Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4600
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athāto vartmarogavijñānīyam adhyāyaṃ vyākhyāsyāmaḥ / (1.1) Par.?
iti ha smāhur ātreyādayo maharṣayaḥ / (1.2) Par.?
generelle Pathogenese
sarvaroganidānoktairahitaiḥ kupitā malāḥ / (1.3) Par.?
acakṣuṣyair viśeṣeṇa prāyaḥ pittānusāriṇaḥ // (1.4) Par.?
sirābhirūrdhvaṃ prasṛtā netrāvayavam āśritāḥ / (2.1) Par.?
vartma saṃdhiṃ sitaṃ kṛṣṇaṃ dṛṣṭiṃ vā sarvam akṣi vā // (2.2) Par.?
rogān kuryuścalas tatra prāpya vartmāśrayāḥ sirāḥ / (3.1) Par.?
suptotthitasya kurute vartmastambhaṃ savedanam // (3.2) Par.?
pāṃsupūrṇābhanetratvaṃ kṛcchronmīlanam aśru ca / (4.1) Par.?
vimardanāt syācca śamaḥ kṛcchronmīlaṃ vadanti tat // (4.2) Par.?
cālayan vartmanī vāyur nimeṣonmeṣaṇaṃ muhuḥ / (5.1) Par.?
karotyaruṅ nimeṣo 'sau vartma yat tu nimīlyate // (5.2) Par.?
vimuktasaṃdhi niśceṣṭaṃ hīnaṃ vātahataṃ hi tat / (6.1) Par.?
kumbhī
kṛṣṇāḥ pittena bahvyo 'ntarvartma kumbhīkabījavat // (6.2) Par.?
ādhmāyante punar bhinnāḥ piṭikāḥ kumbhisaṃjñitāḥ / (7.1) Par.?
sadāhakledanistodaṃ raktābhaṃ sparśanākṣamam // (7.2) Par.?
pittena jāyate vartma pittotkliṣṭam uśanti tat / (8.1) Par.?
karoti kaṇḍūṃ dāhaṃ ca pittaṃ pakṣmāntam āsthitam // (8.2) Par.?
pakṣmaṇāṃ śātanaṃ cānu pakṣmaśātaṃ vadanti tam / (9.1) Par.?
pothakyaḥ piṭikāḥ śvetāḥ sarṣapābhā ghanāḥ kaphāt // (9.2) Par.?
śophopadeharukkaṇḍūpicchilāśrusamanvitāḥ / (10.1) Par.?
kaphotkliṣṭaṃ bhaved vartma stambhakledopadehavat // (10.2) Par.?
granthiḥ pāṇḍurarukpākaḥ kaṇḍūmān kaṭhinaḥ kaphāt / (11.1) Par.?
kolamātraḥ sa lagaṇaḥ kiṃcid alpas tato 'thavā // (11.2) Par.?
raktā raktena piṭikā tattulyapiṭikācitā / (12.1) Par.?
utsaṅgākhyā tathotkliṣṭaṃ rājīmat sparśanākṣamam // (12.2) Par.?
arśo 'dhimāṃsaṃ vartmāntaḥ stabdhaṃ snigdhaṃ sadāharuk / (13.1) Par.?
raktaṃ raktena tatsrāvi chinnaṃ chinnaṃ ca vardhate // (13.2) Par.?
madhye vā vartmano 'nte vā kaṇḍūṣārugvatī sthirā / (14.1) Par.?
mudgamātrāsṛjā tāmrā piṭikāñjananāmikā // (14.2) Par.?
doṣair vartma bahiḥ śūnaṃ yad antaḥ sūkṣmakhācitam / (15.1) Par.?
sasrāvam antarudakaṃ bisābhaṃ bisavartma tat // (15.2) Par.?
yad vartmotkliṣṭam utkliṣṭam akasmān mlānatām iyāt / (16.1) Par.?
raktadoṣatrayotkleśād bhavatyutkliṣṭavartma tat // (16.2) Par.?
śyāvavartma malaiḥ sāsraiḥ śyāvaṃ rukkledaśophavat / (17.1) Par.?
śliṣṭākhyaṃ vartmanī śliṣṭe kaṇḍūśvayathurāgiṇī // (17.2) Par.?
vartmano 'ntaḥ kharā rūkṣāḥ piṭikāḥ sikatopamāḥ / (18.1) Par.?
sikatāvartma kṛṣṇaṃ tu kardamaṃ kardamopamam // (18.2) Par.?
bahala
bahalaṃ bahalair māṃsaiḥ savarṇaiścīyate samaiḥ / (19.1) Par.?
kukūṇaka
kukūṇakaḥ śiśoreva dantotpattinimittajaḥ // (19.2) Par.?
syāt tena śiśurucchūnatāmrākṣo vīkṣaṇākṣamaḥ / (20.1) Par.?
savartmaśūlapaicchilyaḥ karṇanāsākṣimardanaḥ // (20.2) Par.?
pakṣmoparodhe saṃkoco vartmanāṃ jāyate tathā / (21.1) Par.?
kharatāntarmukhatvaṃ ca romṇām anyāni vā punaḥ // (21.2) Par.?
kaṇṭakairiva tīkṣṇāgrair ghṛṣṭaṃ tairakṣi śūyate / (22.1) Par.?
uṣyate cānilādidviḍ alpāhaḥ śāntiruddhṛtaiḥ // (22.2) Par.?
kanīnake bahirvartma kaṭhino granthirunnataḥ / (23.1) Par.?
tāmraḥ pakvo 'srapūyasrud alajyādhmāyate muhuḥ // (23.2) Par.?
vartmāntar māṃsapiṇḍābhaḥ śvayathur grathito 'rujaḥ / (24.1) Par.?
sāsraiḥ syād arbudo doṣair viṣamo bāhyataścalaḥ // (24.2) Par.?
caturviṃśatirityete vyādhayo vartmasaṃśrayāḥ / (25.1) Par.?
ādyo 'tra bheṣajaiḥ sādhyo dvau tato 'rśaśca varjayet // (25.2) Par.?
pakṣmoparodho yāpyaḥ syāccheṣāñchastreṇa sādhayet / (26.1) Par.?
kuṭṭayet pakṣmasadanaṃ chindyāt teṣvapi cārbudam // (26.2) Par.?
bhindyāllagaṇakumbhīkābisotsaṅgāñjanālajīḥ / (27.1) Par.?
pothakīśyāvasikatāśliṣṭotkliṣṭacatuṣṭayam / (27.2) Par.?
sakardamaṃ sabahalaṃ vilikhet sakukūṇakam // (27.3) Par.?
Duration=0.19029211997986 secs.