Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4348
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
abhra:: sattva:: druti:: causes bandhana of mercury
vakṣye tvabhrakasatvād vimaladrutim akhilaguṇagaṇādhārām / (1.1) Par.?
sā hi nibadhnāti rasaṃ saṃmilitā milati ca sukhena // (1.2) Par.?
abhra:: sattva:: druti:: production
vajravallyāḥ svarasena gaganaṃ sauvarcalānvitaṃ piṣṭam / (2.1) Par.?
paripakvaṃ niculapuṭairnirlepaṃ bhavati rasarūpam // (2.2) Par.?
abhra:: sattva:: druti:: production
ajajalaśatapariplāvitakapitindukacūrṇavāpamātreṇa / (3.1) Par.?
drutajātamabhrakasatvaṃ mūṣāyāṃ rasanibhaṃ bhavati // (3.2) Par.?
abhra:: sattva:: druti:: production
nijarasaśataplāvitakañcukikandotthacūrṇakṛtaparivāpam / (4.1) Par.?
drutamāste'bhrakasattvaṃ tadvatsarvāṇi lohāni // (4.2) Par.?
abhra:: sattva:: druti:: production
gaganaṃ cikuratailaghṛṣṭaṃ gomayaliptaṃ ca kuliśamūṣāyām / (5.1) Par.?
sudhmātamatra sattvaṃ plavati jalākāramacireṇa // (5.2) Par.?
abhra:: sattva:: druti:: general rule
gaganadrutiriha satve jñeyo hi rasasya sampradāyo 'yam / (6.1) Par.?
prathamaṃ nipātya satvaṃ deyo vāpo drute tasmin // (6.2) Par.?
gold:: druti
suragopakadeharajaḥ suradāliphalaiḥ samāṃśakairdeyaḥ / (7.1) Par.?
vāpo drute suvarṇe drutamāste tadrasaprakhyam // (7.2) Par.?
gold:: druti
atha nijarasaparibhāvitasuradālīcūrṇavāpamātreṇa / (8.1) Par.?
drutamevāste kanakaṃ labhate bhūyo na kaṭhinatvam // (8.2) Par.?
tīkṣṇaloha:: druti
suradālībhasma galitaṃ triḥsaptakṛtvātha gojalaṃ śuṣkam / (9.1) Par.?
vāpena salilasadṛśaṃ kurute mūṣāgataṃ tīkṣṇam // (9.2) Par.?
mākṣikasattvadruti
kūrmāsthiśilājatukameṣīmṛgago'sthivāpitā kāñcī / (10.1) Par.?
jalasadṛśī bhavati sadā vāpo deyo drutāyāṃ tu // (10.2) Par.?
abhra:: druti:: alchem. properties
abhrakadrutiraviśeṣā nirlepā yojitā samāsāttu / (11.1) Par.?
āroṭaṃ rasarājaṃ badhnāti hi dvandvayogena // (11.2) Par.?
receipe for dvandvana of druti and mercury
kṛṣṇāgarunābhisitai rasonasitarāmaṭhairimā drutayaḥ / (12.1) Par.?
soṣṇe milanti rasena mṛditāḥ strīkusumapalāśabījarasaiḥ // (12.2) Par.?
mercury:: baddha:: causes longevity
iti baddho rasarājo guñjāmātropayojito nityam / (13.1) Par.?
ekenaiva palena tu kalpāyutajīvitaṃ kurute // (13.2) Par.?
atha pūrvoktagrāsakramājjarate raso vidhivat / (14.1) Par.?
etāḥ pūrvadrutayo bhavanti rasarājaphaladāśca // (14.2) Par.?
drutijāraṇa => vedha potency
samajīrṇaḥ śatavedhī dviguṇena rasaḥ sahasravedhī ca / (15.1) Par.?
kramaśo hi koṭivedhī dviguṇadviguṇadruteścaraṇāt // (15.2) Par.?
ṣoḍaśa vā dvātriṃśadvā grāsā jīrṇāścatuḥṣaṣṭiḥ / (16.1) Par.?
vidhyati tadā rasendro lohaṃ dhūmāvalokanataḥ // (16.2) Par.?
Duration=0.07929801940918 secs.