Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Associated topic(s): Alchemy

Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3734
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
rasasaṃkārāḥ
śrībhairavī / (1.1) Par.?
rasasaṃskāramīśa tvaṃ yathāvatkathayasva me / (1.2) Par.?
śrībhairavaḥ / (1.3) Par.?
aṣṭādaśa syuḥ saṃskārā rasasya parameśvari // (1.4) Par.?
tānsiddhasādhakābhyarcye yathāvatkathayāmi te / (2.1) Par.?
athādau svedanaṃ karma dvitīyaṃ mardanaṃ priye // (2.2) Par.?
mūrchā tṛtīyamutthānaṃ caturthaṃ pātanaṃ śive / (3.1) Par.?
pañcamaṃ rodhanaṃ ṣaṣṭhaṃ niyāmaṃ saptamaṃ smṛtam // (3.2) Par.?
dīpanaṃ cāṣṭamaṃ devi navamaṃ cānuvāsanam / (4.1) Par.?
daśamaṃ cāraṇaṃ devi jāraṇaṃ rudrasaṃkhyakam // (4.2) Par.?
garbhadrutirdvādaśī syāt bāhyadrutistrayodaśī / (5.1) Par.?
caturdaśaṃ syādrāgākhyaṃ sāraṇā daśapañcamī // (5.2) Par.?
anusāraṇā ṣoḍaśī ca vikhyātā pratisāraṇā / (6.1) Par.?
saptadaśī cāṣṭadaśaṃ vedhanaṃ dehalohayoḥ // (6.2) Par.?
rasasaṃskāraprakāraḥ
atha vakṣyāmi saṃskārān rasarājasya pārvati / (7.1) Par.?
liṅgasya dakṣiṇe bhāge likhet ṣaṭkoṇamaṇḍale // (7.2) Par.?
tadbahiścāṣṭapatraṃ ca kamalaṃ caturaśrakam / (8.1) Par.?
digdvāraśobhitaṃ tasya karṇikāyāṃ nyasecchive // (8.2) Par.?
tāmrajaṃ kāntajaṃ vāpi khalvaṃ tu svarṇarekhitam / (9.1) Par.?
tanmadhye rasarājaṃ tu palānāṃ śatamātrakam // (9.2) Par.?
tadardhaṃ vā tadardhaṃ vā kṣiptvā bhaktyā prapūjayet / (10.1) Par.?
sādhako rasarājasya tataḥ saṃskāramācaret // (10.2) Par.?
svedanam, dhānyāmlasandhānaprakāraḥ
yavagodhūmakalamamāṣamudgacaṇādibhiḥ / (11.1) Par.?
śyāmākakodravādyaiśca nānādhānyaiśca nistuṣaiḥ // (11.2) Par.?
dhānyaṃ caturguṇajale mṛdghaṭe nikṣipetpriye / (12.1) Par.?
prāpnoti yāvadamlatvaṃ tāvadyatnena rakṣayet // (12.2) Par.?
tanmadhye haṃsapādīṃ ca mīnākṣīṃ dvipunarnavām / (13.1) Par.?
citrakaṃ bhṛṅgarājaṃ ca viṣṇukrāntāṃ śatāvarīm // (13.2) Par.?
sarpākṣīṃ girikarṇīṃ ca muṇḍīṃ ca sahadevikām / (14.1) Par.?
triphalāṃ khaṇḍaśaḥ kṛtvā sarvānetānvinikṣipet // (14.2) Par.?
dhānyasya ca caturthāṃśān dhānyāmlamidamuttamam / (15.1) Par.?
svedanādiṣu kāryeṣu pāradasya viśiṣyate // (15.2) Par.?
ātapte kāntaje khalve rasarājaṃ vinikṣipet / (16.1) Par.?
cūrṇaṃ ca gṛhadhūmaṃ ca citrakaṃ triphalāṃ guḍam // (16.2) Par.?
dagdhorṇāmiṣṭakāṃ kanyāṃ lavaṇaṃ bṛhatīdvayam / (17.1) Par.?
māgadhīṃ rājikāṃ caiva vandhyāṃ karkoṭakīṃ tathā // (17.2) Par.?
etānkalāṃśānsūtasya tasminkṣiptvā vimardayet / (18.1) Par.?
dattvā dattvātha dhānyāmlamevaṃ kṛtvā dinatrayam // (18.2) Par.?
samyak soṣṇāranālena rasaṃ prakṣālayetpriye / (19.1) Par.?
paṭuṃ rājīṃ trikaṭukaṃ mūlakaṃ citrakaṃ varām // (19.2) Par.?
punarnavāṃ meṣaśṛṅgīṃ meghanādaṃ durālabhām / (20.1) Par.?
ārdrakaṃ rajanīṃ nāgabalāṃ ca navasārakam // (20.2) Par.?
samaṃ dhānyāmlakaiḥ piṣṭvā ślakṣṇaṃ vastre pralepayet / (21.1) Par.?
yāvadaṅgulimātraṃ ca tasminpūrvarasaṃ kṣipet // (21.2) Par.?
tadbaddhvā tāmraje pātre kṣiptvā dhānyāmlapūrite / (22.1) Par.?
ghaṭe dolākhyayantre ca svedayettamaharniśam // (22.2) Par.?
tamuddhṛtya punaḥ soṣṇair āranālaiḥ śarāvake / (23.1) Par.?
prakṣālayetsūtarājamevaṃ kuryāttrisaptadhā // (23.2) Par.?
prasveditaṃ sūtarājaṃ tataḥ saṃmardayet priye / (24.1) Par.?
mardanam
athāto mardanaṃ karma vakṣyāmi śṛṇu bhairavi // (24.2) Par.?
cūrṇādipūrvavaddravyaṃ viśālāṃ rājavṛkṣakam / (25.1) Par.?
aṅkolaṃ kṛṣṇadhuttūraṃ trikaṭuṃ ca samaṃ samam // (25.2) Par.?
