Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4659
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śrīmārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
tato gacchenmahīpāla tīrthaparamapāvanam / (1.2) Par.?
caṇḍādityaṃ nṛpaśreṣṭha sthāpitaṃ caṇḍamuṇḍayoḥ // (1.3) Par.?
āstāṃ purā mahādaityau caṇḍamuṇḍau sudāruṇau / (2.1) Par.?
narmadātīramāśritya ceratur vipulaṃ tapaḥ // (2.2) Par.?
dhyāyantau bhāskaraṃ devaṃ tamonāśaṃ jagattraye / (3.1) Par.?
tuṣṭastattapasā devaḥ sahasrāṃśuruvāca ha // (3.2) Par.?
sādhu sādhviti tau pārtha narmadāyāḥ śubhe taṭe / (4.1) Par.?
varaṃ prārthayataṃ vīrau yatheṣṭaṃ cetasecchitam // (4.2) Par.?
caṇḍamuṇḍāvūcatuḥ / (5.1) Par.?
ajeyau sarvadevānāṃ bhūyāsvāvāṃ samāhitau / (5.2) Par.?
sarvarogaiḥ parityaktau sarvakālaṃ divākara // (5.3) Par.?
evamastviti tau prāha bhāskaro vāritaskaraḥ / (6.1) Par.?
ityuktvāntardadhe bhānurdaityābhyāṃ tatra bhāskaraḥ // (6.2) Par.?
sthāpitaḥ parayā bhaktyā taṃ gacchedātmasiddhaye / (7.1) Par.?
gīrvāṇāṃśca manuṣyāṃśca pitṝṃs tatrāpi tarpayet // (7.2) Par.?
sa vased bhāskare loke viriñcidivasaṃ nṛpa / (8.1) Par.?
ghṛtena bodhayeddīpaṃ ṣaṣṭhyāṃ sa ca nareśvara / (8.2) Par.?
mucyate sarvapāpaistu pratiyāti puraṃ raveḥ // (8.3) Par.?
utpattiṃ caṇḍabhānoryaḥ śṛṇoti bharatarṣabha / (9.1) Par.?
vijayī sa sadā nūnamādhivyādhivivarjitaḥ // (9.2) Par.?
iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe caṇḍādityatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāmaikanavatitamo 'dhyāyaḥ // (10.1) Par.?
Duration=0.040376901626587 secs.