Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 5379
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
ṛṣaya ūcuḥ / (1.1) Par.?
namo digvāsase nityaṃ kṛtāntāya triśūline / (1.2) Par.?
vikaṭāya karālāya karālavadanāya ca // (1.3) Par.?
arūpāya surūpāya viśvarūpāya te namaḥ / (2.1) Par.?
kaṭaṅkaṭāya rudrāya svāhākārāya vai namaḥ // (2.2) Par.?
sarvapraṇatadehāya svayaṃ ca praṇatātmane / (3.1) Par.?
nityaṃ nīlaśikhaṇḍāya śrīkaṇṭhāya namonamaḥ // (3.2) Par.?
nīlakaṇṭhāya devāya citābhasmāṅgadhāriṇe / (4.1) Par.?
tvaṃ brahmā sarvadevānāṃ rudrāṇāṃ nīlalohitaḥ // (4.2) Par.?
ātmā ca sarvabhūtānāṃ sāṃkhyaiḥ puruṣa ucyate / (5.1) Par.?
parvatānāṃ mahāmerurnakṣatrāṇāṃ ca candramāḥ // (5.2) Par.?
ṛṣīṇāṃ ca vasiṣṭhas tvaṃ devānāṃ vāsavas tathā / (6.1) Par.?
oṅkāraḥ sarvavedānāṃ śreṣṭhaṃ sāma ca sāmasu // (6.2) Par.?
āraṇyānāṃ paśūnāṃ ca siṃhastvaṃ parameśvaraḥ / (7.1) Par.?
grāmyāṇāmṛṣabhaścāsi bhagavāṃllokapūjitaḥ // (7.2) Par.?
sarvathā vartamāno'pi yo yo bhāvo bhaviṣyati / (8.1) Par.?
tvāmeva tatra paśyāmo brahmaṇā kathitaṃ tathā // (8.2) Par.?
kāmaḥ krodhaś ca lobhaś ca viṣādo mada eva ca / (9.1) Par.?
etad icchāmahe boddhuṃ prasīda parameśvara // (9.2) Par.?
mahāsaṃharaṇe prāpte tvayā deva kṛtātmanā / (10.1) Par.?
karaṃ lalāṭe saṃvidhya vahnirutpāditastvayā // (10.2) Par.?
tenāgninā tadā lokā arcirbhiḥ sarvato vṛtāḥ / (11.1) Par.?
tasmādagnisamā hyete bahavo vikṛtāgnayaḥ // (11.2) Par.?
kāmaḥ krodhaś ca lobhaś ca moho dambha upadravaḥ / (12.1) Par.?
yāni cānyāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca // (12.2) Par.?
dahyante prāṇinaste tu tvatsamutthena vahninā / (13.1) Par.?
asmākaṃ dahyamānānāṃ trātā bhava sureśvara // (13.2) Par.?
tvaṃ ca lokahitārthāya bhūtāni pariṣiñcasi / (14.1) Par.?
maheśvara mahābhāga prabho śubhanirīkṣaka // (14.2) Par.?
ājñāpaya vayaṃ nātha kartāro vacanaṃ tava / (15.1) Par.?
bhūtakoṭisahasreṣu rūpakoṭiśateṣu ca // (15.2) Par.?
antaṃ gantuṃ na śaktāḥ sma devadeva namo 'stu te // (16.1) Par.?
iti śrīliṅgamahāpurāṇe pūrvabhāge dvātriṃśo 'dhyāyaḥ // (17.1) Par.?
Duration=0.29403305053711 secs.