Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4706
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śrīmārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
tato gacchet pāṇḍuputra śakratīrtham anuttamam / (1.2) Par.?
yatra siddho mahābhāgo devarājaḥ śatakratuḥ // (1.3) Par.?
gautamena purā śaptaṃ jñātvā devāḥ sureśvaram / (2.1) Par.?
brahmādyā devatāḥ sarva ṛṣayaśca tapodhanāḥ // (2.2) Par.?
gautamaṃ prārthayāmāsur vākyaiḥ sānunayaiḥ śubhaiḥ / (3.1) Par.?
gatarājyaṃ gataśrīkaṃ śakraṃ prati munīśvara // (3.2) Par.?
indrena rahitaṃ rājyaṃ na kaścit kāmayed dvija / (4.1) Par.?
devo vā mānavo vāpi etatte viditaṃ prabho // (4.2) Par.?
tasya tvaṃ bhagayuktasya dayāṃ kuru dvijottama / (5.1) Par.?
gataścādarśanaṃ śakro dūṣitaḥ svena pāpmanā // (5.2) Par.?
devānāṃ vacanaṃ śrutvā gautamo vedavittamaḥ / (6.1) Par.?
tatheti kṛtvā śakrasya varaṃ dātuṃ pracakrame // (6.2) Par.?
etadbhagasahasraṃ tu purā jātaṃ śatakrato / (7.1) Par.?
tallocanasahasraṃ tu matprasādād bhaviṣyati // (7.2) Par.?
evamuktaḥ sahasrākṣaḥ praṇamya munisattamam / (8.1) Par.?
brāhmaṇāṃs tān mahābhāgān narmadāṃ pratyagāt tataḥ // (8.2) Par.?
snātvā sa vimale toye saṃsthāpya tripurāntakam / (9.1) Par.?
jagāma tridaśāvāsaṃ pūjyamāno 'psarogaṇaiḥ // (9.2) Par.?
tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayet parameśvaram / (10.1) Par.?
paradārābhigamanān mucyate pātakān naraḥ // (10.2) Par.?
iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śakratīrthamāhātmyavarṇanam nāmāṣṭatriṃśadadhikaśatatamo 'dhyāyaḥ // (11.1) Par.?
Duration=0.033421039581299 secs.