Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): war

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 8789
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
trigartair abhavad yuddhaṃ kṛtavairaiḥ kirīṭinaḥ / (1.2) Par.?
mahārathasamājñātair hatānāṃ putranaptṛbhiḥ // (1.3) Par.?
te samājñāya samprāptaṃ yajñiyaṃ turagottamam / (2.1) Par.?
viṣayānte tato vīrā daṃśitāḥ paryavārayan // (2.2) Par.?
rathino baddhatūṇīrāḥ sadaśvaiḥ samalaṃkṛtaiḥ / (3.1) Par.?
parivārya hayaṃ rājan grahītuṃ sampracakramuḥ // (3.2) Par.?
tataḥ kirīṭī saṃcintya teṣāṃ rājñāṃ cikīrṣitam / (4.1) Par.?
vārayāmāsa tān vīrān sāntvapūrvam ariṃdamaḥ // (4.2) Par.?
tam anādṛtya te sarve śarair abhyahanaṃstadā / (5.1) Par.?
tamorajobhyāṃ saṃchannāṃstān kirīṭī nyavārayat // (5.2) Par.?
abravīcca tato jiṣṇuḥ prahasann iva bhārata / (6.1) Par.?
nivartadhvam adharmajñāḥ śreyo jīvitam eva vaḥ // (6.2) Par.?
sa hi vīraḥ prayāsyan vai dharmarājena vāritaḥ / (7.1) Par.?
hatabāndhavā na te pārtha hantavyāḥ pārthivā iti // (7.2) Par.?
sa tadā tad vacaḥ śrutvā dharmarājasya dhīmataḥ / (8.1) Par.?
tānnivartadhvam ityāha na nyavartanta cāpi te // (8.2) Par.?
tatastrigartarājānaṃ sūryavarmāṇam āhave / (9.1) Par.?
vitatya śarajālena prajahāsa dhanaṃjayaḥ // (9.2) Par.?
tataste rathaghoṣeṇa khuranemisvanena ca / (10.1) Par.?
pūrayanto diśaḥ sarvā dhanaṃjayam upādravan // (10.2) Par.?
sūryavarmā tataḥ pārthe śarāṇāṃ nataparvaṇām / (11.1) Par.?
śatānyamuñcad rājendra laghvastram abhidarśayan // (11.2) Par.?
tathaivānye maheṣvāsā ye tasyaivānuyāyinaḥ / (12.1) Par.?
mumucuḥ śaravarṣāṇi dhanaṃjayavadhaiṣiṇaḥ // (12.2) Par.?
sa tāñ jyāpuṅkhanirmuktair bahubhiḥ subahūñ śarān / (13.1) Par.?
cicheda pāṇḍavo rājaṃste bhūmau nyapataṃstadā // (13.2) Par.?
ketuvarmā tu tejasvī tasyaivāvarajo yuvā / (14.1) Par.?
yuyudhe bhrātur arthāya pāṇḍavena mahātmanā // (14.2) Par.?
tam āpatantaṃ samprekṣya ketuvarmāṇam āhave / (15.1) Par.?
abhyaghnanniśitair bāṇair bībhatsuḥ paravīrahā // (15.2) Par.?
ketuvarmaṇyabhihate dhṛtavarmā mahārathaḥ / (16.1) Par.?
rathenāśu samāvṛtya śarair jiṣṇum avākirat // (16.2) Par.?
tasya tāṃ śīghratām īkṣya tutoṣātīva vīryavān / (17.1) Par.?
guḍākeśo mahātejā bālasya dhṛtavarmaṇaḥ // (17.2) Par.?
na saṃdadhānaṃ dadṛśe nādadānaṃ ca taṃ tadā / (18.1) Par.?
kirantam eva sa śarān dadṛśe pākaśāsaniḥ // (18.2) Par.?
sa tu taṃ pūjayāmāsa dhṛtavarmāṇam āhave / (19.1) Par.?
manasā sa muhūrtaṃ vai raṇe samabhiharṣayan // (19.2) Par.?
taṃ pannagam iva kruddhaṃ kuruvīraḥ smayann iva / (20.1) Par.?
prītipūrvaṃ mahārāja prāṇair na vyaparopayat // (20.2) Par.?
sa tathā rakṣyamāṇo vai pārthenāmitatejasā / (21.1) Par.?
dhṛtavarmā śaraṃ tīkṣṇaṃ mumoca vijaye tadā // (21.2) Par.?
sa tena vijayastūrṇam asyan viddhaḥ kare bhṛśam / (22.1) Par.?
mumoca gāṇḍīvaṃ duḥkhāt tat papātātha bhūtale // (22.2) Par.?
dhanuṣaḥ patatastasya savyasācikarād vibho / (23.1) Par.?
indrasyevāyudhasyāsīd rūpaṃ bharatasattama // (23.2) Par.?
tasminnipatite divye mahādhanuṣi pārthiva / (24.1) Par.?
jahāsa sasvanaṃ hāsaṃ dhṛtavarmā mahāhave // (24.2) Par.?
tato roṣānvito jiṣṇuḥ pramṛjya rudhiraṃ karāt / (25.1) Par.?
dhanur ādatta tad divyaṃ śaravarṣaṃ vavarṣa ca // (25.2) Par.?
tato halahalāśabdo divaspṛg abhavat tadā / (26.1) Par.?
nānāvidhānāṃ bhūtānāṃ tat karmātīva śaṃsatām // (26.2) Par.?
tataḥ samprekṣya taṃ kruddhaṃ kālāntakayamopamam / (27.1) Par.?
jiṣṇuṃ traigartakā yodhāstvaritāḥ paryavārayan // (27.2) Par.?
abhisṛtya parīpsārthaṃ tataste dhṛtavarmaṇaḥ / (28.1) Par.?
parivavrur guḍākeśaṃ tatrākrudhyad dhanaṃjayaḥ // (28.2) Par.?
tato yodhāñ jaghānāśu teṣāṃ sa daśa cāṣṭa ca / (29.1) Par.?
mahendravajrapratimair āyasair niśitaiḥ śaraiḥ // (29.2) Par.?
tāṃstu prabhagnān samprekṣya tvaramāṇo dhanaṃjayaḥ / (30.1) Par.?
śarair āśīviṣākārair jaghāna svanavaddhasan // (30.2) Par.?
te bhagnamanasaḥ sarve traigartakamahārathāḥ / (31.1) Par.?
diśo vidudruvuḥ sarvā dhanaṃjayaśarārditāḥ // (31.2) Par.?
ta ūcuḥ puruṣavyāghraṃ saṃśaptakaniṣūdanam / (32.1) Par.?
tava sma kiṃkarāḥ sarve sarve ca vaśagāstava // (32.2) Par.?
ājñāpayasva naḥ pārtha prahvān preṣyān avasthitān / (33.1) Par.?
kariṣyāmaḥ priyaṃ sarvaṃ tava kauravanandana // (33.2) Par.?
etad ājñāya vacanaṃ sarvāṃstān abravīt tadā / (34.1) Par.?
jīvitaṃ rakṣata nṛpāḥ śāsanaṃ gṛhyatām iti // (34.2) Par.?
Duration=0.14312601089478 secs.