Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2148
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śrīdevī uvāca / (1.1) Par.?
kākīcañcuṃ mahāmudrāṃ kathayasva dayānidhe / (1.2) Par.?
yena rūpeṇa deveśa dehāsanaparo bhavet // (1.3) Par.?
śrīśiva uvāca / (2.1) Par.?
anākulena deveśi jihvāṃ paramayatnataḥ / (2.2) Par.?
tālumūle nyaset paścāt tato vāyuṃ pibet śanaiḥ // (2.3) Par.?
dantairdantān samāpīḍya kākīcañcuṃ samabhyaset / (3.1) Par.?
bahuyonyuktavidhinā sarvakarmāṇi sādhayet // (3.2) Par.?
athātaḥ sampravakṣyāmi svalpayoniṃ śṛṇu priye / (4.1) Par.?
gudachidre dakṣagulphaṃ saṃdhau liṅgaṃ vinikṣipet // (4.2) Par.?
nābhirandhre'thavā gulphaṃ dhārayed vāmahastake / (5.1) Par.?
bahuyonyuktavidhinā cānyat sarvaṃ samāpayet // (5.2) Par.?
mudrā caitanyatantre ca māhātmyaṃ kathitaṃ mayā / (6.1) Par.?
yathā hemagirirdevi yathā vegavatī nadī // (6.2) Par.?
candrādikaṃ yathā devi cirajīvī tathā bhavet / (7.1) Par.?
śrīdevī uvāca / (7.2) Par.?
daśāvatāraṃ deveśa brūhi me jagatāṃ guro // (7.3) Par.?
idānīṃ śrotumicchāmi kathayasva suvistarāt / (8.1) Par.?
kā vā devī kathaṃbhūtā vada me parameśvara // (8.2) Par.?
śrīśiva uvāca / (9.1) Par.?
tārā devī nīlarūpā vagalā kūrmamūrtikā / (9.2) Par.?
dhūmāvatī varāhaṃ syāt chinnamastā nṛsiṃhikā // (9.3) Par.?
bhuvaneśvarī vāmanaḥ syānmātaṃgī rāmamūrtikā / (10.1) Par.?
tripurā jāmadagnyaḥ syād balabhadrastu bhairavī // (10.2) Par.?
mahālakṣmīr bhavet buddho durgā syāt kalkirūpiṇī / (11.1) Par.?
svayaṃ bhagavatī kālī kṛṣṇamūrtiḥ samudbhavā // (11.2) Par.?
iti te kathitaṃ devyavatāraṃ daśamameva hi / (12.1) Par.?
etāsāṃ pūjanād devi mahādevasamo bhavet / (12.2) Par.?
āsāṃ dhyānādikaṃ sarvaṃ kathitaṃ me purā tava // (12.3) Par.?
Duration=0.073617935180664 secs.