Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9467
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vyāsa uvāca / (1.1) Par.?
bhadre drakṣyasi gāndhāri putrān bhrātṝn sakhīṃstathā / (1.2) Par.?
vadhūśca patibhiḥ sārdhaṃ niśi suptotthitā iva // (1.3) Par.?
karṇaṃ drakṣyati kuntī ca saubhadraṃ cāpi yādavī / (2.1) Par.?
draupadī pañca putrāṃśca pitṝn bhrātṝṃstathaiva ca // (2.2) Par.?
pūrvam evaiṣa hṛdaye vyavasāyo 'bhavanmama / (3.1) Par.?
yathāsmi codito rājñā bhavatyā pṛthayaiva ca // (3.2) Par.?
na te śocyā mahātmānaḥ sarva eva nararṣabhāḥ / (4.1) Par.?
kṣatradharmaparāḥ santastathā hi nidhanaṃ gatāḥ // (4.2) Par.?
bhavitavyam avaśyaṃ tat surakāryam anindite / (5.1) Par.?
avaterustataḥ sarve devabhāgair mahītalam // (5.2) Par.?
gandharvāpsarasaścaiva piśācā guhyarākṣasāḥ / (6.1) Par.?
tathā puṇyajanāścaiva siddhā devarṣayo 'pi ca // (6.2) Par.?
devāśca dānavāścaiva tathā brahmarṣayo 'malāḥ / (7.1) Par.?
ta ete nidhanaṃ prāptāḥ kurukṣetre raṇājire // (7.2) Par.?
gandharvarājo yo dhīmān dhṛtarāṣṭra iti śrutaḥ / (8.1) Par.?
sa eva mānuṣe loke dhṛtarāṣṭraḥ patistava // (8.2) Par.?
pāṇḍuṃ marudgaṇaṃ viddhi viśiṣṭatamam acyutam / (9.1) Par.?
dharmasyāṃśo 'bhavat kṣattā rājā cāyaṃ yudhiṣṭhiraḥ // (9.2) Par.?
kaliṃ duryodhanaṃ viddhi śakuniṃ dvāparaṃ tathā / (10.1) Par.?
duḥśāsanādīn viddhi tvaṃ rākṣasāñśubhadarśane // (10.2) Par.?
marudgaṇād bhīmasenaṃ balavantam ariṃdamam / (11.1) Par.?
viddhi ca tvaṃ naram ṛṣim imaṃ pārthaṃ dhanaṃjayam / (11.2) Par.?
nārāyaṇaṃ hṛṣīkeśam aśvinau yamajāvubhau // (11.3) Par.?
dvidhā kṛtvātmano deham ādityaṃ tapatāṃ varam / (12.1) Par.?
lokāṃśca tāpayānaṃ vai viddhi karṇaṃ ca śobhane / (12.2) Par.?
yaśca vairārtham udbhūtaḥ saṃgharṣajananastathā // (12.3) Par.?
yaśca pāṇḍavadāyādo hataḥ ṣaḍbhir mahārathaiḥ / (13.1) Par.?
sa soma iha saubhadro yogād evābhavad dvidhā // (13.2) Par.?
draupadyā saha sambhūtaṃ dhṛṣṭadyumnaṃ ca pāvakāt / (14.1) Par.?
agner bhāgaṃ śubhaṃ viddhi rākṣasaṃ tu śikhaṇḍinam // (14.2) Par.?
droṇaṃ bṛhaspater bhāgaṃ viddhi drauṇiṃ ca rudrajam / (15.1) Par.?
bhīṣmaṃ ca viddhi gāṅgeyaṃ vasuṃ mānuṣatāṃ gatam // (15.2) Par.?
evam ete mahāprājñe devā mānuṣyam etya hi / (16.1) Par.?
tataḥ punar gatāḥ svargaṃ kṛte karmaṇi śobhane // (16.2) Par.?
yacca vo hṛdi sarveṣāṃ duḥkham enacciraṃ sthitam / (17.1) Par.?
tad adya vyapaneṣyāmi paralokakṛtād bhayāt // (17.2) Par.?
sarve bhavanto gacchantu nadīṃ bhāgīrathīṃ prati / (18.1) Par.?
tatra drakṣyatha tān sarvān ye hatāsmin raṇājire // (18.2) Par.?
vaiśaṃpāyana uvāca / (19.1) Par.?
iti vyāsasya vacanaṃ śrutvā sarvo janastadā / (19.2) Par.?
mahatā siṃhanādena gaṅgām abhimukho yayau // (19.3) Par.?
dhṛtarāṣṭraśca sāmātyaḥ prayayau saha pāṇḍavaiḥ / (20.1) Par.?
sahito muniśārdūlair gandharvaiśca samāgataiḥ // (20.2) Par.?
tato gaṅgāṃ samāsādya krameṇa sa janārṇavaḥ / (21.1) Par.?
nivāsam akarot sarvo yathāprīti yathāsukham // (21.2) Par.?
rājā ca pāṇḍavaiḥ sārdham iṣṭe deśe sahānugaḥ / (22.1) Par.?
nivāsam akarod dhīmān sastrīvṛddhapuraḥsaraḥ // (22.2) Par.?
jagāma tad ahaścāpi teṣāṃ varṣaśataṃ yathā / (23.1) Par.?
niśāṃ pratīkṣamāṇānāṃ didṛkṣūṇāṃ mṛtānnṛpān // (23.2) Par.?
atha puṇyaṃ girivaram astam abhyagamad raviḥ / (24.1) Par.?
tataḥ kṛtābhiṣekāste naiśaṃ karma samācaran // (24.2) Par.?
Duration=0.16707992553711 secs.