Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 9684
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
vaiśaṃpāyana uvāca / (1.1) Par.?
sthite muhūrtaṃ pārthe tu dharmarāje yudhiṣṭhire / (1.2) Par.?
ājagmustatra kauravya devāḥ śakrapurogamāḥ // (1.3) Par.?
svayaṃ vigrahavān dharmo rājānaṃ prasamīkṣitum / (2.1) Par.?
tatrājagāma yatrāsau kururājo yudhiṣṭhiraḥ // (2.2) Par.?
teṣu bhāsvaradeheṣu puṇyābhijanakarmasu / (3.1) Par.?
samāgateṣu deveṣu vyagamat tat tamo nṛpa // (3.2) Par.?
nādṛśyanta ca tāstatra yātanāḥ pāpakarmiṇām / (4.1) Par.?
nadī vaitaraṇī caiva kūṭaśālmalinā saha // (4.2) Par.?
lohakumbhyaḥ śilāścaiva nādṛśyanta bhayānakāḥ / (5.1) Par.?
vikṛtāni śarīrāṇi yāni tatra samantataḥ / (5.2) Par.?
dadarśa rājā kaunteyastānyadṛśyāni cābhavan // (5.3) Par.?
tato vāyuḥ sukhasparśaḥ puṇyagandhavahaḥ śivaḥ / (6.1) Par.?
vavau devasamīpasthaḥ śītalo 'tīva bhārata // (6.2) Par.?
marutaḥ saha śakreṇa vasavaścāśvinau saha / (7.1) Par.?
sādhyā rudrāstathādityā ye cānye 'pi divaukasaḥ // (7.2) Par.?
sarve tatra samājagmuḥ siddhāśca paramarṣayaḥ / (8.1) Par.?
yatra rājā mahātejā dharmaputraḥ sthito 'bhavat // (8.2) Par.?
tataḥ śakraḥ surapatiḥ śriyā paramayā yutaḥ / (9.1) Par.?
yudhiṣṭhiram uvācedaṃ sāntvapūrvam idaṃ vacaḥ // (9.2) Par.?
yudhiṣṭhira mahābāho prītā devagaṇāstava / (10.1) Par.?
ehyehi puruṣavyāghra kṛtam etāvatā vibho / (10.2) Par.?
siddhiḥ prāptā tvayā rājaṃllokāścāpyakṣayāstava // (10.3) Par.?
na ca manyustvayā kāryaḥ śṛṇu cedaṃ vaco mama / (11.1) Par.?
avaśyaṃ narakastāta draṣṭavyaḥ sarvarājabhiḥ // (11.2) Par.?
śubhānām aśubhānāṃ ca dvau rāśī puruṣarṣabha / (12.1) Par.?
yaḥ pūrvaṃ sukṛtaṃ bhuṅkte paścānnirayam eti saḥ / (12.2) Par.?
pūrvaṃ narakabhāgyastu paścāt svargam upaiti saḥ // (12.3) Par.?
bhūyiṣṭhaṃ pāpakarmā yaḥ sa pūrvaṃ svargam aśnute / (13.1) Par.?
tena tvam evaṃ gamito mayā śreyo'rthinā nṛpa // (13.2) Par.?
vyājena hi tvayā droṇa upacīrṇaḥ sutaṃ prati / (14.1) Par.?
vyājenaiva tato rājan darśito narakastava // (14.2) Par.?
yathaiva tvaṃ tathā bhīmastathā pārtho yamau tathā / (15.1) Par.?
draupadī ca tathā kṛṣṇā vyājena narakaṃ gatāḥ // (15.2) Par.?
āgaccha naraśārdūla muktāste caiva kilbiṣāt / (16.1) Par.?
svapakṣāścaiva ye tubhyaṃ pārthivā nihatā raṇe / (16.2) Par.?
sarve svargam anuprāptāstān paśya puruṣarṣabha // (16.3) Par.?
karṇaścaiva maheṣvāsaḥ sarvaśastrabhṛtāṃ varaḥ / (17.1) Par.?
sa gataḥ paramāṃ siddhiṃ yadarthaṃ paritapyase // (17.2) Par.?
taṃ paśya puruṣavyāghram ādityatanayaṃ vibho / (18.1) Par.?
svasthānasthaṃ mahābāho jahi śokaṃ nararṣabha // (18.2) Par.?
bhrātṝṃścānyāṃstathā paśya svapakṣāṃścaiva pārthivān / (19.1) Par.?
svaṃ svaṃ sthānam anuprāptān vyetu te mānaso jvaraḥ // (19.2) Par.?
