Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2252
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sūta uvāca / (1.1) Par.?
tataḥ saṃvatsarasyānte dvādaśādityasaṃnibhaḥ / (1.2) Par.?
divyapītāmbaradharo divyābharaṇabhūṣitaḥ // (1.3) Par.?
tārodarādviniṣkrāntaḥ kumāraścandrasaṃnibhaḥ / (2.1) Par.?
sarvārthaśāstraviddhīmān hastiśāstrapravartakaḥ // (2.2) Par.?
nāma yadrājaputrīyaṃ viśrutaṃ gajavaidyakam / (3.1) Par.?
rājñaḥ somasya putratvād rājaputro budhaḥ smṛtaḥ // (3.2) Par.?
jātamātraḥ sa tejāṃsi sarvāṇyevājayadbalī / (4.1) Par.?
brahmādyāstatra cājagmurdevā devarṣibhiḥ saha // (4.2) Par.?
bṛhaspatigṛhe sarve jātakarmotsave tadā / (5.1) Par.?
apṛcchaṃste surāstārāṃ kena jātaḥ kumārakaḥ // (5.2) Par.?
tataḥ sā lajjitā teṣāṃ na kiṃcidavadattadā / (6.1) Par.?
punaḥ punastadā pṛṣṭā lajjayantī varāṅganā // (6.2) Par.?
somasyeti cirādāha tato'gṛhṇādvidhuḥ sutam / (7.1) Par.?
budha ityakaronnāmnā prādādrājyaṃ ca bhūtale // (7.2) Par.?
abhiṣekaṃ tataḥ kṛtvā pradhānamakarodvibhuḥ / (8.1) Par.?
gṛhasāmyaṃ pradāyātha brahmā brahmarṣisaṃyutaḥ // (8.2) Par.?
paśyatāṃ sarvadevānāṃ tatraivāntaradhīyata / (9.1) Par.?
ilodare ca dharmiṣṭhaṃ budhaḥ putramajījanat // (9.2) Par.?
aśvamedhaśataṃ sāgramakarodyaḥ svatejasā / (10.1) Par.?
purūravā iti khyātaḥ sarvalokanamaskṛtaḥ // (10.2) Par.?
himavacchikhare ramye samārādhya janārdanam / (11.1) Par.?
lokaiśvaryamagādrājā saptadvīpapatistadā // (11.2) Par.?
keśiprabhṛtayo daityāḥ koṭiśo yena dāritāḥ / (12.1) Par.?
urvaśī yasya patnītvamagamadrūpamohitā // (12.2) Par.?
saptadvīpā vasumatī saśailavanakānanā / (13.1) Par.?
dharmeṇa pālitā tena sarvalokahitaiṣiṇā // (13.2) Par.?
cāmaragrāhiṇī kīrtiḥ sadā caivāṅgavāhikā / (14.1) Par.?
viṣṇoḥ prasādāddevendro dadāv ardhāsanaṃ tadā // (14.2) Par.?
dharmārthakāmāndharmeṇa samam evābhyapālayat / (15.1) Par.?
dharmārthakāmāḥ saṃdraṣṭumājagmuḥ kautukātpurā // (15.2) Par.?
jijñāsavastaccaritaṃ kathaṃ paśyati naḥ samam / (16.1) Par.?
bhaktyā cakre tatasteṣāmarghyapādyādikaṃ nṛpaḥ // (16.2) Par.?
āsanatrayamānīya divyaṃ kanakabhūṣitam / (17.1) Par.?
niviśyāthākarotpūjāmīṣaddharme'dhikāṃ punaḥ // (17.2) Par.?
jagmatustena kāmārthāv atikopaṃ nṛpaṃ prati / (18.1) Par.?
arthaḥ śāpamadāttasmai lobhāttvaṃ nāśameṣyasi // (18.2) Par.?
kāmo'pyāha tavonmādo bhavitā gandhamādane / (19.1) Par.?
kumāravanamāśritya viyogādurvaśībhavāt // (19.2) Par.?
dharmo 'pyāha cirāyus tvaṃ dhārmikaśca bhaviṣyasi / (20.1) Par.?
saṃtatistava rājendra yāvaccandrārkatārakam // (20.2) Par.?
śataśo vṛddhimāyātu na nāśaṃ bhuvi yāsyati / (21.1) Par.?
ityuktvāntardadhuḥ sarve rājā rājyaṃ tadanvabhūt // (21.2) Par.?
ahanyahani devendraṃ draṣṭuṃ yāti sa rājarāṭ / (22.1) Par.?
kadācidāruhya rathaṃ dakṣiṇāmbaracāriṇam // (22.2) Par.?
sārdhamarkeṇa so 'paśyannīyamānāmathāmbare / (23.1) Par.?
keśinā dānavendreṇa citralekhāmathorvaśīm // (23.2) Par.?
taṃ vinirjitya samare vividhāyudhapāṇinā / (24.1) Par.?
budhaputreṇa vāyavyam astraṃ muktvā yaśo'rthinā // (24.2) Par.?