sarvaṃ sūtakalāṃśaṃ ca taptakhalve rasaṃ kṣipet / (26.1) Par.?
mardayet pūrvadhānyāmlair divārātraṃ punaśca tam // (26.2) Par.?
kṣālayenmṛṇmaye pātre tataḥ soṣṇāranālakaiḥ / (27.1) Par.?
mardanaṃ kṣālanaṃ caivamekaviṃśativāsaram // (27.2) Par.?
evaṃ vimarditaṃ sūtaṃ samādāyātha mūrchayet / (28.1) Par.?
abhrajīrṇo'thavā bījajīrṇaḥ sūto'pi mardyate // (28.2) Par.?
cūrṇādipūrvadravyaiśca rāgān gṛhṇāti nirmalaḥ / (29.1) Par.?
mūrcchā
atha mūrchāṃ pravakṣyāmi śṛṇu tvaṃ sāvadhānataḥ // (29.2) Par.?
rājikā meṣaśṛṅgī ca citrakaṃ ca phalatrayam / (30.1) Par.?
kṣīrakandaṃ sūraṇaṃ ca sarpākṣī kākamācikā // (30.2) Par.?
nīlā vacā balā kanyā kṛṣṇonmattastathākulī / (31.1) Par.?
śvetāparājitāṅkolaṃ gojihvā garuḍī tathā // (31.2) Par.?
eteṣāṃ svarasairmardyo ravikṣīreṇa pāradaḥ / (32.1) Par.?
vyastānāṃ vā samastānāṃ rasaireṣāṃ dināvadhi // (32.2) Par.?
mardayettaptakhalve ca mūṣāyāṃ taṃ rasaṃ kṣipet / (33.1) Par.?
nirudhya bhūdhare yantre vipacettaṃ punaḥ priye // (33.2) Par.?
rājikādyauṣadhabhavai rasais triḥ saptavāsaram / (34.1) Par.?
mardanaṃ bhūdhare pākaṃ kuryātsaṃmūrchito rasaḥ // (34.2) Par.?
bhavettadutthānavidhiṃ prakurvīta surārcite / (35.1) Par.?
utthāpanavidhiḥ
evaṃ saṃmūrchitaṃ sūtaṃ kṣālayetkāṃjikena ca // (35.2) Par.?
soṣṇena vāriṇā vāpi sūtamutthāpayetpriye / (36.1) Par.?
pātanāyantrayoge vā rasasyotthāpanaṃ bhavet // (36.2) Par.?
pātanam
pātanaṃ trividhaṃ proktaṃ rasarājasya pārvati / (37.1) Par.?
ūrdhvapātamadhaḥpātaṃ tiryakpātanamucyate // (37.2) Par.?
ūrdhvapātanavidhiḥ
rasasya pātanaṃ vakṣye pāṭhā brāhmī ca citrakam / (38.1) Par.?
śāṅgerī kākamācī ca maṇḍūkī girikarṇikā // (38.2) Par.?
kumārī ca jayā bhṛṅgī gojihvā śaṅkhapuṣpikā / (39.1) Par.?
bhūpāṭalī ca nirguṇḍī kākajaṅghā śatāvarī // (39.2) Par.?
ārdrakaṃ devadālī ca tilaparṇī ca nīlikā / (40.1) Par.?
āragvadhaḥ kṣīrakandamaṅkolo devadāru ca // (40.2) Par.?
eṣāṃ rasaiḥ samastānāṃ vyastānāṃ vā dinaṃ rasam / (41.1) Par.?
mardayettaptakhalve tat śulbaṃ sūtacaturthakam // (41.2) Par.?
taṃ piṣṭvā pātayedyantre hyūrdhvapātanake dinam / (42.1) Par.?
ūrdhvalagnaṃ rasaṃ śuddhaṃ tamādāyātha mardayet // (42.2) Par.?
pūrvoditauṣadharasaiḥ pūrvavat śulbasaṃyutam / (43.1) Par.?
pātayenmardayedevaṃ saptadhaivaṃ punaḥ punaḥ // (43.2) Par.?
ūrdhvapātanasaṃśuddhaṃ pāradaṃ pātayedadhaḥ / (44.1) Par.?
adhaḥpātanavidhiḥ
athādhaḥpātanaṃ vakṣye tryūṣaṇaṃ lavaṇaṃ varām // (44.2) Par.?
citrakaṃ rājikāṃ śigruṃ sarvaṃ sūtasamaṃ kṣipet / (45.1) Par.?
mardayettaptakhalve ca rasaṃ dhānyāmlakena ca // (45.2) Par.?
tatkalkena lipedūrdhvaṃ bhāṇḍaṃ samyak nirodhayet / (46.1) Par.?
ūrdhvabhāṇḍasya pṛṣṭhe tu dadyāllaghupuṭaṃ tataḥ // (46.2) Par.?
ityadhaḥpātanaṃ kuryātsaptavāraṃ punaḥ punaḥ / (47.1) Par.?
adhaḥpātanaśuddhasya tiryakpātanamācaret // (47.2) Par.?
tiryakpātanavidhiḥ
vakṣyāmi tiryakpatanaṃ sūtaṃ dhānyābhrakaṃ samam / (48.1) Par.?
dhānyāmlairmardayedyāmaṃ tiryakpātanayantrake // (48.2) Par.?
caṇḍāgninā pacedevaṃ saptavāraṃ punaḥ punaḥ / (49.1) Par.?
evaṃ tridhā pātitaṃ ca tataḥ sūtaṃ nirodhayet // (49.2) Par.?
abhrakaṃ vātha gandhaṃ vā mākṣikaṃ vimalāmapi / (50.1) Par.?
svarṇaṃ vā rajataṃ vāpi kāntaṃ vā tīkṣṇameva vā // (50.2) Par.?
pratyekaṃ śodhitaṃ deyaṃ tāmravatpādamātrakam / (51.1) Par.?
pāṭhādikarasaiḥ kuryānmardanaṃ pātanaṃ kramāt // (51.2) Par.?
yadyaddravyānvitaḥ sūtas tattaddravyaguṇapradaḥ / (52.1) Par.?
pātane tāmrayogena nāgavaṅgau tyajedrasaḥ // (52.2) Par.?
athavā dīpikāyantre śuddhaḥ syātpātito rasaḥ / (53.1) Par.?
nirodhanam
kadarthito bhavetsūtaḥ svedādyaiḥ pañcakarmabhiḥ // (53.2) Par.?