anubhūya pūrvaṃ tvaṃ kṛcchram itaḥ prabhṛti kaurava / (20.1) Par.?
viharasva mayā sārdhaṃ gataśoko nirāmayaḥ // (20.2) Par.?
karmaṇāṃ tāta puṇyānāṃ jitānāṃ tapasā svayam / (21.1) Par.?
dānānāṃ ca mahābāho phalaṃ prāpnuhi pāṇḍava // (21.2) Par.?
adya tvāṃ devagandharvā divyāścāpsaraso divi / (22.1) Par.?
upasevantu kalyāṇaṃ virajo'mbaravāsasaḥ // (22.2) Par.?
rājasūyajitāṃllokān aśvamedhābhivardhitān / (23.1) Par.?
prāpnuhi tvaṃ mahābāho tapasaśca phalaṃ mahat // (23.2) Par.?
uparyupari rājñāṃ hi tava lokā yudhiṣṭhira / (24.1) Par.?
hariścandrasamāḥ pārtha yeṣu tvaṃ vihariṣyasi // (24.2) Par.?
māndhātā yatra rājarṣir yatra rājā bhagīrathaḥ / (25.1) Par.?
dauḥṣantir yatra bharatastatra tvaṃ vihariṣyasi // (25.2) Par.?
eṣā devanadī puṇyā pārtha trailokyapāvanī / (26.1) Par.?
ākāśagaṅgā rājendra tatrāplutya gamiṣyasi // (26.2) Par.?
atra snātasya te bhāvo mānuṣo vigamiṣyati / (27.1) Par.?
gataśoko nirāyāso muktavairo bhaviṣyasi // (27.2) Par.?
evaṃ bruvati devendre kauravendraṃ yudhiṣṭhiram / (28.1) Par.?
dharmo vigrahavān sākṣād uvāca sutam ātmanaḥ // (28.2) Par.?
bho bho rājanmahāprājña prīto 'smi tava putraka / (29.1) Par.?
madbhaktyā satyavākyena kṣamayā ca damena ca // (29.2) Par.?
eṣā tṛtīyā jijñāsā tava rājan kṛtā mayā / (30.1) Par.?
na śakyase cālayituṃ svabhāvāt pārtha hetubhiḥ // (30.2) Par.?
pūrvaṃ parīkṣito hi tvam āsīr dvaitavanaṃ prati / (31.1) Par.?
araṇīsahitasyārthe tacca nistīrṇavān asi // (31.2) Par.?
sodaryeṣu vinaṣṭeṣu draupadyāṃ tatra bhārata / (32.1) Par.?
śvarūpadhāriṇā putra punastvaṃ me parīkṣitaḥ // (32.2) Par.?
idaṃ tṛtīyaṃ bhrātṝṇām arthe yat sthātum icchasi / (33.1) Par.?
viśuddho 'si mahābhāga sukhī vigatakalmaṣaḥ // (33.2) Par.?
na ca te bhrātaraḥ pārtha narakasthā viśāṃ pate / (34.1) Par.?
māyaiṣā devarājena mahendreṇa prayojitā // (34.2) Par.?
avaśyaṃ narakastāta draṣṭavyaḥ sarvarājabhiḥ / (35.1) Par.?
tatastvayā prāptam idaṃ muhūrtaṃ duḥkham uttamam // (35.2) Par.?
na savyasācī bhīmo vā yamau vā puruṣarṣabhau / (36.1) Par.?
karṇo vā satyavāk śūro narakārhāściraṃ nṛpa // (36.2) Par.?
na kṛṣṇā rājaputrī ca narakārhā yudhiṣṭhira / (37.1) Par.?
ehyehi bharataśreṣṭha paśya gaṅgāṃ trilokagām // (37.2) Par.?
evam uktaḥ sa rājarṣistava pūrvapitāmahaḥ / (38.1) Par.?
jagāma saha dharmeṇa sarvaiśca tridaśālayaiḥ // (38.2) Par.?
gaṅgāṃ devanadīṃ puṇyāṃ pāvanīm ṛṣisaṃstutām / (39.1) Par.?
avagāhya tu tāṃ rājā tanuṃ tatyāja mānuṣīm // (39.2) Par.?
tato divyavapur bhūtvā dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ / (40.1) Par.?
nirvairo gatasaṃtāpo jale tasmin samāplutaḥ // (40.2) Par.?
tato yayau vṛto devaiḥ kururājo yudhiṣṭhiraḥ / (41.1) Par.?
dharmeṇa sahito dhīmān stūyamāno maharṣibhiḥ // (41.2) Par.?
Duration=0.19915199279785 secs.