tathā śakro'pi samare ā caivaṃ vinirjitaḥ / (25.1) Par.?
mitratvam agamad devair dadāv indrāya corvaśīm // (25.2) Par.?
tataḥprabhṛti mitratvam agamat pākaśāsanaḥ / (26.1) Par.?
sarvalokātiśāyitvaṃ balamūrjo yaśaḥ śriyam // (26.2) Par.?
prādādvajrīti saṃtuṣṭo bharatena ca / (27.1) Par.?
sā purūravasaḥ prītyā gāyantī caritaṃ mahat // (27.2) Par.?
lakṣmīsvayaṃvaraṃ nāma bha pravartitam / (28.1) Par.?
menakāmurvaśīṃ rambhāṃ nṛtyateti tadādiśat // (28.2) Par.?
nanarta salayaṃ tatra lakṣmīrūpeṇa corvaśī / (29.1) Par.?
sā purūravasaṃ dṛṣṭvā nṛtyantī kāmapīḍitā // (29.2) Par.?
vismṛtābhinayaṃ sarvaṃ yatpurā bharatoditam / (30.1) Par.?
śaśāpa bharataḥ krodhādviyogādasya bhūtale // (30.2) Par.?
pañcapañcāśadabdāni latā sūkṣmā bhaviṣyasi / (31.1) Par.?
purūravāḥ piśācatvaṃ tatraivānubhaviṣyati // (31.2) Par.?
tatastamurvaśī gatvā bhartāramakarocciram / (32.1) Par.?
śāpānte bharatasyātha urvaśī budhasūnutaḥ // (32.2) Par.?
ajījanatsutānaṣṭau nāmatastānnibodhata / (33.1) Par.?
āyur dṛḍhāyur aśvāyur dhanāyur dhṛtimānvasuḥ // (33.2) Par.?
śucividyaḥ śatāyuśca sarve divyabalaujasaḥ / (34.1) Par.?
āyuṣo nahuṣaḥ putrau vṛddhaśarmā tathaiva ca // (34.2) Par.?
rajirdambho vipāpmā ca vīrāḥ pañca mahārathāḥ / (35.1) Par.?
rajeḥ putraśataṃ jajñe rājeyamiti viśrutam // (35.2) Par.?
rajirārādhayāmāsa nārāyaṇamakalmaṣam / (36.1) Par.?
tapasā toṣito viṣṇurvarānprādānmahīpate // (36.2) Par.?
devāsuramanuṣyāṇāmabhūtsa vijayī tadā / (37.1) Par.?
atha devāsuraṃ yuddham abhūd varṣaśatatrayam // (37.2) Par.?
prahlādaśakrayorbhīmaṃ na kaścidvijayī tayoḥ / (38.1) Par.?
tato devāsuraiḥ pṛṣṭaḥ prāha devaścaturmukhaḥ // (38.2) Par.?
anayorvijayī kaḥ syādrajiryatreti so 'bravīt / (39.1) Par.?
jayāya prārthito rājā sahāyastvaṃ bhavasva naḥ // (39.2) Par.?
daityaiḥ prāha yadi svāmī vo bhavāmi tatastvalam / (40.1) Par.?
nāsuraiḥ pratipannaṃ tatpratipannaṃ suraistathā // (40.2) Par.?
svāmī bhava tvamasmākaṃ saṃgrāme nāśaya dviṣaḥ / (41.1) Par.?
tato vināśitāḥ sarve ye 'vadhyā vajrapāṇinā // (41.2) Par.?
putratvamagamattuṣṭastasyendraḥ karmaṇā vibhuḥ / (42.1) Par.?
dattvendrāya tadā rājyaṃ jagāma tapase rajiḥ // (42.2) Par.?
rajiputraistadācchinnaṃ balādindrasya vaibhavam / (43.1) Par.?
yajñabhāgaṃ ca rājyaṃ ca tapobalaguṇānvitaiḥ // (43.2) Par.?
rājyabhraṣṭastadā śakro rajiputrairnipīḍitaḥ / (44.1) Par.?
prāha vācaspatiṃ dīnaḥ pīḍito'smi rajeḥ sutaiḥ // (44.2) Par.?
na yajñabhāgo rājyaṃ me nirjitaśca bṛhaspate / (45.1) Par.?
rājyalābhāya me yatnaṃ vidhatsva dhiṣaṇādhipa // (45.2) Par.?
tato bṛhaspatiḥ śakramakarodbaladarpitam / (46.1) Par.?
grahaśāntividhānena pauṣṭikena ca karmaṇā // (46.2) Par.?
gatvātha mohayāmāsa rajiputrānbṛhaspatiḥ / (47.1) Par.?
jinadharmaṃ samāsthāya vedabāhyaṃ sa vedavit // (47.2) Par.?
vedatrayīparibhraṣṭāṃścakāra dhiṣaṇādhipaḥ / (48.1) Par.?
vedabāhyānparijñāya hetuvādasamanvitān // (48.2) Par.?
jaghāna śakro vajreṇa sarvāndharmabahiṣkṛtān / (49.1) Par.?
nahuṣasya pravakṣyāmi putrānsaptaiva dhārmikān // (49.2) Par.?
yatiryayātiḥ saṃyātirudbhavaḥ pācireva ca / (50.1) Par.?