āpyāyanārthaṃ sūtasya karma kuryānnirodhanam / (54.1) Par.?
atha karma nirodhākhyaṃ peṣayellavaṇaṃ jalaiḥ // (54.2) Par.?
sthālīmadhye rasaṃ kṣiptvā tadūrdhvaṃ lavaṇaṃ kṣipet / (55.1) Par.?
kiṃcij jalaṃ ca nivapettaṃ śarāveṇa rodhayet // (55.2) Par.?
kuryātsamyak sandhilepaṃ tadūrdhvaṃ ca puṭellaghu / (56.1) Par.?
evaṃ nirodhanaṃ karma vidadhyātsaptadhā priye // (56.2) Par.?
āpyāyito bhavetsūto'nena ṣaṇḍatvavarjitaḥ / (57.1) Par.?
nirodhakarmasiddho'sau vīryavān suniyamyate // (57.2) Par.?
niyāmanam
atho niyāmanaṃ karma kathayāmi varānane / (58.1) Par.?
yavaciñcā kṣīrakandaṃ sarpākṣī paṭu bhṛṅgarāṭ // (58.2) Par.?
vandhyā karkoṭakī nimbaḥ sarvaṃ dhānyāmlapeṣitam / (59.1) Par.?
kṛtvāloḍyāranālena taddravaiḥ svedayeddinam // (59.2) Par.?
yantre niyāmake saptavāsaraṃ taṃ ca dīpayet / (60.1) Par.?
dīpanam
athāto dīpanaṃ karma vadāmi tava pārvati // (60.2) Par.?
svarṇapuṣpī ca marīcaṃ trikṣāraṃ pañcapuṣpikā / (61.1) Par.?
bhūkhagaḥ pañcalavaṇaṃ rājikā śigrumūlakam // (61.2) Par.?
kāsīsaṃ vijayā kanyā pātālagaruḍī kaṇā / (62.1) Par.?
kṣīrakandaṃ ca karkoṭī girikarṇī jayā madhu // (62.2) Par.?
citrakaṃ kākajaṅghā ca sarvamamlagaṇena ca / (63.1) Par.?
kalkayetpāradaṃ tena mardayettaddravairapi // (63.2) Par.?
ḍolāyantre pacedekadinamevaṃ ca saptadhā / (64.1) Par.?
mardanaṃ pācanaṃ kuryāt grāsārthī dīpito rasaḥ // (64.2) Par.?
evaṃ pradīpitaṃ sūtaṃ śuddhaṃ tamanuvāsayet / (65.1) Par.?
anuvāsanam
athānuvāsanaṃ karma mṛtpātre dīpitaṃ rasam // (65.2) Par.?
kṣiptvā jambīrajadrāvaistīvragharme'nuvāsayet / (66.1) Par.?
evaṃ saptadinaṃ kuryāttataścāraṇamācaret // (66.2) Par.?
navabhiḥ svedanādyaiśca śuddhaḥ syātkarmabhiḥ priye / (67.1) Par.?
pāradaḥ sarvarogaghnaḥ saptakañcukavarjitaḥ // (67.2) Par.?
śrībhairavī / (68.1) Par.?
svedanādīni karmāṇi śrutāni vada śaṅkara / (68.2) Par.?
tvatprasādād asaṃdehaṃ saṃśṛṇve cāraṇādikam // (68.3) Par.?
śrībhairavaḥ / (69.1) Par.?
sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāge śṛṇu taccāraṇādikam / (69.2) Par.?
cāraṇavidhiḥ
athābhracāraṇaṃ karma vakṣyāmi parameśvari // (69.3) Par.?
samukhe vā nirmukhe vā rase vā vāsanāmukhe / (70.1) Par.?
gaganaṃ cārayedgarbhapiṣṭigrāsakramaiḥ kramāt // (70.2) Par.?
samukhacāraṇam
atrādau kathyate devi samukhaṃ cāraṇaṃ sphuṭam / (71.1) Par.?
samukho grasati grāsaṃ nirmukho grasanākṣamaḥ // (71.2) Par.?
tasmātparaṃ rasendrasya mukhīkaraṇamācaret / (72.1) Par.?
prathamo mukhīkaraṇaprakāraḥ
iṣṭakāmadhyabhāge tu gambhīraṃ vartulaṃ samam // (72.2) Par.?
gartaṃ kṛtvā tatra sūtaṃ prakṣipedanuvāsitam / (73.1) Par.?
nirundhyātsvacchavastreṇa rasasya daśamāṃśakam // (73.2) Par.?
gandhaṃ tadūrdhvaṃ nikṣipya śarāveṇa nirodhayet / (74.1) Par.?
tatpṛṣṭhe'lpapuṭaṃ dadyāt gandhe jīrṇe punaḥ punaḥ // (74.2) Par.?
kṣiptvā kṣiptvā śataguṇaṃ cārayetpātayediti / (75.1) Par.?
caturguṇe sāndravastre gālayettaṃ raseśvaram // (75.2) Par.?
veṇau kṣiptvā nirudhyāsyaṃ pacedgomūtrapūrite / (76.1) Par.?
bhāṇḍe trisaptadivasaṃ punastaṃ taptakhalvake // (76.2) Par.?
jambīramātuluṅgāmlavetasair bhūkhagais tryaham / (77.1) Par.?
bhūnāgaiśca tryahaṃ mardyaṃ taṃ paścādiṣṭakodare // (77.2) Par.?
