Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3156
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
sūta uvāca / (1.1) Par.?
tatastriṃśattamaḥ kalpo rakto nāma prakīrtitaḥ / (1.2) Par.?
brahmā yatra mahātejā raktavarṇamadhārayat // (1.3) Par.?
dhyāyataḥ putrakāmasya brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ / (2.1) Par.?
prādurbhūto mahātejāḥ kumāro raktabhūṣaṇaḥ // (2.2) Par.?
raktamālyāmbaradharo raktanetraḥ pratāpavān / (3.1) Par.?
sa taṃ dṛṣṭvā mahātmānaṃ kumāraṃ raktavāsasam // (3.2) Par.?
paraṃ dhyānaṃ samāśritya bubudhe devamīśvaram / (4.1) Par.?
sa taṃ praṇamya bhagavān brahmā paramayantritaḥ // (4.2) Par.?
vāmadevaṃ tato brahmā brahma vai samacintayat / (5.1) Par.?
tathā stuto mahādevo brahmaṇā parameśvaraḥ // (5.2) Par.?
pratītahṛdayaḥ sarva idamāha pitāmaham / (6.1) Par.?
dhyāyatā putrakāmena yasmātte'haṃ pitāmaha // (6.2) Par.?
dṛṣṭaḥ paramayā bhaktyā stutaś ca brahmapūrvakam / (7.1) Par.?
tasmāddhyānabalaṃ prāpya kalpe kalpe prayatnataḥ // (7.2) Par.?
vetsyase māṃ prasaṃkhyātaṃ lokadhātāramīśvaram / (8.1) Par.?
tatastasya mahātmānaścatvāraste kumārakāḥ // (8.2) Par.?
saṃbabhūvurmahātmāno viśuddhā brahmavarcasaḥ / (9.1) Par.?
virajāś ca vibāhuś ca viśoko viśvabhāvanaḥ // (9.2) Par.?
brahmaṇyā brahmaṇastulyā vīrā adhyavasāyinaḥ / (10.1) Par.?
raktāṃbaradharāḥ sarve raktamālyānulepanāḥ // (10.2) Par.?
raktakuṅkumaliptāṅgā raktabhasmānulepanāḥ / (11.1) Par.?
tato varṣasahasrānte brahmatve'dhyavasāyinaḥ // (11.2) Par.?
gṛṇantaś ca mahātmāno brahma tadvāmadaivikam / (12.1) Par.?
anugrahārthaṃ lokānāṃ śiṣyāṇāṃ hitakāmyayā // (12.2) Par.?
dharmopadeśamakhilaṃ kṛtvā te brahmaṇaḥ priyāḥ / (13.1) Par.?
punareva mahādevaṃ praviṣṭā rudramavyayam // (13.2) Par.?
ye'pi cānye dvijaśreṣṭhā yuñjānā vāmamīśvaram / (14.1) Par.?
prapaśyanti mahādevaṃ tadbhaktās tatparāyaṇāḥ // (14.2) Par.?
te sarve pāpanirmuktā vimalā brahmacāriṇaḥ / (15.1) Par.?
rudralokaṃ gamiṣyanti punarāvṛttidurlabham // (15.2) Par.?
Duration=0.059573173522949 secs.