Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2302
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
indra uvāca / (1.1) Par.?
sarvāṇi kāryāṇi samāpya rājan gṛhānparityajya vanaṃ gato'si / (1.2) Par.?
tattvāṃ pṛcchāmi nahuṣasya putra kenāpi tulyastapasā yayāte // (1.3) Par.?
yayātiruvāca / (2.1) Par.?
nāhaṃ devamanuṣyeṣu na gandharvamaharṣiṣu / (2.2) Par.?
ātmanastapasā tulyaṃ kaṃcitpaśyāmi vāsava // (2.3) Par.?
indra uvāca / (3.1) Par.?
yadāvamaṃsthāḥ sadṛśaḥ śreyasaśca pāpīyasaś cāviditaprabhāvaḥ / (3.2) Par.?
tasmāllokā hy antavantastaveme kṣīṇe puṇye patito'syadya rājan // (3.3) Par.?
yayātiruvāca / (4.1) Par.?
surarṣigandharvanarāvamānātkṣayaṃ gatā me yadi śakralokāḥ / (4.2) Par.?
icchāmyahaṃ suralokādvihīnaḥ satāṃ madhye patituṃ devarāja // (4.3) Par.?
indra uvāca / (5.1) Par.?
satāṃ sakāśe patito'si rājaṃścyutaḥ pratiṣṭhāṃ yatra labdhāsi bhūyaḥ / (5.2) Par.?
evaṃ viditvā tu punaryayāte na te 'vamānyāḥ sadṛśaḥ śreyase ca // (5.3) Par.?
śaunaka uvāca / (6.1) Par.?
tataḥ papātāmararājajuṣṭātpuṇyāllokātpatamānaṃ yayātim / (6.2) Par.?
samprekṣya rājarṣivaro 'ṣṭakas tamuvāca saddharmavidhānagoptā // (6.3) Par.?
aṣṭaka uvāca / (7.1) Par.?
kastvaṃ yuvā vāsavatulyarūpaḥ svatejasā dīpyamāno yathāgniḥ / (7.2) Par.?
patasyudīrṇāmbudharaprakāśaḥ khe khecarāṇāṃ pravaro yathārkaḥ // (7.3) Par.?
dṛṣṭvā ca tvāṃ sūryapathātpatantaṃ vaiśvānarārkadyutimaprameyam / (8.1) Par.?
kiṃnusvid etat patatīva sarve vitarkayantaḥ parimohitāḥ smaḥ // (8.2) Par.?
dṛṣṭvā ca tvādhiṣṭhitaṃ devamārge śakrārkaviṣṇupratimaprabhāvam / (9.1) Par.?
pratyudgatāstvāṃ vayamadya sarve tasmātpāte tava jijñāsamānāḥ // (9.2) Par.?
na cāpi tvāṃ dhṛṣṇavaḥ praṣṭumagre na ca tvamasmānpṛcchasi ke vayaṃ sma / (10.1) Par.?
tattvāṃ pṛcchāmi spṛhaṇīyarūpaṃ kasya tvaṃ vā kiṃnimittaṃ tvamāgāḥ // (10.2) Par.?
bhayaṃ tu te vyetu viṣādamohau tyajāśu devendrasamānarūpa / (11.1) Par.?
tvāṃ vartamānaṃ hi satāṃ sakāśe śakro na soḍhuṃ balahāpi śaktaḥ // (11.2) Par.?
santaḥ pratiṣṭhā hi sukhacyutānāṃ satāṃ sadaivāmararājakalpa / (12.1) Par.?
te saṃgatāḥ sthāvarajaṅgameśāḥ pratiṣṭhitastvaṃ sadṛśeṣu satsu // (12.2) Par.?
prabhuragniḥ pratapane bhūmirāvapane prabhuḥ / (13.1) Par.?
prabhuḥ sūryaḥ prakāśācca satāṃ cābhyāgataḥ prabhuḥ // (13.2) Par.?
Duration=0.092820882797241 secs.