Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9460
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
sa taiḥ saha naravyāghrair bhrātṛbhir bharatarṣabha / (1.2) Par.?
rājā rucirapadmākṣair āsāṃcakre tadāśrame // (1.3) Par.?
tāpasaiśca mahābhāgair nānādeśasamāgataiḥ / (2.1) Par.?
draṣṭuṃ kurupateḥ putrān pāṇḍavān pṛthuvakṣasaḥ // (2.2) Par.?
te 'bruvañ jñātum icchāmaḥ katamo 'tra yudhiṣṭhiraḥ / (3.1) Par.?
bhīmārjunayamāścaiva draupadī ca yaśasvinī // (3.2) Par.?
tān ācakhyau tadā sūtaḥ sarvānnāmābhināmataḥ / (4.1) Par.?
saṃjayo draupadīṃ caiva sarvāścānyāḥ kurustriyaḥ // (4.2) Par.?
ya eṣa jāmbūnadaśuddhagauratanur mahāsiṃha iva pravṛddhaḥ / (5.1) Par.?
pracaṇḍaghoṇaḥ pṛthudīrghanetras tāmrāyatāsyaḥ kururāja eṣaḥ // (5.2) Par.?
ayaṃ punar mattagajendragāmī prataptacāmīkaraśuddhagauraḥ / (6.1) Par.?
pṛthvāyatāṃsaḥ pṛthudīrghabāhur vṛkodaraḥ paśyata paśyatainam // (6.2) Par.?
yastveṣa pārśve 'sya mahādhanuṣmāñ śyāmo yuvā vāraṇayūthapābhaḥ / (7.1) Par.?
siṃhonnatāṃso gajakhelagāmī padmāyatākṣo 'rjuna eṣa vīraḥ // (7.2) Par.?
kuntīsamīpe puruṣottamau tu yamāvimau viṣṇumahendrakalpau / (8.1) Par.?
manuṣyaloke sakale samo 'sti yayor na rūpe na bale na śīle // (8.2) Par.?
iyaṃ punaḥ padmadalāyatākṣī madhyaṃ vayaḥ kiṃcid iva spṛśantī / (9.1) Par.?
nīlotpalābhā puradevateva kṛṣṇā sthitā mūrtimatīva lakṣmīḥ // (9.2) Par.?
asyāstu pārśve kanakottamābhā yaiṣā prabhā mūrtimatīva gaurī / (10.1) Par.?
madhye sthitaiṣā bhaginī dvijāgryā cakrāyudhasyāpratimasya tasya // (10.2) Par.?
iyaṃ svasā rājacamūpatestu pravṛddhanīlotpaladāmavarṇā / (11.1) Par.?
paspardha kṛṣṇena nṛpaḥ sadā yo vṛkodarasyaiṣa parigraho 'gryaḥ // (11.2) Par.?
iyaṃ ca rājño magadhādhipasya sutā jarāsaṃdha iti śrutasya / (12.1) Par.?
yavīyaso mādravatīsutasya bhāryā matā campakadāmagaurī // (12.2) Par.?
indīvaraśyāmatanuḥ sthitā tu yaiṣāparāsannamahītale ca / (13.1) Par.?
bhāryā matā mādravatīsutasya jyeṣṭhasya seyaṃ kamalāyatākṣī // (13.2) Par.?
iyaṃ tu niṣṭaptasuvarṇagaurī rājño virāṭasya sutā saputrā / (14.1) Par.?
bhāryābhimanyor nihato raṇe yo droṇādibhistair viratho rathasthaiḥ // (14.2) Par.?
etāstu sīmantaśiroruhā yāḥ śuklottarīyā nararājapatnyaḥ / (15.1) Par.?
rājño 'sya vṛddhasya paraṃśatākhyāḥ snuṣā vivīrā hataputranāthāḥ // (15.2) Par.?
etā yathāmukhyam udāhṛtā vo brāhmaṇyabhāvād ṛjubuddhisattvāḥ / (16.1) Par.?
sarvā bhavadbhiḥ paripṛcchyamānā narendrapatnyaḥ suviśuddhasattvāḥ // (16.2) Par.?
evaṃ sa rājā kuruvṛddhavaryaḥ samāgatastair naradevaputraiḥ / (17.1) Par.?
papraccha sarvān kuśalaṃ tadānīṃ gateṣu sarveṣvatha tāpaseṣu // (17.2) Par.?
yodheṣu cāpyāśramamaṇḍalaṃ taṃ muktvā niviṣṭeṣu vimucya patram / (18.1) Par.?
strīvṛddhabāle ca susaṃniviṣṭe yathārhataḥ kuśalaṃ paryapṛcchat // (18.2) Par.?
Duration=0.073732137680054 secs.