ekaikaṃ gartamādadyāddhānyābhraṃ gandhakaṃ tathā / (78.1) Par.?
pratyekaṃ daśaniṣkaṃ ca yāmaṃ jambīramarditam // (78.2) Par.?
anena lepayed gartadvayam ekeṣṭakāntare / (79.1) Par.?
garte kṣiptvātha taṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ // (79.2) Par.?
aparām iṣṭakāṃ dadyāt tatsandhiṃ loṇamṛtsnayā / (80.1) Par.?
dṛḍhaṃ liptvātha dīpāgnau pacetsaptadināvadhi // (80.2) Par.?
iṣṭakāṃ svāṅgaśītāṃ tām avatārya haredrasam / (81.1) Par.?
kiṭṭahīnaṃ punarapi kuryāditthaṃ trivārakam // (81.2) Par.?
evaṃ kṛte rasendrasya sukhaṃ syāddevasaṃjñakam / (82.1) Par.?
dvitīyo mukhīkaraṇaprakāraḥ
punaranyaṃ pravakṣyāmi mukhīkaraṇamuttamam // (82.2) Par.?
rasendraṃ jīvibhūnāgasamaṃ saṃmardayettryaham / (83.1) Par.?
tatkṣipet bhūlatāliptamūṣāyāṃ saṃniveśayet // (83.2) Par.?
tadūrdhvaṃ bhūlatākalkaṃ kṣiptvā ruddhvā viśoṣayet / (84.1) Par.?
ārdragomayaliptāṃ tāṃ pādamagnāṃ niveśayet // (84.2) Par.?
tadgarte ca puṭaṃ deyaṃ tuṣakārīṣavahninā / (85.1) Par.?
dinānte tatsamuddhṛtya pūrvavanmardayetpacet // (85.2) Par.?
triṃśadvāraṃ punaḥ kuryāditthaṃ vahnimukho rasaḥ / (86.1) Par.?
grasate guhyasūto'yaṃ sarvasiddhiprado bhavet // (86.2) Par.?
tṛtīyo mukhīkaraṇaprakāraḥ
punaranyaṃ pravakṣyāmi mukhīkaraṇamuttamam / (87.1) Par.?
gomūtrapūrite bhāṇḍe ḍolāyantre pacedrasam // (87.2) Par.?
triḥ saptavāraṃ samyakca randhritaṃ veṇunālake / (88.1) Par.?
mukhaṃ bhavati sūtasya cāraṇārhaṃ varānane // (88.2) Par.?
caturtho mukhīkaraṇaprakāraḥ
iṣṭakādvayamadhye ca gartaṃ tu caturaṅgulam / (89.1) Par.?
daśaniṣkaṃ śuddhagandhaṃ dhānyābhraṃ daśaniṣkakam // (89.2) Par.?
jambīranīraiḥ saṃmardya yāmaṃ kalkena tena ca / (90.1) Par.?
gartadvayaṃ samāṃśena liptvā garte vinikṣipet // (90.2) Par.?
vāsitaṃ rasarājaṃ taṃ viṃśanniṣkaṃ tadūrdhvataḥ / (91.1) Par.?
iṣṭakāmaparāṃ nyasya ślakṣṇamṛllavaṇairdṛḍham // (91.2) Par.?
lepayedatha dīpāgnimadhaḥ prajvālayetpriye / (92.1) Par.?
anusyūtaṃ saptarātraṃ svāṅgaśītaṃ samuddharet // (92.2) Par.?
kiṭṭaṃ vihāya taṃ sūtaṃ pūrvavacca trivārakam / (93.1) Par.?
kuryādevaṃ hi sūtasya mukhaṃ bhavati śobhanam // (93.2) Par.?
nirmukhacāraṇāprakāraḥ
divyauṣadhiprabhāvena rasaścarati nirmukhaḥ / (94.1) Par.?
athavā vajravaikrāntasparśād abhrādikaṃ caret // (94.2) Par.?
pāradasya catuḥṣaṣṭiniṣkaṃ vaikrāntabhasma ca / (95.1) Par.?
caturniṣkaṃ vajrabhasma niṣkaṃ divyauṣadhidravaiḥ // (95.2) Par.?
sarvaṃ saptadinaṃ mardya sa raso'bhrādikaṃ caret / (96.1) Par.?
vāsanāmukhacāraṇam
gandhakaṃ jārayetsūte dolākhye pūrvabhāṣite // (96.2) Par.?
yantre ca ṣoḍaśaguṇaṃ rasaḥ syādvāsanāmukhaḥ / (97.1) Par.?
abhrakābhiṣekaḥ cāraṇīyābhrakasya saṃskāraḥ
cāraṇārhābhrakasyāham abhiṣekaṃ vadāmi te // (97.2) Par.?
prathamaḥ prakāraḥ
mṛtamabhraṃ tu rudhiraiḥ kṣārair jalakaṇair api / (98.1) Par.?
sṛṣṭitrayais tumburubhir mardayed amlavargakaiḥ // (98.2) Par.?
