Texts

Help

Select a text:
Bibliography
Select a chapter:
 (no revisions)
Show parallels  Show headlines
Use dependency labeler
Chapter id: 4741
  • Click on a sentence to show its analysis
  • Keep the mouse pointer over a lemma to show its meanings.
śrīmārkaṇḍeya uvāca / (1.1) Par.?
tato gacchettu rājendra tīrthaṃ paramaśobhanam / (1.2) Par.?
narmadādakṣiṇe kūle sarvapāpapraṇāśanam // (1.3) Par.?
siddheśvaramiti khyātaṃ mahāpātakanāśanam / (2.1) Par.?
yatra śuddhiṃ parāṃ prāpto devadevo maheśvaraḥ / (2.2) Par.?
purā hatyāyutaḥ pārtha devadevas triśūladhṛk // (2.3) Par.?
purā pañcaśirā āsīdbrahmā lokapitāmahaḥ / (3.1) Par.?
tenānṛtaṃ vacaścoktaṃ kasmiṃścitkāraṇāntare // (3.2) Par.?
tacchrutvā sahasā tasmai cukopa parameśvaraḥ / (4.1) Par.?
chedayāmāsa bhagavānmūrdhānaṃ karajaistadā // (4.2) Par.?
tasya tatkarasaṃlagnaṃ cyavate na kadācana / (5.1) Par.?
tato hi devadeveśaḥ paryaṭan pṛthivīmimām // (5.2) Par.?
tato vārāṇasīṃ prāptastasyāṃ tadapatacchiraḥ / (6.1) Par.?
patite tu kapāle ca brahmahatyā na muñcati // (6.2) Par.?
tatastu sāgare gatvā pūrve ca dakṣiṇe tathā / (7.1) Par.?
paścime cottare pārtha devadevo maheśvaraḥ // (7.2) Par.?
paryaṭansarvatīrtheṣu brahmahatyā na muñcati / (8.1) Par.?
narmadādakṣiṇe kūle sutīrthaṃ prāptavān prabhuḥ // (8.2) Par.?
kulakoṭiṃ samāsādya prārthayāmāsa cātmavān / (9.1) Par.?
prāyaścittaṃ tataḥ kṛtvā babhūva gatakalmaṣaḥ // (9.2) Par.?
tato niṣkalmaṣo jāto devadevo maheśvaraḥ / (10.1) Par.?
hatvā surebhyastatsthānaṃ tataścāntardadhe prabhuḥ // (10.2) Par.?
tadāprabhṛti tattīrthaṃ śuddharudreti kīrtitam / (11.1) Par.?
vikhyātaṃ triṣu loke brahmahatyāharaṃ param // (11.2) Par.?
māse māse site pakṣe 'māvāsyāyāṃ yudhiṣṭhira / (12.1) Par.?
snātvā tatra vidhānena tarpayet pitṛdevatāḥ // (12.2) Par.?
dadyāt piṇḍaṃ pitṝṇāṃ tu bhāvitenāntarātmanā / (13.1) Par.?
tasya te dvādaśābdāni sutṛptāḥ pitaro nṛpa // (13.2) Par.?
gandhadhūpapradīpādyairabhyarcya parameśvaram / (14.1) Par.?
śuddheśvarābhidhānaṃ tu śivaloke mahīyate // (14.2) Par.?
etatte kathitaṃ rājañchuddharudram anuttamam / (15.1) Par.?
mayā śrutaṃ yathā devasakāśācchūlapāṇinaḥ / (15.2) Par.?
mucyate sarvapāpebhyo rudralokaṃ sa gacchati // (15.3) Par.?
iti śrīskānde mahāpurāṇa ekāśītisāhasryāṃ saṃhitāyāṃ pañcama āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śuddheśvaratīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāma trisaptatyuttaraśatatamo 'dhyāyaḥ // (16.1) Par.?
Duration=0.084465026855469 secs.