śaryātirmeghajātiśca saptaite vaṃśavardhanāḥ // (50.2) Par.?
yatiḥ kumārabhāve'pi yogī vaikhānaso 'bhavat / (51.1) Par.?
yayātiścākarodrājyaṃ dharmaikaśaraṇaḥ sadā // (51.2) Par.?
śarmiṣṭhā tasya bhāryābhūdduhitā vṛṣaparvaṇaḥ / (52.1) Par.?
bhārgavasyātmajā tadvaddevayānī ca suvratā // (52.2) Par.?
yayāteḥ pañca dāyādāstānpravakṣyāmi nāmataḥ / (53.1) Par.?
devayānī yaduṃ putraṃ turvasuṃ cāpyajījanat // (53.2) Par.?
tathā druhyumanuṃ pūruṃ śarmiṣṭhājanayatsutān / (54.1) Par.?
yaduḥ pūruścābhavatāṃ teṣāṃ vaṃśavivardhanau // (54.2) Par.?
yayātirnāhuṣaścāsīdrājā satyaparākramaḥ / (55.1) Par.?
pālayāmāsa sa mahīmīje ca vidhivanmakhaiḥ // (55.2) Par.?
atibhaktyā pitṝnarcya devāṃśca prayataḥ sadā / (56.1) Par.?
athājayatprajāḥ sarvā yayātiraparājitaḥ // (56.2) Par.?
sa śāśvatīḥ samā rājā prajā dharmeṇa pālayan / (57.1) Par.?
jarām ārchan mahāghorāṃ nāhuṣo rūpanāśinīm // (57.2) Par.?
jarābhibhūtaḥ putrān sa rājā vacanamabravīt / (58.1) Par.?
yaduṃ pūruṃ turvasuṃ ca druhyuṃ [... au2 Zeichenjh] ca pārthivaḥ // (58.2) Par.?
yauvanena calānkāmānyuvā yuvatibhiḥ saha / (59.1) Par.?
vihartum ahamicchāmi sāhāyyaṃ kurutātmajāḥ // (59.2) Par.?
taṃ putro devayāneyaḥ pūrvajo yadurabravīt / (60.1) Par.?
sāhāyyaṃ bhavataḥ kāryamasmābhiryauvanena kim // (60.2) Par.?
yayātirabravīt putrāñjarā me pratigṛhyatām / (61.1) Par.?
yauvanenātha bhavatāṃ careyaṃ viṣayānaham // (61.2) Par.?
yajato dīrghasattrairme śāpāccośanaso muneḥ / (62.1) Par.?
kāmārthaḥ parihīno me 'tṛpto 'haṃ tena putrakāḥ // (62.2) Par.?
svakīyena śarīreṇa jarāmenāṃ praśāstu vaḥ / (63.1) Par.?
ahaṃ tanvābhinavayā yuvā kāmānavāpnuyām // (63.2) Par.?
na te 'sya pratyagṛhṇanta yaduprabhṛtayo jarām / (64.1) Par.?
caturastānsa rājarṣiraśapacceti naḥ śrutam // (64.2) Par.?
tamabravīttataḥ pūruḥ kanīyānsatyavikramaḥ / (65.1) Par.?
jarāṃ mā dehi navayā tanvā me yauvanātsukhī // (65.2) Par.?
ahaṃ jarāṃ tavādāya rājye sthāsyāmi cājñayā / (66.1) Par.?
evamuktaḥ sa rājarṣistapovīryasamāśrayāt // (66.2) Par.?
saṃsthāpayāmāsa jarāṃ tadā putre mahātmani / (67.1) Par.?
pauraveṇātha vayasā rājā yauvanamāsthitaḥ // (67.2) Par.?
yayāteścātha vayasā rājyaṃ pūrurakārayat / (68.1) Par.?
tato varṣasahasrānte yayātiraparājitaḥ // (68.2) Par.?
atṛpta iva kāmānāṃ pūruṃ putramuvāca ha / (69.1) Par.?
tvayā dāyādavān asmi tvaṃ me vaṃśakaraḥ sutaḥ // (69.2) Par.?
pauravo vaṃśa ityeṣa khyātiṃ loke gamiṣyati / (70.1) Par.?
tataḥ sa nṛpaśārdūlaḥ pūruṃ rājye'bhiṣicya ca // (70.2) Par.?
kālena mahatā paścāt kāladharmam upeyivān / (71.1) Par.?
pūruvaṃśaṃ pravakṣyāmi śṛṇudhvamṛṣisattamāḥ / (71.2) Par.?
yatra te bhāratā jātā bharatānvayavardhanāḥ // (71.3) Par.?
Duration=0.39258289337158 secs.