Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 3933
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
īśvara uvāca / (1.1) Par.?
anyadākhyānakaṃ vakṣye purā vṛttaṃ narādhipa / (1.2) Par.?
sakuṭumbo gataḥ svargaṃ muniryatra mahātapāḥ // (1.3) Par.?
uttānapāda uvāca / (2.1) Par.?
kathaṃ nākaṃ gato vipraḥ sakuṭumbo mahānṛṣiḥ / (2.2) Par.?
kautukaṃ paramaṃ deva kathayasva mama prabho // (2.3) Par.?
īśvara uvāca / (3.1) Par.?
citrasena iti khyātaḥ kāśīrājaḥ purābhavat / (3.2) Par.?
śūro dātā sudharmātmā sarvakāmasamṛddhimān // (3.3) Par.?
sā purī janasaṃkīrṇā nānāratnopaśobhitā / (4.1) Par.?
vārāṇasīti vikhyātā gaṅgātīram upāśritā // (4.2) Par.?
śaraccandrapratīkāśā vidvajjanavibhūṣitā / (5.1) Par.?
indrayaṣṭisamākīrṇā gopagokulasaṃvṛtā // (5.2) Par.?
bahudhvajasamākīrṇā vedadhvaninināditā / (6.1) Par.?
vaṇigjanair bahuvidhaiḥ krayavikrayaśālinī // (6.2) Par.?
yantrādānaiḥ pratolībhiruccaiścānyaiḥ suśobhitā / (7.1) Par.?
devatāyatanair divyair āśramair gahanair yutā // (7.2) Par.?
nānāpuṣpaphalair ramyā kadalīkhaṇḍamaṇḍitā / (8.1) Par.?
panasair bakulais tālair aśokair āmrakais tathā // (8.2) Par.?
rājavṛkṣakapitthaiśca dāḍimair upaśobhitā / (9.1) Par.?
vedādhyayananirghoṣaiḥ pavitrīkṛtamaṅgalā // (9.2) Par.?
tasyā uttaradigbhāge āśramo 'bhūtsuśobhanaḥ / (10.1) Par.?
tanmandāravanaṃ nāma triṣu lokeṣu viśrutam // (10.2) Par.?
bahumandārasaṃyuktaṃ tena mandārakaṃ viduḥ / (11.1) Par.?
vipro dīrghatapā nāma sarvadā tatra tiṣṭhati // (11.2) Par.?
tapastapati so 'tyarthaṃ tena dīrghatapāḥ smṛtaḥ / (12.1) Par.?
sa tiṣṭhati sapatnīkaḥ sasutaḥ sasnuṣas tathā // (12.2) Par.?
śuśrūṣanti sadā tasya putrāḥ pañca prayatnataḥ / (13.1) Par.?
tasya putraḥ kanīyāṃstu ṛkṣaśṛṅgo mahātapāḥ // (13.2) Par.?
vedādhyayanasampanno brahmacārī guṇānvitaḥ / (14.1) Par.?
yogābhyāsarato nityaṃ kandamūlaphalāśanaḥ // (14.2) Par.?
tiṣṭhate mṛgarūpeṇa mṛgayūthacarastadā / (15.1) Par.?
dinānte ca dinānte ca mātāpitroḥ samīpagaḥ // (15.2) Par.?
abhivādayate nityaṃ bhaktimān muniputrakaḥ / (16.1) Par.?
punargacchati tatraiva kānane girigahvare // (16.2) Par.?
krīḍanbālamṛgaiḥ sārddhaṃ pratyahaṃ sa muneḥ sutaḥ / (17.1) Par.?
kadāciddaivayogena ṛkṣaśṛṅgo mamāra saḥ // (17.2) Par.?
iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śūlabhedamāhātmye ṛkṣaśṛṅgacaritre dīrghatapomunyākhyānavarṇanaṃ nāma dvipañcāśattamo 'dhyāyaḥ // (18.1) Par.?
Duration=0.12454509735107 secs.