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / (99.1) Par.?
dvitīyaḥ prakāraḥ
mṛtamabhraṃ ca kadalī mūlakaṃ ca śatāvarī // (99.2) Par.?
punarnavā meghanādo yavaciñcā ca śigrukaḥ / (100.1) Par.?
sūraṇaṃ ca rasaireṣāṃ mardayedbhāvayetpriye // (100.2) Par.?
saptāhaṃ taccaretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / (101.1) Par.?
tṛtīyaḥ prakāraḥ
śulvapātre tu lavaṇasarjiṭaṅkaṇabhūkhagān // (101.2) Par.?
kṣiptvāranālaṃ tridinaṃ kuryātparyuṣitaṃ yathā / (102.1) Par.?
tasminnāgaṃ tu vidrāvya ḍhālayecchatadhā priye // (102.2) Par.?
raupyakarmaṇi vaṅgasya taddravairbhāvayed ghanam / (103.1) Par.?
saptāhaṃ taccaret sūtaḥ samukho nirmukho'thavā // (103.2) Par.?
caturthaḥ prakāraḥ
dhānyābhramarkakṣīreṇa mardayedekavāsaram / (104.1) Par.?
nirudhya saṃpuṭe pacyātkapotākhye puṭe punaḥ // (104.2) Par.?
caturvāraṃ puṭedevaṃ mardayecca punastathā / (105.1) Par.?
rambhādravaistridhā mardyaṃ mūlakasya dravaistridhā // (105.2) Par.?
kākamācī meghanādo matsyākṣī ca punarnavā / (106.1) Par.?
apāmārgaścitrakaṃ ca vidārī bhṛṅgarāṇmuniḥ // (106.2) Par.?
caturvāraṃ pacedevaṃ mardayecca punastathā / (107.1) Par.?
etairekaikadhā mardyaṃ puṭapākaṃ pṛthak pṛthak // (107.2) Par.?
tadabhrakaṃ bhāvayecca musalī yavaciñcikāḥ / (108.1) Par.?
taṇḍulī kadalī śigrurvarī cārkaḥ punarnavā // (108.2) Par.?
ekaikaiśca dravairbhāvyamekaikaṃ divasaṃ pṛthak / (109.1) Par.?
tadabhrakaṃ pāradendraścaratyeva surārcite // (109.2) Par.?
pañcamaḥ prakāraḥ
dhānyābhraṃ ravidugdhena mardayedyāmamātrakam / (110.1) Par.?
tadabhraṃ saṃpuṭe ruddhvā kapotākhyapuṭe pacet // (110.2) Par.?
vārāṃścaturdaśaivaṃ syāttato rambhārkapīlukāḥ / (111.1) Par.?
nāgavallī ca musalī kuberākṣī ca śigrukaḥ // (111.2) Par.?
tumbī tumburur aṅkolabalāpāmārgakāḥ priye / (112.1) Par.?
gṛhītvaiṣāmekarasaṃ savyoṣaṃ ca sakāṃjikam // (112.2) Par.?
bhāṇḍamadhye vinikṣipya ḍolāyantre pacettryaham / (113.1) Par.?
pūrvābhraṃ ca tatastasmātsamuddhṛtyātha sādhayet // (113.2) Par.?
ṭaṅkaṇaṃ tuvarī sindhukāsīsaṃ ca samaṃ samam / (114.1) Par.?
abhrakasya daśāṃśaṃ tu sarvametadvimardayet // (114.2) Par.?
tadabhrakaṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā / (115.1) Par.?
ṣaṣṭaḥ prakāraḥ
muṇḍīdrave tu śatadhā drutaṃ nāgaṃ praḍhālayet // (115.2) Par.?
taddraveṇa ca dhānyābhraṃ mardayetsaṃpuṭe kṣipet / (116.1) Par.?
ruddhvā pacetkapotākhye puṭe caivaṃ tu saptadhā // (116.2) Par.?
ārdrakasya dravairevaṃ saptadhā citrakadravaiḥ / (117.1) Par.?
tatsamaṃ gandhakaṃ dattvā mardayed bhāvayet kramāt // (117.2) Par.?
prāguktamuṇḍīsvarasair bījapūrarasena ca / (118.1) Par.?
stanyairekadinaṃ bhāvyaṃ tadabhraṃ ca caredrasaḥ // (118.2) Par.?
evaṃ sarvāṇi bījāni sattvaṃ cābhrakasya ca / (119.1) Par.?
svarṇādisarvalohāni satvāni vividhāni ca // (119.2) Par.?
dvandvāni sarvaratnāni yadyatsyāccāraṇārhakam / (120.1) Par.?
tat tat piṣṭvābhravat kāryaṃ tattaccarati pāradaḥ // (120.2) Par.?
saptamaḥ prakāraḥ
tilaparṇīrasaiḥ piṣṭvā dhānyābhraṃ puṭayet tridhā / (121.1) Par.?
saptadhā bhāvayedasya mardanena ca pāradaḥ // (121.2) Par.?
piṣṭatāṃ yāti sahasā gaganaṃ carati kṣaṇāt / (122.1) Par.?
aṣṭamaḥ prakāraḥ
trikṣāraṃ pañcalavaṇaṃ kāṅkṣī kāsīsaṭaṅkaṇam // (122.2) Par.?
bhūkhagaṃ hemamākṣīkaṃ saurāṣṭrī vatsanābhakam / (123.1) Par.?
tuvarī vetasāmlaṃ ca sarvametatsamāṃśakam // (123.2) Par.?
tatsamāṃśaṃ tu dhānyābhraṃ dhānyāmlairmardayeddinam / (124.1) Par.?
arkakṣīraṃ bhṛṅgarājo meghanādaḥ punarnavā // (124.2) Par.?
mūlakaṃ citrakaṃ raṃbhā kākamācī śatāvarī / (125.1) Par.?
apāmārgastālamūlī vidārī taṇḍulī muniḥ // (125.2) Par.?
mīnākṣī śigru bṛhatī kumārī yavaciñcikā / (126.1) Par.?
balā tumbī kuberākṣī vyoṣaṃ tumburupīlunī // (126.2) Par.?
aṅkolaḥ phaṇivallī ca sarvametatsamāṃśakam / (127.1) Par.?
saṃpeṣya kalkayeddevi dhānyāmle taccaturguṇe // (127.2) Par.?
drutaṃ nāgaṃ śataṃ vārānkṣipettasminpunaḥ punaḥ / (128.1) Par.?
kalkadraveṇa pūrvābhraṃ yāmaṃ saṃmardayeddṛḍham // (128.2) Par.?
kapotākhye puṭe pacyādevaṃ viṃśativārakam / (129.1) Par.?
tattulyaṃ gandhakaṃ dattvā pūrvoktairauṣadhadravaiḥ // (129.2) Par.?
