Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4602
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
athāto vartmarogapratiṣedhaṃ vyākhyāsyāmaḥ / (1.1) Par.?
iti ha smāhur ātreyādayo maharṣayaḥ / (1.2) Par.?
kṛcchronmīle purāṇājyaṃ drākṣākalkāmbusādhitam / (1.3) Par.?
sasitaṃ yojayet snigdhaṃ nasyadhūmāñjanādi ca // (1.4) Par.?
kumbhīkāvartma likhitaṃ saindhavapratisāritam / (2.1) Par.?
yaṣṭīdhātrīpaṭolīnāṃ kvāthena pariṣecayet // (2.2) Par.?
nivāte 'dhiṣṭhitasyāptaiḥ śuddhasyottānaśāyinaḥ / (3.1) Par.?
bahiḥ koṣṇāmbutaptena sveditaṃ vartma vāsasā // (3.2) Par.?
nirbhujya vastrāntaritaṃ vāmāṅguṣṭhāṅgulīghṛtam / (4.1) Par.?
na sraṃsate calati vā vartmaivaṃ sarvatas tataḥ // (4.2) Par.?
maṇḍalāgreṇa tat tiryak kṛtvā śastrapadāṅkitam / (5.1) Par.?
likhet tenaiva pattrair vā śākaśephālikādijaiḥ // (5.2) Par.?
phenena toyarāśer vā picunā pramṛjann asṛk / (6.1) Par.?
sthite rakte sulikhitaṃ sakṣaudraiḥ pratisārayet // (6.2) Par.?
yathāsvam uktairanu ca prakṣālyoṣṇena vāriṇā / (7.1) Par.?
ghṛtena siktam abhyaktaṃ badhnīyān madhusarpiṣā // (7.2) Par.?
ūrdhvādhaḥ karṇayor dattvā piṇḍīṃ ca yavasaktubhiḥ / (8.1) Par.?
dvitīye 'hani muktasya pariṣekaṃ yathāyatham // (8.2) Par.?
kuryāccaturthe nasyādīn muñced evāhni pañcame / (9.1) Par.?
samaṃ nakhanibhaṃ śophakaṇḍūgharṣādyapīḍitam // (9.2) Par.?
vidyāt sulikhitaṃ vartma likhed bhūyo viparyaye / (10.1) Par.?
rukpakṣmavartmasadanasraṃsanānyatilekhanāt // (10.2) Par.?
snehasvedādikas tasminn iṣṭo vātaharaḥ kramaḥ / (11.1) Par.?
abhyajya navanītena śvetalodhraṃ pralepayet // (11.2) Par.?
eraṇḍamūlakalkena puṭapāke pacet tataḥ / (12.1) Par.?
svinnaṃ prakṣālitaṃ śuṣkaṃ cūrṇitaṃ poṭalīkṛtam // (12.2) Par.?
striyāḥ kṣīre chagalyā vā mṛditaṃ netrasecanam / (13.1) Par.?
śālitaṇḍulakalkena liptaṃ tadvat pariṣkṛtam // (13.2) Par.?
kuryān netre 'tilikhite mṛditaṃ dadhimastunā / (14.1) Par.?
kevalenāpi vā sekaṃ mastunā jāṅgalāśinaḥ // (14.2) Par.?
piṭikā vrīhivaktreṇa bhittvā tu kaṭhinonnatāḥ / (15.1) Par.?
niṣpīḍayed anu vidhiḥ pariśeṣas tu pūrvavat // (15.2) Par.?
lekhane bhedane cāyaṃ kramaḥ sarvatra vartmani / (16.1) Par.?
pittāsrotkliṣṭayoḥ svāduskandhasiddhena sarpiṣā // (16.2) Par.?
sirāvimokṣaḥ snigdhasya trivṛcchreṣṭhaṃ virecanam / (17.1) Par.?
likhite srutarakte ca vartmani kṣālanaṃ hitam // (17.2) Par.?
yaṣṭīkaṣāyaḥ sekas tu kṣīraṃ candanasādhitam / (18.1) Par.?
pakṣmaṇāṃ sadane sūcyā romakūpān vikuṭṭayet // (18.2) Par.?
grāhayed vā jalaukobhiḥ payasekṣurasena vā / (19.1) Par.?
vamanaṃ nāvanaṃ sarpiḥ śṛtaṃ madhuraśītalaiḥ // (19.2) Par.?
saṃcūrṇya puṣpakāsīsaṃ bhāvayet surasārasaiḥ / (20.1) Par.?
tāmre daśāhaṃ paramaṃ pakṣmaśāte tad añjanam // (20.2) Par.?
pothakīr likhitāḥ śuṇṭhīsaindhavapratisāritāḥ / (21.1) Par.?
