Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9395
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
vanaṃ gate kauravendre duḥkhaśokasamāhatāḥ / (1.2) Par.?
babhūvuḥ pāṇḍavā rājanmātṛśokena cārditāḥ // (1.3) Par.?
tathā paurajanaḥ sarvaḥ śocann āste janādhipam / (2.1) Par.?
kurvāṇāśca kathāstatra brāhmaṇā nṛpatiṃ prati // (2.2) Par.?
kathaṃ nu rājā vṛddhaḥ sa vane vasati nirjane / (3.1) Par.?
gāndhārī ca mahābhāgā sā ca kuntī pṛthā katham // (3.2) Par.?
sukhārhaḥ sa hi rājarṣir na sukhaṃ tanmahāvanam / (4.1) Par.?
kimavasthaḥ samāsādya prajñācakṣur hatātmajaḥ // (4.2) Par.?
suduṣkaraṃ kṛtavatī kuntī putrān apaśyatī / (5.1) Par.?
rājyaśriyaṃ parityajya vanavāsam arocayat // (5.2) Par.?
viduraḥ kimavasthaśca bhrātuḥ śuśrūṣur ātmavān / (6.1) Par.?
sa ca gāvalgaṇir dhīmān bhartṛpiṇḍānupālakaḥ // (6.2) Par.?
ākumāraṃ ca paurāste cintāśokasamāhatāḥ / (7.1) Par.?
tatra tatra kathāścakruḥ samāsādya parasparam // (7.2) Par.?
pāṇḍavāścaiva te sarve bhṛśaṃ śokaparāyaṇāḥ / (8.1) Par.?
śocanto mātaraṃ vṛddhām ūṣur nāticiraṃ pure // (8.2) Par.?
tathaiva pitaraṃ vṛddhaṃ hataputraṃ janeśvaram / (9.1) Par.?
gāndhārīṃ ca mahābhāgāṃ viduraṃ ca mahāmatim // (9.2) Par.?
naiṣāṃ babhūva saṃprītistān vicintayatāṃ tadā / (10.1) Par.?
na rājye na ca nārīṣu na vedādhyayane tathā // (10.2) Par.?
paraṃ nirvedam agamaṃścintayanto narādhipam / (11.1) Par.?
tacca jñātivadhaṃ ghoraṃ saṃsmarantaḥ punaḥ punaḥ // (11.2) Par.?
abhimanyośca bālasya vināśaṃ raṇamūrdhani / (12.1) Par.?
karṇasya ca mahābāhoḥ saṃgrāmeṣvapalāyinaḥ // (12.2) Par.?
tathaiva draupadeyānām anyeṣāṃ suhṛdām api / (13.1) Par.?
vadhaṃ saṃsmṛtya te vīrā nātipramanaso 'bhavan // (13.2) Par.?
hatapravīrāṃ pṛthivīṃ hataratnāṃ ca bhārata / (14.1) Par.?
sadaiva cintayantaste na nidrām upalebhire // (14.2) Par.?
draupadī hataputrā ca subhadrā caiva bhāminī / (15.1) Par.?
nātiprītiyute devyau tadāstām aprahṛṣṭavat // (15.2) Par.?
vairāṭyāstu sutaṃ dṛṣṭvā pitaraṃ te parikṣitam / (16.1) Par.?
dhārayanti sma te prāṇāṃstava pūrvapitāmahāḥ // (16.2) Par.?
Duration=0.089699983596802 secs.