sastanyair bījapūrotthair dravair bhāvyaṃ trivāsaram / (130.1) Par.?
etadabhraṃ tu sūtasya cāraṇe paramaṃ hitam // (130.2) Par.?
dvaṃdvitaṃ vyomasatvaṃ ca bījāni vividhāni ca / (131.1) Par.?
hemādisarvalohāni ratnāni vividhāni ca // (131.2) Par.?
dvaṃdvitaṃ vajrabījaṃ ca cāraṇāyāṃ vidhīyate / (132.1) Par.?
samastametatpūrvoktaprakāreṇaiva kārayet // (132.2) Par.?
tadā rasendraścarati tatsarvaṃ cāraṇocitaḥ / (133.1) Par.?
navamaḥ prakāraḥ
pātre tu kāsīsaṃ kāṃkṣī mākṣīkagandhakam // (133.2) Par.?
kṣāratrayaṃ pañcaloṇam amlayuktaṃ kṣaṇaṃ kṣipet / (134.1) Par.?
divyābhiṣekayogoktaṃ śatadhā ḍhālayedahim // (134.2) Par.?
vaṅgaṃ vānena vastūni cāraṇārhāṇi bhāvayet / (135.1) Par.?
varī punarnavā raṃbhā gavākṣī yavaciñcikā // (135.2) Par.?
śigrukā meghanādaśca rasaireṣāṃ vibhāvayet / (136.1) Par.?
vajrābhrakaṃ krameṇaiva saptāhaṃ suravandite // (136.2) Par.?
tadabhrakaṃ nāgavallyā koberyā śigrukasya vā / (137.1) Par.?
bāṇāṅkolabalāraṃbhāsphotānāṃ pīlukasya vā // (137.2) Par.?
alambuṣāhimarucāmusalītumburor api / (138.1) Par.?
athavā kharamañjaryāstiktaśākasya vā priye // (138.2) Par.?
ekenaiṣāṃ rasenaiva vyoṣasarṣapasaṃyutam / (139.1) Par.?
svinnaṃ tridivasaṃ kuryāttasminṭaṅkaṇasaindhavam // (139.2) Par.?
kāsīsaṃ tuvarīṃ kṣiptvā pūrvābhiṣavayogataḥ / (140.1) Par.?
etadabhraṃ caretsūtaḥ samukho nirmukho'thavā // (140.2) Par.?
tadabhrakaprabhāvena golakaḥ siddhido bhavet / (141.1) Par.?
daśamaḥ prakāraḥ
dhānyāmlairamlavargaiśca svedayedabhrakaṃ dinam // (141.2) Par.?
tataḥ snukkṣīrato mardyaṃ kapotākhye puṭe dahet / (142.1) Par.?
munitrayaṃ meghanādaṃ rambhākandaṃ ca mūlakam // (142.2) Par.?
matsyākṣī śṛṅgiveraṃ ca kākamācī punarnavā / (143.1) Par.?
apāmārgas tv arūpūgaścaiteṣāṃ tu rasena ca // (143.2) Par.?
ekaikena punardadyādekaikaṃ pūrvamabhrakam / (144.1) Par.?
ḍolāyantre snuhīkṣīrayuktamekadinaṃ pacet // (144.2) Par.?
tataśchāyāgate śuṣke ghane'sminnavasārakam / (145.1) Par.?
nimbaṃ vacāṃ ca kāsīsaṃ caṇakāmlaṃ pṛthakpṛthak // (145.2) Par.?
abhrasya ṣoḍaśāṃśaṃ ca nikṣipettāmrabhājane / (146.1) Par.?
gharṣayettaccaretsūto lohapātrasya yogataḥ // (146.2) Par.?
ekādaśaḥ prakāraḥ
dhānyābhraṃ mardayetsomavallītoyairdinaṃ dṛḍham / (147.1) Par.?
puṭedevaṃ tridhā paścāt somavallyā rasena ca // (147.2) Par.?
bhāvayetsaptadhā devi rasaścarati tadghanam / (148.1) Par.?
dvādaśaḥ prakāraḥ
sāranāle tu śatadhā niṣicya tamanena ca // (148.2) Par.?
śatadhā plāvayedabhraṃ tāmravāsanayā saha / (149.1) Par.?
khalalyāṃ taccaretsūto nātra kāryā vicāraṇā // (149.2) Par.?
gandhakabhāvanā
cāraṇārthasya gandhasya bhāvanāṃ śṛṇu pārvati / (150.1) Par.?
saurāṣṭraṃ cājamodaṃ ca sarjīṃ sīsameva ca // (150.2) Par.?
mardayecchigrutoyena gandhakaṃ tena bhāvayet / (151.1) Par.?
saptāhaṃ marditaṃ gandhaṃ cārayetpāradasya ca // (151.2) Par.?
rāgaṃ dhatte rasendrasya bījānāṃ pākajāraṇe / (152.1) Par.?
pakṣacchede rasendrasya śreṣṭhaḥ syāt sarvakarmaṇi // (152.2) Par.?
palāśapuṣpasvarasaiḥ śākavṛkṣacchadadravaiḥ / (153.1) Par.?
viṣṇukrāntādravairgandhaṃ bhāvayetsaptavāsaram // (153.2) Par.?
taṃ gandhaṃ cārayetsūte iṣṭakāyantrayogataḥ / (154.1) Par.?
amracāraṇe śreṣṭhā divyamūlyaḥ
athābhracāraṇe śreṣṭhā divyamūlīrvadāmi te // (154.2) Par.?
vajrī raṃbhā haṃsapadī ciñcikā vyāghrapādikā / (155.1) Par.?
maṇḍūkī bṛhatī puṅkhā kumārī lāṅgalī tathā // (155.2) Par.?
sarpākṣī cāgnidhamanī śaṅkhapuṣpīndravāruṇī / (156.1) Par.?
