Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4295
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
atha bījanirvāhaṇam ārabhyate / (1.1) Par.?
svarṇamākṣika:: for production of gold (?)
svīkṛtya sarvasarito gaṅgā jaladhau yathā tathā haimam / (1.2) Par.?
praviśati rase gṛhītvā saṃmiliti sarvalohaguṇān // (1.3) Par.?
jīryati milati ca śulbe tatsatvaṃ kiṭṭatāṃ yāti / (2.1) Par.?
passende Stoffe fr svarṇa-, tārakriyā
hemakriyāsu kariṇā trapuṇā tārakriyāsu nirvyūḍham // (2.2) Par.?
Herstellung eines bījas
ghanasatvaṃ khalu raviṇā rasāyane dvaṃdvakaṃ yojyam / (3.1) Par.?
raktagaṇapātabhāvitagirijatumākṣikagairikadaradaiḥ // (3.2) Par.?
gold:: bīja
mṛdulatāmrakāntaghanasatvaṃ mṛtanāgatīkṣṇakanakaṃ ca / (4.1) Par.?
kurvīta bījaśeṣaṃ daradaśilātālamākṣikairvāpāt // (4.2) Par.?
gold, silver:: bīja
mṛtanāgaṃ vaṅgaṃ vā śulvaṃ ghanasatvatārakanakaṃ vā / (5.1) Par.?
dhmātaṃ tadeva sarvaṃ giriṇādhikaśodhanairvāpāt // (5.2) Par.?
gold:: bija (?)
raktagaṇaṃ pītaṃ vā mākṣikarājāvartam atho vimalam / (6.1) Par.?
ekatamaṃ vā gairikakunaṭīkṣitigandhakakhagairvā // (6.2) Par.?
nirvyūḍhaireva raso rāgādi gṛhṇāti bandhamupayāti / (7.1) Par.?
mṛtalohoparasādyair nirvyūḍhaṃ bhavati śṛṅkhalābījam // (7.2) Par.?
bīja for rañjana and bandhana of mercury
āyasaśalākikābhyām advandvākhyaiśca saṅkarākhyaiśca / (8.1) Par.?
Text
nirvyūḍhaṃ rasalohairjāraṇakarmocitaṃ bhavati // (8.2) Par.?
bījamidaṃ raktagaṇe niṣecitaṃ tena kṛtavāpam / (9.1) Par.?
cāritajāritamātraṃ sūtaṃ rañjayati badhnāti // (9.2) Par.?
bīja:: further processing
raktasnehaviśodhitamṛtaloharasādibhistu sarveṣām / (10.1) Par.?
bījānāṃ kuru vāpaṃ raktasnehe niṣekaṃ ca // (10.2) Par.?
silver:: bījas
vaṅgābhram abhratāraṃ sitaśailamalāhatau ca sitavaṅgau / (11.1) Par.?
raktaṃ sitatāpyahataṃ rañjati nirvyūḍhavaṅgābhram // (11.2) Par.?
nirvāhaṇavidhireṣaḥ prakāśito'śeṣadoṣaśamanāya / (12.1) Par.?
bījānāmapyevaṃ ghanasatvaṃ yujyate prathamam // (12.2) Par.?
crucible for bījanirvāhaṇa
chāgāsthibhasmanirmitamūṣāṃ kṛtvaiva mallakākārām / (13.1) Par.?
dalayoge ghanarandhrāṃ ṭaṅkaṇaviṣaguñjākṛtalepām // (13.2) Par.?
Duration=0.05556583404541 secs.