamedhāya pārthivam // (1.3) Par.?
kṛtvā sa paśubandhāṃśca dīkṣitaḥ pāṇḍunandanaḥ / (2.1) Par.?
dharmarājo mahātejāḥ sahartvigbhir vyarocata // (2.2) Par.?
hayaśca hayamedhārthaṃ svayaṃ sa brahmavādinā / (3.1) Par.?
utsṛṣṭaḥ śāstravidhinā vyāsenāmitatejasā // (3.2) Par.?
sa rājā dharmajo rājan dīkṣito vibabhau tadā / (4.1) Par.?
hemamālī rukmakaṇṭhaḥ pradīpta iva pāvakaḥ // (4.2) Par.?
kṛṣṇājinī daṇḍapāṇiḥ kṣaumavāsāḥ sa dharmajaḥ / (5.1) Par.?
vibabhau dyutimān bhūyaḥ prajāpatir ivādhvare // (5.2) Par.?
tathaivāsyartvijaḥ sarve tulyaveṣā viśāṃ pate / (6.1) Par.?
babhūvur arjunaścaiva pradīpta iva pāvakaḥ // (6.2) Par.?
śvetāśvaḥ kṛṣṇasāraṃ taṃ sasārāśvaṃ dhanaṃjayaḥ / (7.1) Par.?
vidhivat pṛthivīpāla dharmarājasya śāsanāt // (7.2) Par.?
vikṣipan gāṇḍivaṃ rājan baddhagodhāṅgulitravān / (8.1) Par.?
tam aśvaṃ pṛthivīpāla mudā yuktaḥ sasāra ha // (8.2) Par.?
ākumāraṃ tadā rājann āgamat tat puraṃ vibho / (9.1) Par.?
draṣṭukāmaṃ kuruśreṣṭhaṃ prayāsyantaṃ dhanaṃjayam // (9.2) Par.?
teṣām anyonyasaṃmardād ūṣmeva samajāyata / (10.1) Par.?
didṛkṣūṇāṃ hayaṃ taṃ ca taṃ caiva hayasāriṇam // (10.2) Par.?
tataḥ śabdo mahārāja daśāśāḥ pratipūrayan / (11.1) Par.?
babhūva prekṣatāṃ nṝṇāṃ kuntīputraṃ dhanaṃjayam // (11.2) Par.?
eṣa gacchati kaunteyasturagaścaiva dīptimān / (12.1) Par.?
yam anveti mahābāhuḥ saṃspṛśan dhanur uttamam // (12.2) Par.?
evaṃ śuśrāva vadatāṃ giro jiṣṇur udāradhīḥ / (13.1) Par.?
svasti te 'stu vrajāriṣṭaṃ punaścaihīti bhārata // (13.2) Par.?
athāpare manuṣyendra puruṣā vākyam abruvan / (14.1) Par.?
nainaṃ paśyāma saṃmarde dhanur etat pradṛśyate // (14.2) Par.?
etaddhi bhīmanirhrādaṃ viśrutaṃ gāṇḍivaṃ dhanuḥ / (15.1) Par.?
svasti gacchatvariṣṭaṃ vai panthānam akutobhayam / (15.2) Par.?
nivṛttam enaṃ drakṣyāmaḥ punar evaṃ ca te 'bruvan // (15.3) Par.?
evamādyā manuṣyāṇāṃ strīṇāṃ ca bharatarṣabha / (16.1) Par.?
śuśrāva madhurā vācaḥ punaḥ punar udīritāḥ // (16.2) Par.?
yājñavalkyasya śiṣyaśca kuśalo yajñakarmaṇi / (17.1) Par.?
prāyāt pārthena sahitaḥ śāntyarthaṃ vedapāragaḥ // (17.2) Par.?
brāhmaṇāśca mahīpāla bahavo vedapāragāḥ / (18.1) Par.?
anujagmur mahātmānaṃ kṣatriyāśca viśo 'pi ca // (18.2) Par.?
pāṇḍavaiḥ pṛthivīm aśvo nirjitām astratejasā / (19.1) Par.?
cacāra sa mahārāja yathādeśaṃ sa sattama // (19.2) Par.?
tatra yuddhāni vṛttāni yānyāsan pāṇḍavasya ha / (20.1) Par.?
tāni vakṣyāmi te vīra vicitrāṇi mahānti ca // (20.2) Par.?
sa hayaḥ pṛthivīṃ rājan pradakṣiṇam ariṃdama / (21.1) Par.?
sasārottarataḥ pūrvaṃ tannibodha mahīpate // (21.2) Par.?
avamṛdnan sa rāṣṭrāṇi pārthivānāṃ hayottamaḥ / (22.1) Par.?
śanaistadā pariyayau śvetāśvaśca mahārathaḥ // (22.2) Par.?
tatra saṃkalanā nāsti rājñām ayutaśastadā / (23.1) Par.?
ye 'yudhyanta mahārāja kṣatriyā hatabāndhavāḥ // (23.2) Par.?
kirātā vikṛtā rājan bahavo 'sidhanurdharāḥ / (24.1) Par.?
mlecchāścānye bahuvidhāḥ pūrvaṃ vinikṛtā raṇe // (24.2) Par.?
āryāśca pṛthivīpālāḥ prahṛṣṭanaravāhanāḥ / (25.1) Par.?
samīyuḥ pāṇḍuputreṇa bahavo yuddhadurmadāḥ // (25.2) Par.?
evaṃ yuddhāni vṛttāni tatra tatra mahīpate / (26.1) Par.?
arjunasya mahīpālair nānādeśanivāsibhiḥ // (26.2) Par.?
yāni tūbhayato rājan prataptāni mahānti ca / (27.1) Par.?
tāni yuddhāni vakṣyāmi kaunteyasya tavānagha // (27.2) Par.?
Duration=0.13626909255981 secs.