ṣaṇḍajārī ca karkoṭī vikhyātā divyamūlikā // (156.2) Par.?
gandhakābhrakacāraṇam
athātaścāraṇaṃ karma pravakṣyāmi samāsataḥ / (157.1) Par.?
dhānyābhrakaṃ drute gandhe samaṃ kṣiptvā niyojayet // (157.2) Par.?
khyāto gandhābhrayogo'yaṃ śreṣṭhaścāraṇakarmaṇi / (158.1) Par.?
samukhaṃ nirmukhaṃ vāpi pāradaṃ daśaniṣkakam // (158.2) Par.?
gandhābhrayoganiṣke dve piṣṭaṃ kuryādyathā tathā / (159.1) Par.?
taṃ piṣṭaṃ nāgapiṣṭyātha samayā pariveṣṭayet // (159.2) Par.?
hemakarmaṇi vaṅgasya piṣṭyā rajatakarmaṇi / (160.1) Par.?
tāmrapiṣṭyā dehasiddhau veṣṭayetparameśvari // (160.2) Par.?
tāṃ piṣṭiṃ vidrute gandhe vipaceddivasatrayam / (161.1) Par.?
tāṃ piṣṭiṃ dīpikāyantre pācayetpātayedadhaḥ // (161.2) Par.?
taṃ rasaṃ pūrvavatpiṣṭiṃ kuryādveṣṭanavarjitām / (162.1) Par.?
tridinaṃ vidrute gandhe vipacetpātayedadhaḥ // (162.2) Par.?
taṃ rasaṃ taptakhalve tu catuḥṣaṣṭiguṇaṃ kṣipet / (163.1) Par.?
bhāgaikamabhiṣiktābhraṃ mardyaṃ divyauṣadhairdinam // (163.2) Par.?
tatkṣipeccāraṇāyantre jambīrarasasaṃyute / (164.1) Par.?
tīvrātape dinaṃ sthāpyaṃ sūtaścarati tadghanam // (164.2) Par.?
evaṃ punaḥ punargarbhapiṣṭīgrāsakramātmakam / (165.1) Par.?
pattrābhracāraṇaṃ proktamevaṃ satvābhracāraṇam // (165.2) Par.?
evaṃ kuryād yathāśakyaṃ cāraṇaṃ parameśvari / (166.1) Par.?
rase'bhraṃ cārayetpūrvaṃ catuḥṣaṣṭitamāṃśakam // (166.2) Par.?
dvātriṃśattamabhāgaṃ syāttadetatṣoḍaśāṃśakam / (167.1) Par.?
aṣṭamāṃśaṃ caturthāṃśaṃ dvitīyāṃśaṃ samaṃ kramāt // (167.2) Par.?
dviguṇaṃ caturguṇaṃ cāṣṭaguṇaṃ ṣoḍaśakaṃ guṇam / (168.1) Par.?
dvātriṃśadguṇamevaṃ syātcatuḥṣaṣṭiguṇaṃ kramāt // (168.2) Par.?
pakṣacchedastvadoṣatvaṃ laghutā grāsayogyatā / (169.1) Par.?
mukhitāgnisahatvaṃ ca vyāpitvaṃ gatihīnatā // (169.2) Par.?
rasendrasyānavasthatvaṃ ca bhavedabhrakacāraṇāt / (170.1) Par.?
jāraṇā
yasyāhamapi tuṣṭaḥ syāṃ tasya sūtendrajāraṇe // (170.2) Par.?
matirbhavenna sandeho jāraṇā bhuktimuktidā / (171.1) Par.?
durlabhā jāraṇā devi vinā bhāgyaṃ na labhyate // (171.2) Par.?
jāraṇā dvividhā bālajāraṇā vṛddhajāraṇā / (172.1) Par.?
jāraṇe kramaḥ
gaganaṃ jārayetpūrvaṃ sarvasatvānyataḥ param // (172.2) Par.?
dvaṃdvāni sarvalohāni pakvabījāni bhairavi / (173.1) Par.?
padmarāgādiratnāni jārayecca yathākramam // (173.2) Par.?
jāraṇāya abhrakasatvanirmāṇaprakāraḥ, prathamaḥ prakāraḥ
jāraṇārhaṃ vyomasatvaṃ rasarājasya vakṣyate / (174.1) Par.?
dhānyābhrakaṃ ca vidhivanmārayedvajrasaṃjñakam // (174.2) Par.?
abhiṣekaṃ pūrvavat syāt tasmin tāpyaṃ daśāṃśakam / (175.1) Par.?
pañcamāhiṣagavyaśca mardayetkarṣasannibhāḥ // (175.2) Par.?
kurvīta vaṭikāḥ koṣṭhīyantre satvaṃ vipātayet / (176.1) Par.?
satvasya ca caturthāṃśaṃ tāpye mūṣāgataṃ dhamet // (176.2) Par.?
evaṃ kṛtvā caturvāraṃ tatsatvaṃ rasajāraṇe / (177.1) Par.?
rasāyane ca bhaiṣajye śreṣṭhaṃ sakalakarmaṇi // (177.2) Par.?
dvitīyaḥ prakāraḥ
mṛtābhraṃ taccaturthāṃśaṃ nāgaṃ tatpādamākṣikam / (178.1) Par.?
pañcabhirmāhiṣairgavyaiḥ pātayetsattvamujjvalam // (178.2) Par.?
tatsatvaṃ taccaturthāṃśaṃ mākṣikaṃ tatsamāṃ śilām / (179.1) Par.?
dhametpraliptamūṣāyāṃ satvaṃ syāddhemasannibham // (179.2) Par.?
evaṃ kuryāccaturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ / (180.1) Par.?
tṛtīyaḥ prakāraḥ
mṛtābhrakaṃ ṣoḍaśāṃśaṃ taccaturthāṃśakaṃ trapu // (180.2) Par.?
tatsamaṃ tālakaṃ kṣiptvā pañcamāhiṣagavyataḥ / (181.1) Par.?
