Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Himālaya

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 2520
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sūta uvāca / (1.1) Par.?
ālokayannadīṃ puṇyāṃ tatsamīrahṛtaśramaḥ / (1.2) Par.?
sa gacchanneva dadṛśe himavantaṃ mahāgirim // (1.3) Par.?
khamullikhadbhirbahubhirvṛtaṃ śṛṅgaistu pāṇḍuraiḥ / (2.1) Par.?
pakṣiṇāmapi saṃcārairvinā siddhagatiṃ śubhām // (2.2) Par.?
nadīpravāhasaṃjātamahāśabdaiḥ samantataḥ / (3.1) Par.?
asaṃśrutānyaśabdaṃ taṃ śītatoyaṃ manoramam // (3.2) Par.?
devadāruvanairnīlaiḥ kṛtādhovasanaṃ śubham / (4.1) Par.?
meghottarīyakaṃ śailaṃ dadṛśe sa narādhipaḥ // (4.2) Par.?
śvetameghakṛtoṣṇīṣaṃ candrārkamukuṭaṃ kvacit / (5.1) Par.?
himānuliptasarvāṅgaṃ kvaciddhātuvimiśritam // (5.2) Par.?
candanenānuliptāṅgaṃ dattapañcāṅgulaṃ yathā / (6.1) Par.?
śītapradaṃ nidāghe'pi śilāvikaṭasaṃkaṭam // (6.2) Par.?
sālaktakair apsarasāṃ mudritaṃ caraṇaiḥ kvacit // (7) Par.?
kvacitsaṃspṛṣṭasūryāṃśuṃ kvacic ca tamasāvṛtam / (8.1) Par.?
darīmukhaiḥ kvacidbhīmaiḥ pibantaṃ salilaṃ mahat / (8.2) Par.?
kvacidvidyādharagaṇaiḥ krīḍadbhirupaśobhitam / (8.3) Par.?
upagītaṃ tathā mukhyaiḥ kiṃnarāṇāṃ gaṇaiḥ kvacit // (8.4) Par.?
āpānabhūmau galitairgandharvāpsarasāṃ kvacit / (9.1) Par.?
puṣpaiḥ saṃtānakādīnāṃ divyaistam upaśobhitam // (9.2) Par.?
suptotthitābhiḥ śayyābhiḥ kusumānāṃ tathā kvacit / (10.1) Par.?
mṛditābhiḥ samākīrṇaṃ gandharvāṇāṃ manoramam // (10.2) Par.?
niruddhapavanairdeśair nīlaśādvalamaṇḍitaiḥ / (11.1) Par.?
kvacic ca kusumairyuktam atyantaruciraṃ śubham // (11.2) Par.?
tapasviśaraṇaṃ śailaṃ kāmināmatidurlabham / (12.1) Par.?
mṛgairyathānucaritaṃ dantibhinnamahādrumam // (12.2) Par.?
yatra siṃhaninādena trastānāṃ bhairavaṃ ravam / (13.1) Par.?
dṛśyate na ca saṃśrāntaṃ gajānāmākulaṃ kulam // (13.2) Par.?
taṭāśca tāpasairyatra kuñjadeśairalaṃkṛtāḥ / (14.1) Par.?
ratnairyasya samutpannaistrailokyaṃ samalaṃkṛtam // (14.2) Par.?
ahīnaśaraṇaṃ nityam ahīnajanasevitam / (15.1) Par.?
ahīnaḥ paśyati girimahīnaṃ ratnasampadā // (15.2) Par.?
alpena tapasā yatra siddhiṃ prāpsyanti tāpasāḥ / (16.1) Par.?
yasya darśanamātreṇa sarvakalmaṣanāśanam // (16.2) Par.?
mahāprapātasampātaprapātādigatāmbubhiḥ / (17.1) Par.?
vāyunītaiḥ sadā tṛptikṛtadeśaṃ kvacitkvacit // (17.2) Par.?
samālabdhajalaiḥ śṛṅgaiḥ kvacic cāpi samucchritaiḥ / (18.1) Par.?
nityārkatāpaviṣamairagamyairmanasā yutam // (18.2) Par.?
devadārumahāvṛkṣavrajaśākhānirantaraiḥ / (19.1) Par.?
vaṃśastambavanākāraiḥ pradeśairupaśobhitam // (19.2) Par.?
himachattramahāśṛṅgaṃ prapātaśatanirjharam / (20.1) Par.?
śabdalabhyāmbuviṣamaṃ himasaṃruddhakandaram // (20.2) Par.?
dṛṣṭvaiva taṃ cārunitambabhūmiṃ mahānubhāvaḥ sa tu madranāthaḥ / (21.1) Par.?
babhrāma tatraiva mudā sametaḥ sthānaṃ tadā kiṃcidathāsasāda // (21.2) Par.?
Duration=0.12804293632507 secs.