uṣṇāmbukṣālitāḥ siñcet khadirāḍhakiśigrubhiḥ // (21.2) Par.?
apsiddhair dviniśāśreṣṭhāmadhukair vā samākṣikaiḥ / (22.1) Par.?
kaphotkliṣṭe vilikhite sakṣaudraiḥ pratisāraṇam // (22.2) Par.?
sūkṣmaiḥ saindhavakāsīsamanohvākaṇatārkṣyajaiḥ / (23.1) Par.?
vamanāñjananasyādi sarvaṃ ca kaphajiddhitam // (23.2) Par.?
kartavyaṃ lagaṇe 'pyetad aśāntāvagninā dahet / (24.1) Par.?
kukūṇe khadiraśreṣṭhānimbapattraśṛtaṃ ghṛtam // (24.2) Par.?
pītvā dhātrī vamet kṛṣṇāyaṣṭīsarṣapasaindhavaiḥ / (25.1) Par.?
abhayāpippalīdrākṣākvāthenaināṃ virecayet // (25.2) Par.?
mustādvirajanīkṛṣṇākalkenālepayet stanau / (26.1) Par.?
dhūpayet sarṣapaiḥ sājyaiḥ śuddhāṃ kvāthaṃ ca pāyayet // (26.2) Par.?
paṭolamustamṛdvīkāguḍūcītriphalodbhavam / (27.1) Par.?
śiśos tu likhitaṃ vartma srutāsṛg vāmbujanmabhiḥ // (27.2) Par.?
dhātryaśmantakajambūtthapattrakvāthena secayet / (28.1) Par.?
prāyaḥ kṣīraghṛtāśitvād bālānāṃ śleṣmajā gadāḥ // (28.2) Par.?
tasmād vamanam evāgre sarvavyādhiṣu pūjitam / (29.1) Par.?
sindhūtthakṛṣṇāpāmārgabījājyastanyamākṣikam // (29.2) Par.?
cūrṇo vacāyāḥ sakṣaudro madanaṃ madhukānvitam / (30.1) Par.?
kṣīraṃ kṣīrānnam annaṃ ca bhajataḥ kramataḥ śiśoḥ // (30.2) Par.?
vamanaṃ sarvarogeṣu viśeṣeṇa kukūṇake / (31.1) Par.?
saptalārasasiddhājyaṃ yojyaṃ cobhayaśodhanam // (31.2) Par.?
dviniśālodhrayaṣṭyāhvarohiṇīnimbapallavaiḥ / (32.1) Par.?
kukūṇake hitā vartiḥ piṣṭais tāmrarajo'nvitaiḥ // (32.2) Par.?
kṣīrakṣaudraghṛtopetaṃ dagdhaṃ vā lohajaṃ rajaḥ / (33.1) Par.?
elālaśunakatakaśaṅkhoṣaṇaphaṇijjakaiḥ // (33.2) Par.?
vartiḥ kukūṇapothakyoḥ surāpiṣṭaiḥ sakaṭphalaiḥ / (34.1) Par.?
pakṣmarodhe pravṛddheṣu śuddhadehasya romasu // (34.2) Par.?
utsṛjya dvau bhruvo 'dhastād bhāgau bhāgaṃ ca pakṣmataḥ / (35.1) Par.?
yavamātraṃ yavākāraṃ tiryak chittvārdravāsasā // (35.2) Par.?
apaneyam asṛk tasminn alpībhavati śoṇite / (36.1) Par.?
sīvyet kuṭilayā sūcyā mudgamātrāntaraiḥ padaiḥ // (36.2) Par.?
baddhvā lalāṭe paṭṭaṃ ca tatra sīvanasūtrakam / (37.1) Par.?
nātigāḍhaślathaṃ sūcyā nikṣiped atha yojayet // (37.2) Par.?
madhusarpiḥkavalikāṃ na cāsmin bandham ācaret / (38.1) Par.?
nyagrodhādikaṣāyaiśca sakṣīraiḥ secayed ruji // (38.2) Par.?
pañcame divase sūtram apanīyāvacūrṇayet / (39.1) Par.?
gairikeṇa vraṇaṃ yuñjyāt tīkṣṇaṃ nasyāñjanādi ca // (39.2) Par.?
dahed aśāntau nirbhujya vartmadoṣāśrayāṃ valīm / (40.1) Par.?
saṃdaṃśenādhikaṃ pakṣma hṛtvā tasyāśrayaṃ dahet // (40.2) Par.?
sūcyagreṇāgnivarṇena dāho bāhyālajeḥ punaḥ / (41.1) Par.?
bhinnasya kṣāravahnibhyāṃ succhinnasyārbudasya ca // (41.2) Par.?
Duration=0.13410115242004 secs.