sattvaṃ nipātayettacca caturthaṃ haritālakam // (181.2) Par.?
kṣiptvā kṣiptvā caturvāraṃ tatsatvaṃ grasate rasaḥ / (182.1) Par.?
caturthaḥ prakāraḥ, abhrakasattvamṛdūkaraṇam
vajramūṣāgataṃ kṛtvā ghanasatvaṃ ca tatsamam // (182.2) Par.?
kacaṃ ca ṭaṅkaṇaṃ kṣiptvā ruddhvā tīvrāgninā dhamet / (183.1) Par.?
tatkṣipedamlavargeṇa ciñcābījaṃ snuhīdalam // (183.2) Par.?
piṣṭvā tasminpunastadvatkācaṭaṅkaṇayogataḥ / (184.1) Par.?
dhamedevaṃ saptavāraṃ secanaṃ ca punaḥ punaḥ // (184.2) Par.?
tadabhrasattvaṃ śubhraṃ syānmṛdu syāccāraṇoditam / (185.1) Par.?
pañcamaḥ prakāraḥ
rasendraṃ ṭaṅkaṇaṃ tāpyaṃ bhāgaikaikaṃ pṛthakpṛthak // (185.2) Par.?
tribhāgaṃ śodhitaṃ nāgaṃ mṛtābhraṃ daśabhāgakam / (186.1) Par.?
yavakṣāraṃ ca dagdhorṇāṃ sarjakṣāraṃ ca guggulum // (186.2) Par.?
ajāpañcāṅgasaṃyuktam amlamūtragaṇairyutam / (187.1) Par.?
mardayetpūrvavatsatvaṃ pātayenmṛdu nirmalam // (187.2) Par.?
dvandvamelāpanāya mūṣālepaḥ: prathamaḥ prakāraḥ
dvandvamelāpane mūṣālepaṃ vakṣyāmi pārvati // (188.1) Par.?
meṣaśṛṅgaṃ khuraṃ guñjā ṭaṅkaṇaṃ ca viṣaṃ samam / (189.1) Par.?
sthūlabhekasya vasayā piṣṭvā mūṣāṃ pralepayet // (189.2) Par.?
milanti sarvasatvāni mūṣāyāṃ cūrṇitāni ca / (190.1) Par.?
gugguluṃ dhātakīpuṣpaṃ guḍaṃ kṣāratrayaṃ samam // (190.2) Par.?
stanyaiḥ piṣṭvātha mūṣāyāṃ lepanaṃ dvandvamelanam / (191.1) Par.?
dvitīyaḥ prakāraḥ
aśmabhedī lāṅgalī ca bhūlatā ca marīcakaḥ // (191.2) Par.?
kārpāsasya phalaṃ śakragopaścaitāṃśca mardayet / (192.1) Par.?
nārīstanyena tenaiva mūṣāmantaḥ pralepayet // (192.2) Par.?
tasyāṃ milanti satvāni sarvāṇi ca mahārasāḥ / (193.1) Par.?
hemamukhyāni lohāni caṇḍāgnidhamanena ca // (193.2) Par.?
tṛtīyaḥ prakāraḥ
cucundaryāśca piśitaṃ ṭaṅkaṇaṃ ca viṣaṃ samam / (194.1) Par.?
mardayitvā ca mūṣāntarlepayettatra nikṣipet // (194.2) Par.?
dvandvayogyaṃ tu yadyatsyāttatsarvaṃ dhamanānmilet / (195.1) Par.?
caturthaḥ prakāraḥ
bhasmīkṛtamapāmārgaṃ kaṅguṇītailamarditam // (195.2) Par.?
mūṣāyāṃ lepayettena dvandvadravyaṃ vinikṣipet / (196.1) Par.?
milettīvrāgnidhamanāttattanmārakavāpanāt // (196.2) Par.?
dvandvamelāpanam
ata eva pravakṣyāmi dvandvamelāpanaṃ śṛṇu / (197.1) Par.?
varṣābhūkadalīkandakākamācīpunarnavam // (197.2) Par.?
svarṇaṃ narakapālaṃ ca guñjā ṭaṅkaṇamabhrakam / (198.1) Par.?
satvaṃ mūṣāgataṃ dhmātaṃ hemābhraṃ milati kṣaṇāt // (198.2) Par.?
abhrakaṃ cūrṇayitvā tu kākamācīrasaplutam / (199.1) Par.?
kapitthatoyasaṃyuktaṃ sūtaṭaṅkaṇasaṃyutam // (199.2) Par.?
vaṅgapatrāntare nyastaṃ dhmātaṃ vaṅgābhrakaṃ milet / (200.1) Par.?
āvartya kaṭutailena bhasmāpāmārgajaṃ kṣipet // (200.2) Par.?
hemābhraṃ nāgatāpyena tārābhraṃ haritālakāt / (201.1) Par.?
gandhakena tu śulvābhraṃ tīkṣṇābhraṃ sindhuhiṅgulāt // (201.2) Par.?
vaṅgābhraṃ haritālena nāgābhraṃ śilayā milet / (202.1) Par.?
lāṅgalī camarīkeśāḥ kārpāsāsthi kulatthakam // (202.2) Par.?
bhūlatā cāśmadamanī strīstanyaṃ suragopakaḥ / (203.1) Par.?
dvandve praliptamūṣāyāṃ sudhmātās tīvravahninā // (203.2) Par.?
kāntābhraśailavimalāḥ milanti sakalāḥ kṣaṇāt / (204.1) Par.?
atha cucchundarīmāṃsaṃ viṣaṭaṅkaṇayojitam // (204.2) Par.?
mūṣāpralepātkurute sarvadvandveṣu melanam / (205.1) Par.?
jaurabhramaraśṛṅgaṃ ca maṇḍūkasya vasāmiṣam // (205.2) Par.?
guñjāṭaṅkaṇalepena sarvasatveṣu melanam / (206.1) Par.?