Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Kṛṣṇa, omina, presigns, nimittas

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9397
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
ṣaṭtriṃśe tvatha samprāpte varṣe kauravanandanaḥ / (1.2) Par.?
dadarśa viparītāni nimittāni yudhiṣṭhiraḥ // (1.3) Par.?
vavur vātāḥ sanirghātā rūkṣāḥ śarkaravarṣiṇaḥ / (2.1) Par.?
apasavyāni śakunā maṇḍalāni pracakrire // (2.2) Par.?
pratyagūhur mahānadyo diśo nīhārasaṃvṛtāḥ / (3.1) Par.?
ulkāścāṅgāravarṣiṇyaḥ prapetur gaganād bhuvi // (3.2) Par.?
ādityo rajasā rājan samavacchannamaṇḍalaḥ / (4.1) Par.?
viraśmir udaye nityaṃ kabandhaiḥ samadṛśyata // (4.2) Par.?
pariveṣāśca dṛśyante dāruṇāḥ candrasūryayoḥ / (5.1) Par.?
trivarṇāḥ śyāmarūkṣāntāstathā bhasmāruṇaprabhāḥ // (5.2) Par.?
ete cānye ca bahava utpātā bhayaśaṃsinaḥ / (6.1) Par.?
dṛśyante 'har aho rājan hṛdayodvegakārakāḥ // (6.2) Par.?
kasyacit tvatha kālasya kururājo yudhiṣṭhiraḥ / (7.1) Par.?
śuśrāva vṛṣṇicakrasya mausale kadanaṃ kṛtam // (7.2) Par.?
vimuktaṃ vāsudevaṃ ca śrutvā rāmaṃ ca pāṇḍavaḥ / (8.1) Par.?
samānīyābravīd bhrātṝn kiṃ kariṣyāma ityuta // (8.2) Par.?
parasparaṃ samāsādya brahmadaṇḍabalātkṛtān / (9.1) Par.?
vṛṣṇīn vinaṣṭāṃste śrutvā vyathitāḥ pāṇḍavābhavan // (9.2) Par.?
nidhanaṃ vāsudevasya samudrasyeva śoṣaṇam / (10.1) Par.?
vīrā na śraddadhustasya vināśaṃ śārṅgadhanvanaḥ // (10.2) Par.?
mausalaṃ te pariśrutya duḥkhaśokasamanvitāḥ / (11.1) Par.?
viṣaṇṇā hatasaṃkalpāḥ pāṇḍavāḥ samupāviśan // (11.2) Par.?
Duration=0.053794860839844 secs.